caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/90718/035650_Disbothan_235_600_ml.png

Disbothan 235 PU-Fugendicht

Elastinga vienkomponentė sandarinimo medžiaga, kietėjanti veikiant oro drėgmei, skirta deformacijos veikiamoms siūlėms aukštybinių pastatų statyboje pagal DIN 18 540. Sandarinimo medžiaga atitinka  DIN EN ISO 11 600 F-25 LM standartą.

Paskirtis

Deformacijos veikiamoms siūlėms aukštybinių pastatų statyboje.
Jungiamosioms durų ir langų jungtims.

Savybės

  • Elastinga
  • Dažoma įprastiniais dispersiniais fasadiniais dažais pagal DIN 52 452.
  • Atitinka DIN 18 540 reikalavimus (išorinių sienų siūlių sandarinimas sandarikliais aukštybinių pastatų statyboje)

Pagrindinė medžiaga

SPUR-polimeras – vienkomponentis

Pakuotė/indų talpa

600 ml plastikiniai maišeliai (12 vnt. vienoje dėžėje)

Spalvos

Balta, šviesiai pilka, betono pilka

Šviesios spalvos dėl aplinkos poveikio gali pakisti (pvz. dėl skystų arba dujinių chemikalų, UV spindulių, aukštos temperatūros poveikio). Tačiau tai nedaro įtakos mechaninėms ir techninėms gaminio funkcinėms savybėms, taip pat ir apsauginei funkcijai. 

Laikymas

Vėsiai bet ne šaltai.
Tinkamumo trukmė laikant nepraimtoje gamintojo pakuotėje - 9 mėn. Sandėliavimo temperatūra iki +25°C.

Tankis

apie 1,35 g/cm3

Leistina bendroji deformacija

maks. 25 % (nuo siūlės pločio) 

Atsparumas sausai temperatūrai

-30 °C iki +80 °C

Susitrauktis

< 10 % masės pokytis pagal ISO 10 563

Siūlės plotis

4 - 30 mm

Tinkami pagrindai

Betonas, pluoštinio cemento plokštės, plytelės, mediena (nepadengta, padengta dažyvėmis, lakuota), keramika (glazūruota, neglazūruota), plytų mūras, tinkas, nerūdijantis plienas V2A, plienas, aliuminis.
Sandarinamieji paviršiai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Seną hermetiką visiškai pašalinti. Siūlių šonus nufrezuoti arba nušlifuoti, kad būtų pašalinti įsiskverbę hermetiko likučiai.

Pagrindo paruošimas

Jei reikia, siūlių šonus nugruntuoti „Dis­bo­than 236 Fugenprimer” (žr. lentelę).
 Į siūlės ar  plyšio, kurį sandarinsite ertmę pakloti neįgeriančią, uždarų porų poroloninę tarpinę.
Kai plyšių plotis < 10 mm, siūlės pločio ir gylio santykis turi būti
1:1. Kai plyšių plotis > 10 mm, siūlės gylis nustatomas pagal DIN 18 540
.
Disbothan 236 Fugenprimer naudojimo lentelė
PagrindasParuošimas
BetonasDisbothan 236 Fugenprimer
Nerūdijantis plienas V2a, plienas, aliuminisnereikia 
Cementinio pluošto plokštėsDisbothan 236 Fugenprimer
Glazūruotos plytelėsnereikia
Nepadengta medienaDisbothan 236 Fugenprimer
Mediena padengta dažyvėmisnereikia
Lakuota medienanereikia
Glazūruota keramikanereikia
Neglazūruota keramikaDisbothan 236 Fugenprimer
TinkasDisbothan 236 Fugenprimer
Plytų mūrasDisbothan 236 Fugenprimer

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti

Dengimo būdas

„Disbothan 235 PU-Fugendicht” tolygiai, be pūslių įterpti į siūlę. Paviršių, prieš susidarant plėvelei, užglaistyti sudrėkintu išlyginimo įrankiu.

Sąnaudos

Kai siūlės matmenys 10 x 10 mm, apie 100 ml/m „Disbothan 235 PU-Fugendicht" ir apie 20 ml/m „Disbothan 236 Fugenprimer".
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti užsandarinus bandomąją siūlę.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +35°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, 1,5 mm storio sluoksnis džiūsta 24 val. Grunto džiūvimo trukmė:  ne mažiau kaip 30 min., ir ne daugiau kaip 60 min.
Pastaba: išdžiūvus, paviršių galima dengti dispersiniais  fasadiniais dažais  pagal DIN 52 452.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iš karto po darbo plaunami „Disboxid 419 Verdünner".

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį neigiamą poveikį. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti tik išorėje arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į apllinką. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI  vėmimo. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius (jei jie yra) ir toliau plauti akis. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje patalpoje. Sudėtyje yra izociantų. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip hermetikų atliekas.

Giscode

PU 20

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus. 
Dirbant su produktu būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo instrukcijos nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-235- 001342
EN 15651-1: 2012-12

Fasado siūlių hermetikas
EN 15651-1: 2012-12 Typ F-EXT-INT-CC
Reakcija į gaisrąE klasė
Pavojingos medžiagosNPD
Atsparumas tėkmei  ≤ 3 mm
Tūrio praradimas≤ 10 %
Tąsumo savybės, veikiant išlaikomajam tempimui, po įmerkimo į vandenįatitinka
Sukibimo ir sanglaudos savybės veikiant išlaikomajam tempimui po įmerkimo į vandenįatitinka
Tempiamosios savybės, kai -30°C≤ 0,9 MPa
Tempiamosios savybės, veikiant išlaikomajam tempimui, kai -30°Catitinka
Tempimasatitinka

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo galimybių šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, reiktų kreiptis į „Caparol″ konsultantus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Kadriorgo parkas, Talinas, Estija