caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181705/055039_Capalac_LackSpachtel_RU.png

Capalac Lackspachtel

Glaistas, išlyginantis mažus nelygumumus ant nedidelių išorės ir vidaus paviršių

Paskirtis

 Glaistas tinka medienos, nugruntuoto metalo ir  tinko, kurio sudėtyje nėra šarmų, paviršiams glaistyti.

Savybės

  • greitai džiūstantis
  • gerai užpildantis
  • mažas susitraukimas
  • nuglaisčius galima dengti galutinį emalės sluoksnį

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos derinys

Pakuotė/indų talpa

250 g tūbelės, 800 g skardinės

Spalvos

balta

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltai.

Tankis

apie 1,9 g/cm3
1 vidus 2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka
Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"

Tinkami pagrindai

medžio, metalo ir nešarminiu tinku nutinkuoti, tvirti paviršiai.
Išorės mediniams paviršiams tinka tik poroms ar mažiems trūkumams užglaistyti. Didelių išorės medinių paviršių glaistymas pagal BFS atmeną Nr. 18 negalimas. Išorėje galima glaistyti tik mažai pažeistus metalinius paviršius. Glaistyti galima tik tinkuotus vidaus paviršius.
 

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti sausas, švarus.

PagrindasGruntas
Neapdorota medienaCapalac Vorlack
Capalac Holz-Imprägniergrund (tik išorėje)
Apkrovą išlaikantys seni emalės sluoskniaiCapalac Vorlack 
arba  Disbon 481 EP-Uniprimer
Geležis, plienasCapalac Rostschutzgrund
arba Capalac AllGrund
Tinkas, kurio sudėtyje nėra šarmoCaparol OptiGrund E.L.F.

Dengimo būdas

Dengimas:
„Capalac LackSpachtel″ galima glaistyti mentele keletą kartų per dieną, padengiant daug sluoksnių. Tačiau per 1 darbo dieną šlapio sluoksnio storis negali viršyti 700 mikronų. Prieš dengiant dalinai glaistytą paviršių, pagrindą padengti papildomu emalės sluoksniu.

Sluoksnių sandara

„Capalac LackSpachtel″ galima padengti „Caparol” grupės sintetinės dervos ir dispersinėmis emalėmis.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra:
medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C, santykinis oro drėgnumas 60%, o padengtas šlapias sluoksnis ne storesnis kaip 700 mikronų, viršutinį sluoksnį galima dengti po nakties džiūvimo.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant su produktu patartina nevalgyt, negerti ir nerūkyti.  Patekus į akis ar ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Panaudotus įrankius nuplauti muilu ir vandeniu. Išsamesnė informacija- saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Indus su likučiais atiduoti į senų lakų, emalės surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Prekei nėra taikomos LOJ ribos.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt