caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187686/056467_Amphisil_UA_RU.png

Amphisil

Siloksanu sustiprinti matiniai fasadiniai dažai, kuriems būdingos silikatinių dažų savybės.

Paskirtis

Aukštos kokybės fasadiniai dažai, ypač tinkami mineraliniam tinkui dažyti. „Amphisil″ itin ekonomiški, nes atskiedus „CapaSol LF” gruntu, apkrovą išlaikančius, tvirtus pagrindus dažniausiai galima dengti be specialaus gruntavimo.

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Atsparūs atmosferos veiksniams.
  • Susidaranti apsauginė plėvelė apsaugo nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų.
  • Atsparūs šarmams.
  • Silpno įtempio.
  • Lengvai dengiami.
  • Dėl specialaus rišiklio ir pigmento derinio „Amphisil” dažams būdingos teigiamos dispersinių ir silikatinių dažų savybės.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945 ir siloksanas

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė prekė: 12,5 l
  • Pakuotė, skirta spalvinti „ColorExpress″: 2,5 l, 12,5 l

Spalvos

Balti

„Amphisil” dažus galima tonuoti patiems „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben″ spalvinamaisiais dažais.
Kad nesiskirtų atspalviai, visą reikiamą dažų kiekį būtina sumaišyti tarpusavyje.
Kai perkama 100 l ir daugiau vienos spalvos dažų, galima užsakyti tonavimą gamykloje.

„Amphisil” tonuojami „ColorExpress-System” automatinėmis mašinomis įprastinių spalvynų spalvomis. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant būtina patikrinti spalvos tikslumą.  Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.
Žėrinčių, sodrių spalvų dažams būdinga mažesnė dengiamoji geba, todėl rekomenduojama pirmiausia  padengti dengiamąjį sluoksnį pastelinių spalvų dažais baltos spalvos pagrindu. Prireikus, dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26
Klasė: C
Grupė: 1

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Tankis

apie 1,6 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

(w-reikšmė): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (vidutinis), W2

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

(sd-dydis): < 0,14 m (didelis), V1
Nuspalvinus galimi nuokrypiai nuo techninių parametrų.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(-) netinka/(o) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų. Dumbliagrybių ir pelėsinių grybų apnašas, jei yra, laikantis teisinių normų reikia nuvalyti aukšto slėgio vandens srove. Po to nuplauti „Capatox″ arba „Fungi- Grund” ir palikti gerai išdžiūti.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2
Naujai padengtas tinkas dažomas po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 savaičių, kai temperatūra apie 20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%. Nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, prastova turi būti žymiai ilgesnė. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal” sumažėja PII arba PIII tinko grupių šarminio viršutinio tinko kreidėjimo rizika, todėl galima dengti jau po 7 d. prastovos. Senas tinkas: pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akytą, sugeriantį, truputį byrantį tinką gruntuoti „OptiGrund E.L.F” arba „CapaSol LF”. Stipriai byrantį, tepantį tinką gruntuoti „Dupa-grund″. PII skiedinių grupės mineralinį lengvąjį tinką dengti  „Sylitol-NQG” arba „ThermoSan”.

Betonas
Betono paviršius su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba aukšto slėgio vandens srove, laikantis teisės normų. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal”. Stambiai akytus, truputį byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „CapaSol LF”. Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.

Cementu surištos medienos drožlių plokštės
Kad dėl didelio cementu surištų medienos drožlių plokščių šarmingumo neatsirastų kalkinio dėmėtumo, nugruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer”.

Plytų mūras
Dažyti tinka tik šalčiui atsparios priekinės mūro plytos arba klinkeris be intarpų. Mūro siūlės turi būti užtaisytos be plyšelio, mūras sausas ir be išsikristalizavusių druskų. Gruntuoti „Dupa-grund″. Jei tarpiniame sluoksnyje atsiranda matomų rudų dėmių, dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol-W”.

Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai
Nešvarūs, kreidinantys seni dažų sluoksniai valomi aukšto slėgio vandens srove, laikantis teisės normų. Gruntuojama „Amphisil”, atskiedus iki 10 % „CapaSol LF”. Valant kitais būdais (plaunant, valant šepečiu), gruntuojama „Dupa-grund”.


Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos sluoksniai
Seną tinką nuvalyti tinkamais metodais. Valant drėgnuoju būdu prieš dengiant palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „CapaGrund Universal”. Naują tinką dengti be paruošimo.

Seni, apkrovą išlaikantys silikatinių dažų sluoksniai bei tinkas

Dengti „Sylitol-NQG” arba „ThermoSan” fasadiniais dažais.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai

Visiškai pašalinti nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, nuplaunant aukšto slėgio vandens srove, laikantis teisės normų, arba kitais tinkamais metodais. Nuvalius drėgnuoju būdu prieš dengiant paviršių palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „Dupa-grund”.

Apkrovos neišlaikantys lako, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba cheminių tirpiklių pagalba ir nuplaunant aukšto slėgio vandens srove, laikantis teisės normų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal”. Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.

Pramoninių teršalų arba suodžių užteršti paviršiai
Dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol -W”.

Įtrūkę tinko ir betono paviršiai
Dengti „Cap-elast”.

Nepadengtas silikatinių plytų mūras
Padengti „Sylitol-NQG” arba „Thermosan” fasadiniais dažais.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis
Išsikristalizavusias druskas nutrinti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sukibtis arba kad druskos daugiau neišsikristalizuos.

Maži defektai
Mažus paviršiaus defektus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel”. Didelius (iki 20 mm) - užtaisyti „Histolith-Renovierspachtel". Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku arba voleliu.

Sluoksnių sandara

Grunto arba tarpinis sluoksnis
„Amphisil”, atskiedus iki 10 % vandens, priklausomai nuo pagrindo. Įmaišius iki 10 % „CapaSol LF”, dažniausiai galima atsisakyti atskiro gruntinio sluoksnio.
Viršutinis sluoksnis
„Amphisil”, atskiedus iki 5% vandens.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius sunaudojama apie 160–200 ml/m2 vienam sluoksniui, grublėtus – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta per 3 d.

Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

Nuorodos

Kad nebūtų matomų sandūrų, paviršius dengti užgriebiant už dar drėgno ploto. Nenaudoti horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
„AmphiSil”– tai produktas, į kurio sudėtį įeina specialių veikliųjų medžiagų, saugančių nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų atsiradimo ant dangos. Apsaugos efektyvumas ir ilgalaikiškumas priklauso nuo objekto sąlygų, pvz., apnašų intensyvumo ir drėgmės apkrovos. Todėl visam laikui apsaugoti nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių neįmanoma. Gruntuojant pagrindus, ant kurių yra pelėsinių grybų ar dumbliagrybių apnašų, būtina jas nuvalyti, o paviršių nugruntuoti „FungiGrund” gruntu (vietoj „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”). Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai – visų matinių fasadinių dažų savybė.
Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį
blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to
išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Prireikus dengti nedelsiant, patakas sudrėkinamas ir po kurio laiko visiškai nuplaunamas. Papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal”. Dažant tinkamomis oro sąlygomis tokių patako pėdsakų neatsiranda.
Taisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Šlifuojant naudoti dulkių filtrą P2. Dažant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Dengti teptuku arba voleliu.

Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

šiame produkte (kateg. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 25 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, plėvėdaris, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas), plėvelės apsaugos priemonės (oktilizotiazolinonas, terbutrinas, cinko piritionas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, reiktų kreiptis į mus arba mūsų įmonės atstovus užsienyje. Atsižvelgdami į Jūsų objektą išsamiai patarsime.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas