caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/246102/066483_Capadecor_DecoLasur_Matt_5_L.png

Capadecor DecoLasur Matt

Matiniai, lazūriniai dažai, dispersijos pagrindu, vidaus paviršiams

 • Paskirtis

  Vidaus paviršiams padengti dekoratyvia lazūrinių dažų danga. Lygiems paviršiams ir tinkams. Papildomai naudojami dekoratyviai apipavidalinti šiurkštiems apmušalams, stiklo audiniams, ir „FantasticFleece" tapetams, bei paviršiams padengtiems „MultiStruktur” danga.

  Savybės

  • E.L.F.

  • 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
  • Difuziški.
  • Tiksotropiniai.
  • Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  2,5 l; 5 ; 10 l

  Spalvos

  Skaidri balta.

  Nuspalvinami „Color Express” spalvinimo sistema ir „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” ( anksč. „Alpinacolr")spalvinamaisiais dažais.

  Dėmesio:
  Spalvinamieji dažai ir spalvotos pastos su organiniais pigmentais yra labai atsparios šviesai, bet ribotai – ultravioletiniams spinduliams. Kylant abejonėms, kreipkitės į konsultantus.

  Blizgesio laipsnis

  Matinis

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.
  Praimti indai laikomi sandariai uždaryti.

  Tankis

  apie 1,10 g/cm3

  Papildomi produktai

  • Capadecor MultiStruktur
  • Capadecor DecoGrund
  • Capaver FantasticFleece

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykitės VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo ir jo savybių. Todėl reikia atsižvelgti į atitinkamas technines informacijas.

  Nuorodos, kaip apipavidalinti:
  Sienų lazūriniai dažai yra permatomi gaminiai, per juos matoma pagrindo spalva ir faktūra, todėl priimant sprendimus svarbu spalva, sugėrimo laipsnis, pagrindo savybės, sluoksnio storis, dažų atskiedimo laipsnis. Rezultatą įtakoja ir darbo įrankio pasirinkimas, dirbančiojo braižas. Dėl tos priežasties būtina padengti bandomąjį plotą.
  Kontrastas būna didelis, jei tarpinis sluoksnis – šviesus, o dengiamų lazūrinių dažų spalva – tamsi.

  Dengimo būdas

  „Capadecor DecoLasur Matt” galima dengti dažymo teptuku, tvojamuoju teptuku, kempine arba skuduru, nelygu, kokio paviršiaus norite.

  Sluoksnių sandara

  Tarpinis sluoksnis
  Tarpinis sluoksnis naudojant lazūrinių dažų techniką turi būti padengtas tolygiai. Sandūrų arba volelio žymės net ir padengus „DecoLasur” išlieka matomos. Dengiant lygius paviršius tarpiniam sluoksniui tinka „Capadecor DecoGrund”. Norint gauti faktūrinius pagrindus naudoti „MultiStruktur”. Matiniai dispersiniai dažai dėl savo įgerties nėra pats geriausias pasirinkimas ( matomos sandūros), todėl prieš naudojant dispersinius dažus būtina patikrinti jų tinkamumą. Tarpinį sluoksnį geriausia dengti teptuku, nes taip bus išvengta matomų volelio žymių.
  Lazūriniais dažais dengiami paviršiai po tarpinio sluoksnio padengimo turi būti be spalvos kontrasto ir tolygios įgerties.

  Viršutinis sluoksnis
  Paviršius dengiamas 1-3 sluoksniais „DecoLasur Matt”, nuspalvintais „ColorExpress”, „CaparolColor Volton-und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Dengimo konsistencijai nustatyti „DecoLasur Matt” skiedžiami iki 20% vandens.

  FantasticFleece
  Pasirinkus „FantasticFleece” kaip pagrindą dengiant lazūriniais dažais, dengimo konsistencijai nustatyti ir dengimo trukmei pailginti „DecoLasur Matt” skiedžiami 15 % vandens ( žr. „FantasticFleece” techninę informaciją).  Lazūriniai dažai dengiant „FantasticFleece” paviršius gali būti spalvinami tik „ColorExpress” ( CD FantasticFleece kolekcija) spalvinimo sistema, „Volton-und Abtönfarben” spalvinimui netinka.
  Labai ryškiems atspalviams naudoti „DecoLasur Glänzend”, kad pailgėtų dengimo trukmė.

  Sąnaudos

  Vienam sluoksniui sunaudojama 80-100 ml/m2. Sąnaudos gali būti didesnės, nelygu, kokia pagrindo geba sugerti drėgmę. Pateikti tik apytikriai kiekiai. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę objekto bandomąjį plotą.
  Dengiant „FantasticFleece”- ~ 140-180 ml/m vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.

  Dengimo sąlygos

  Aplinkos ir pagrindo temperatūra
  Ne žemesnė nei +5°C

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Priklausomai nuo lasiravimo technikos dengiama ant dar neišdžiūvusio sluoksnio arba džiūvimo trukmė tarp atskirų sluoksnių dengimo turi būti 12 valandų. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu arba į vandenį įpylus indų plovimo priemonės.

  Nuorodos

  Nedengti horizontalių paviršių, kuriuos veikia vandens apkrova. Kad išvengtumėte nelygumų, pagrindą ir tarpinį sluoksnį denkite teptuku.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus  į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę.
  Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sudžiūvę-kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Produkto kateg. A/a: 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polivinilacetato derva, silikatai, kalcio karbonatas, parafinas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB DAW Lietuva
  8 5 260 2015
  info@daw.lt

  Stalgenės vidurinė mokykla