caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/194582/056886_Capacryl_Holzschutz-Grund_2_5L.png

Capacryl Holzschutz-Grund

Skiedžiamas vandeniu, bespalvis medienos apsaugos gruntas su veikliosiomis medžiagomis nuo mėlynojo grybo ir medieną ardančio puvinio. Naudojamas tik išorės darbams.

Paskirtis

Naudojamas impregnavimui tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams, durims, sąlyginai tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: palangėms, apkaloms, fachverkui ir pan. ir netikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: tvoroms, malksnoms, balkonų turėklams, pergolėms ir t.t.
Naudojamas tik išorėje. „Capacryl Holzschutz-Grund" apsaugo medieną, neturinčią statinės apkrovos ir sąlyčio su žeme, nuo puvinio ir mėlynojo grybo. Išorinius langus ir lauko duris „Capacryl Holzschutz-Grund" galima dengti iš visų pusių.

Savybės

  • Skiedžiamas vandeniu.
  • Profilaktiškai apsaugo nuo medieną ardančių ir spalvą keičiančių grybų
  • Puikiai įsiskverbia.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė emulsija
Produkto rūšis: medienos apsaugos priemonė (PA 8)
Reg. Nr (BauA): N-40498
Veikliųjų medžiagų kiekis: 8 g/l propikonazolio ir 4 g/l  IPBC

Pakuotė/indų talpa

750 ml, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Bespalvis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 24 mėn.

Tankis

Apie 1,01 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr.606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Nepadengtos, pastovių, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%. Tai - sąlyga, kad padengus dengimo medžiagomis, medienos apsauga butų ilgalaikė.
Kai kuri mediena, pvz. maumedžio, ąžuolo, tropinių arba lapuočių medžių, dėl savo tankios struktūros džiūsta ilgiau. Paprastai į šios medienos sudėtį įeina taninai, dažomosios medžiagos taip pat aliejai/ vaškas, sakai.

Pagrindo paruošimas

Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudedamąsias medienos dalis, pvz., sakus. Aštrius kampus nulaužyti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

 

Sluoksnių sandara

Pagrindas

Paskirtis

Pagrindo paruošimas

Impregnavimas

Gruntavimas

Tarpinis sluoksnis

Viršutinis sluoksnis

Pažeistos santykinai tikslių ir netikslių matmenų medinės konstrukcijos

išorėje

BFS Nr. 18

Capacryl

Holzschutz-Grund

Capacryl

Holz-IsoGrund1)

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Pažeistos tikslių matmenų medinės konstrukcijos

išorėje

BFS Nr. 18

Capacryl

Holzschutz-Grund

Capacryl

Holz-IsoGrund1

Capacryl PU-Vorlack arba

Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

1) Kai medienoje yra vandenyje tirpių, dažančių medienos sudedamųjų dalių, visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund", šakotas vietas dengti 2 kartus.

Sąnaudos

Apie 80-100 ml/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgerties.
Mažiausios sąnaudos 120-140 ml/m2, kad būtų užtikrintas medienos apsaugos poveikis.
Pateikti duomenys yra apytikri; jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

20°C, santykinis oro drėgnumas 65%Galima liestiGalima dažyti
Po val.22
Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. Neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei odą dirgina arba atsiranda išbėrimų, kreiptis į gydytoją. Likučius ir pakuotę atiduoti įteisintai atliekų šalinimo įmonei.
Sudėtyje yra propikonazolio, IBC, benzizotiazolinono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Bendrosios įspėjamosios nuorodos: dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Nelaimingo atsitikimo atveju, pasijutus blogai arba nurijus produkto, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas darbo pirštines, naudoti akių apsaugos priemones. Šioje medienos apsaugos priemonėje yra biocidinių veikliųjų medžiagų nuo medienos kenkėjų. Naudoti tik pagal instrukcijas ir tik pagal paskirtį, tik tada, kai reikia medienos apsaugos. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Nenaudoti arti vandens telkinių. Augalus surišti.  Medžiagos ir jos likučių neišleisti į paviršinius vandenis, gruntą ar kanalizaciją. Nenaudoti viduje, šiltnamiuose ir saunos įrenginiams. Nenaudoti medienai, turinčiai tiesioginį sąlytį su maisto produktais, pašarais arba augalais, nenaudoti nei avilių išorėje, nei viduje. Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Panaudotas pakuotes sandariai uždaryti! Produktas yra nuodingas žuvims ir žuvų maistui. Laikyti ne žemesnėje kaip +5ºC ir ne aukštesnėje kaip +30ºC temperatūroje.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas. Atliekų kodas pagal EAK: 030205 kitos medienos apsaugos priemonės, į kurias įeina pavojingos medžiagos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h) 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

HSM-LV10

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Veikliosios medžiagos: 8 g/l propikonazolio ir 4 g/l IPBC.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A,
LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
el.p.: info@caparol.lt  
www.caparol.lt