caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185062/055816_CAPALAC_BaseTop_Gloss_2,5L.png

Capalac BaseTop Gloss

Blizgi, labai geros dengiamosios gebos langų dažymo sistema universaliam, racionaliam naudojimui,  vidaus ir išorės darbams

Paskirtis

Aukštos kokybės emaliniai dažai, skirti pastovių ir santykinai pastovių matmenų medinėms konstrukcinėms detalėms (išskyrus fachverką ir fasado apkalą), gruntuotam metalui. Naudojami dengti  tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį, atliekant išorės ir vidaus apdailos darbus. 
Puikiai tinka atnaujinant senus dažų sluoksnius be papildomo gruntavimo.
Langines rekomenduojama dažyti „Capadur Color Wetterschutzfarbe" apsauginiais dažais. Netinka sodo ir sėdimųjų baldų dažymui. Baltais atspalviais nedažyti radiatorių, nes gali pagelsti (radiatorius rekomenduojama dažyti „Capalac Heizkörper-Lack"). Dengiant alkidinės dervos emalinius dažus atsipranda specifinis kvapas, todėl, dažant didelius vidaus patalpų paviršius, rekomenduojama rinktis „Capacryl PU-Satin/Gloss.

Savybės

 • Gera dengiamoji geba: paviršių ir briaunų 
 • Gerai užpildo 
 • Greitai džiūsta
 • Labai atsparūs nepalankiam atmosferos veiksnių poveikiui dėl silikonu modifikuotos alkidinės dervos
 • Gaunamas patvarus paviršius
 • Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams
 • Be aromatinių junginių

Pagrindinė medžiaga

Silikoniniai alkidinės dervos emaliniai dažai su tirpikliais be aromatinių junginių

Pakuotė/indų talpa

 • Balti:
  750 ml, 2,5 l
 • Spalvinami ColorExpress sistema:
  2,5 l

Spalvos

Balta. Kitos spalvos tonuojamos „ColorExpress" automatinėmis spalvinimo mašinomis (Capalac mix).

Dažant silpnai dengiančiomis spalvomis (raudona, oranžine, geltona), rekomenduojama  pirma padengti gruntinį sluoksnį, tonuotą atinkama gruntavimo sistemos spalva. „Capalac BaseTop Gloss", „Capalac AllGrund", „Capalac Vorlack" ir „Capalac GrundierWeiß" gruntavimo sistemos atspalviai gaunami tonuojant automatinėmis „ColorExpress" spalvinimo mašinomis.

Šviesiomis spalvomis arba baltais emaliniais dažais nudažyti paviršiai gali pagelsti dėl šviesos (UV spindulių) trūkumo, šilumos ir cheminio poveikio (pvz., amoniako garų iš valiklių, klijų, dažymo arba sandarinimo medžiagų). Toks pageltimas yra būdingas medžiagai, tai nėra laikoma produkto trūkumu.

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:
Rišiklis: B klasė.
Pigmentai: 1 - 3  grupė, priklausomai nuo spalvos.

Blizgesio laipsnis

Blizgūs

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Nugruntuoti medienos, metalo paviršiai. 
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13 %, santykinai pastovių matmenų ne didesnė kaip 15 %.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcjos: 
nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus ir kt. Aštrius kampus nušlifuoti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

Geležis, metalas:
geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO 12944-4.

Aliuminis (neanoduotas):
Nuvalomas nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir abrazyviniu kiltu pagal BFS atmeną Nr. 6.

Seni dažų sluoksniai:
ne termoplastinių dažų sluoksniai nušlifuojami ir/arba nuėsdinami šarmu.

Dengimo būdas

Nuorodos dengiant purkštuvais:

Ø Purkštuko dydisSlėgisSkiedimasProdukto temperatūra
Aircoat-Tempspray0,011–0,013 colio180–200 barneskiedžiamas+40 °C
Pastaba: dėl „Capalac BaseTop-Gloss" liepsnos taško, produktą šildyti galima ne daugiau kaip iki +40 °C temperatūros.
Dengimas:
Purškiamas tiekiama konsistencija, naudojant Aircoat (produktas šildomas Tempspray technologija).  „Capalac BaseTop” yra paruoštas dengti ir gali būti dengiamas teptuku arba voleliu.

Sluoksnių sandara

PagrindasNaudojimasPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Mediena, medinės konstrukcijosvidujenušlifuotiCapalac Vorlackjei reikia,
Capalac BaseTop-Gloss
Capalac
BaseTop-Gloss
MedienaišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac GrundierWeißCapalac BaseTop-Gloss
Geležis, metalasvidujepašalinti rūdis/ nuriebalintiCapalac AllGrundjei reikia,
Capalac BaseTop-Gloss
išorėjepašalinti rūdis/ nuriebalinti2 x Capalac AllGrundCapalac BaseTop-Gloss
Aliuminisviduje/ išorėjeBFS Nr. 6Capalac AllGrundjei reikia,
Capalac BaseTop-Gloss
Apkrovą išlaikantys, seni dažų sluoksniai2viduje/ išorėjenušlifuoti/nuplauti šarmupakenktos vietos paruošiamos atsižvelgiant į pagrindą ir nugruntuojamosjei reikia,
Capalac BaseTop-Gloss

2 ne termoplastiniai
Nuoroda: esant jau pedengtiems milteliniams sluoksniams, „Coil-Coating” ir kitiems sudėtingiems pagrindams, pirmiausia būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

DengiantTeptukuVoleliuPurkštuvais
Sąnaudos ml/m2  / vienam sluoksniui 80–10070–90100–120

Pateikti duomenys yra apytiksliai. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%nelimpa dulkėsgalima liestidengiamas kitas sluoksnis
valandosapie 61216–18

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami sintetinės dervos skiedikliu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus ekosistemų pakitimus. Pakartotinas kontaktas gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dirbti tik gerai vėdinamose patalpose arba lauke. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS skalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje patalpoje.  
Sudėtyje yra bis(1,2,2,6,6-pentametilpiperidil)sebacato, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakato, butanono oksimo, todėl gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvę sutvarkomi kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam A/d kategorijos produktui: 300 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 300 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, alifatiniai angliavandeniliai, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, džiūvimą skatinanti medžiaga, priemonė, apsauganti nuo plėvelės susidarymo pakuotėje, priedai.

Išsamesni duomenys

Saugos duomenų lapuose

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija