CapaTrend

Labai kokybiški.
Paruošti dengti, geros dengiamosios gebos dispersiniai vidaus dažai.

Paskirtis

Gerai dengiantys sienų ir lubų dažai visiems įprastiniams paviršiams. Puikiai tinka naujiems ir atnaujinamiems vidaus paviršiams.

Savybės

 • Be tirpiklių, be minkštiklių.

 • Be sukeliančių paviršiaus teplumą medžiagų.
 • Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo.
 • sd dydis < 0,1 m.
 • Gera dengiamoji geba.
 • Lengvai dengiami.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinių prekių indų dydis: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l; Airfix: 25 l;
 • Ryškiai balta:12,5 l, 15 l; Airfix: 25 l;
 • Pasendinto baltumo:  12,5 l, 15 l; Airfix: 25 l;
 • Juoda: 12,5 l;
 • „ColorExpress": 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l;

Spalvos

Balta, ryškiai balta, pasendinto baltumo (apie RAL 9010), juoda
„CapaTrend” galima spalvinti „CaparolColor Abtönfarben” arba „AmphiColor®Voll- und Abtönfarben”.
Kad nesiskirtų atspalviai, spalvindami patys, reikiamą dažų kiekį sumaišykite iškart. Vieno atspalvio dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.

„CapaTrend” spalvinami mašinomis „ColorExpress” sistema pagal visus turimus spalvynus. Norint išvengti spalvų neatitikimų, būtina prieš dengiant patikrinti. Greta esančius paviršius dengti to paties maišymo dažais. Dengiant silpniau padengiančiais atspalviais, pvz. raudonu, oranžiniu, geltonu, rekomenduotina pagrindą nugruntuoti tokios pat spalvos „CapaTrend" arba „Caparol- Haftgrund".Reikiami atspalviai nuspalvinami  „ColorExpress" technika. Gali būti, kad reikės ir antro sluoksnio. 

Blizgesio laipsnis

Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300)

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Duomenys pagal DIN EN 13 300: dėl spalvinimo gali atsirasti techninių neatitikimų.

Šlapias trynimas

3 klasė, atitinka atsparumą plovimui pagal DIN 53 778.

Dengiamumas

dengiamosios gebos 2 klasė, kai išeiga 7 m2/l arba 140 ml/m2.

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis TI Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis":
 1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė 2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykitės VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastraipos nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, gniuždant 1,5 N/mm2:
Tvirtas, normaliai sugeriantis tinkas dengiamas be paruošimo. Stambiai akytas, birus, sugeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.
PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/  mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, gniuždant 2 N/mm2:
Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”. Sukepęs gipsinio tinko paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir nugruntuojamas „Caparol-Tiefgrund TB”.
Konstrukcinės gipso plokštės
Sugeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund” arba „Caparol-Tiefgrund TB”. Stipriai sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sankibą gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund”.
Gipskartonio plokštės
Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifuotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund” arba „OptiGrund” ar „CapaSol LF”. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, blunkančios sudėtinės medžiagos, gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund”. Laikykitės atmenos Nr. 12 nuorodų.
Betonas
Pašalinamos rišiklio liekanos, taip pat tepančios, birios dalelės.
Akytasis betonas
Gruntuojama „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.
Silikatinių plytų ir plytų mūras
Dengiamas be pirminio apdorojimo.
Apkrovą išlaikantys sluoksniai
Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs paviršiai ir emaliais padengti sluoksniai pašiurkštinami ir nugruntuojami „Caparol-Haftgrund”.
Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund”. Stambiai akyti, byrantys arba sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund" arba „CapaSol”. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB”.
Klijinių dažų sluoksniai
Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.
Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai apmušalai
Dengiami be pirminio apdorojimo.
Atšokę apmušalai
Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.
Pelėsių apnikti paviršiai
Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepečiu. Paviršiai nuplaunami „Capatox” arba „FungiGrund" ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai apniktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W”, „Malerit-W” arba „Fungitex-W”. Dengiant laikytis teisinių, vyriausybės nuostatų ( pvz. biocidinių produktų, pavojingų medžiagų direktyvos).
Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų valymo priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”. Stipriai suteptų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Aqua-inn N°1”.
Mediena ir medžio dirbiniai
Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacke” arba „Capacryl PU-Lacken”. 
Maži trūkumai
Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma „Caparol-Akkordspachtel” pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu ir purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu: purškimo kampas: 50°; purkštukas: 0,021–0,026"; purškimo slėgis: 150–180 bar. Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Sluoksnių sandara

Įsotintas, tolygus sluoksnis dengiamas „CapaTrend” atskiedus iki 5% vandens.
Kontrastingi paviršiai pirmiausia nugruntuojami, atskiedus iki 10% vandens. Netolygiai sugeriantys paviršiai nugruntuojami „Caparol-Haftgrund".

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, sunaudojama ~ 140 ml/m2 vienam sluoksniui, šiurkščius – atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po ~ 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Dengti vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto, tuomet nesimatys sandūrų. Dengiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose gali būti juntamas tirpiklių kvapas. Todėl reikia pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, patariame naudoti bekvapį „AmphiSilan-Putzfestiger”. Paviršius, kur blogas apšvietimas (šoninės šviesos), denkite „CapaSilan”. Naudojant tamsius atspalvius  dėl mechaninės apkrovos ( įbrėžimų) gali atsirasti šviesių juostų. Rekomenduojame mechaniškai apkraunamus tamsiai padengtus paviršius padengti papildomai „PremiumColor” tokios pat spalvos apsauginiu sluoksniu. Dengiant reikia laikytis techninės informacijos „PremiumColor″ nuorodų. Paviršių pataisymų dėmės priklauso nuo daugelio faktorių ir yra neišvengiamos (BFS-atmena 25).

Ekspertizė

Wilhelm Klauditz institutas, Fraunhofer,  nustatė kad produktas yra saugus naudoti patalpose  ir puikiai buvo įvertintas TÜV kokybės ženklu „Išbandyta dėl kenksmingų medžiagų". Sertifikato kopiją galima gauti pateikus prašymą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite išpurškiamų dalelių. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Patekus į akis, ant odos iškart nuplaukite vandeniu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Įrankius plaukite muilu ir vandeniu.
Tikslesni duomenys, žr. saugos duomenų lapą.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų ar lakų atliekos, sudžiūvę medžiagos likučiai – kaip statybos, griovimo arba kaip buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Pruduktas turi < 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilinė acetatinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios priemonės ( metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt