caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185044/055798_CAPALAC_Vorstreichfarbe_2,5L.png

Capalac Vorstreichfarbe

Gerai dengianti, bekvapė, baltos spalvos priemonė, skirta padengti medienos bei gruntuoto metalo paviršius prieš dengiant juos galutiniu sluoksniu, vidaus ir išorės darbams 

Paskirtis

Pigmentuotas, matinis produktas, naudojamas kaip gruntinis sluoksnis pastovių ir santykinai pastovių  matmenų medinėms konstrukcijoms bei  kaip tarpinis sluoksnis metalo arba kietojo PVC paviršiams išorėje ir viduje. Dėl alkidinės dervos lakams būdingo kvapo, dažant didelius vidaus paviršius, rekomenduojame naudoti „Capacryl PU-Vorlack", „Capacryl Haftprimer" arba „Capacryl Holz-IsoGrund".

Savybės

  • Be aromatinių tirpiklių
  • Lengvai dengiama
  • Gerai padengianti
  • Be švino
  • Greitai džiūstanti
  • Geros sklidos
  • Trumpam laikui atspari silpnoms rūgštims ir šarmams

Pagrindinė medžiaga

Alkidnė derva be aromatinių junginių

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balta

Blizgesio laipsnis

Matinė

Laikymas

Vėsiai
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

Tankis

apie 1,47 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus3 vidus 1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Mediena, gruntuotas cinkas, geležis, aliuminis ir kietasis PVC. Netinka anoduoto aliuminio paviršiams. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių ir nepastovių - ne didesnė kaip 15%.

Medinės konstrukcijos
Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus. Aštrius kraštus nuapvalinti (žr. BFS atmeną Nr. 18).


Geležis, plienas

Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO 12944-4.


Cinkas, kietasis PVC
 
Nuvaloma amoniakiniu vilgalu ir sintetine abrazyvine kempine (laikytis BFS atmenos Nr. 5 ir 22).

Aliuminis
Nuvaloma nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir sintetine abrazyvine kempine (BFS Nr. 6).

Seni dažų sluoksniai
Seni dažų sluoksniai nušlifuojami ir/ arba nuplaunami šarmu. Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai pašalinami.

Dengimo būdas

Nurodymai, dengiant purkštuvais:
Ø PurkštukasSlėgisSkiedimasMedžiagos temperatūra
Beoris /Aircoat TempSpray0,009–0,0011 colių180–200 bartiekiamo klampumo+35°C

Dengimas:
Dengiant purškimo būdu produkto klampumą galima reguliuoti šildant (TempSpray) beoriais arba Aircoat purkštuvais. 
„Capalac Vorstreichfarbe” dengiama ir teptuku ar voleliu. Prieš naudojimą gerai išmaišoma ir, jeigu reikia, skiedžiama „Caparol AF-Verdünner” (be aromatinių junginių) arba  sintetinės dervos skiedikliu.

Sluoksnių sandara

PagrindasNaudojamaPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiaividuješlifuotiCapalac VorstreichfarbeCapalac
Vorstreichfarbe
Capalac Weisslack arba Capalac Butlack
emaliniai dažai
Medinės konstrukcijosišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-Imprägniergrund gruntas arba Capadur ImprägnierLasur, bespalvėCapalac Vorstreichfarbe
Geležis, plienasvidujepašalinti rūdis, nuvalytiCapalac AllGrund
išorėjepašalinti rūdis, nuvalyti2 x Capalac AllGrund
CinkasvidujeBFS Nr. 5Disbon 481 EP-Uniprimer arba Capalac AllGrundjei reikia,
Capalac
Vorstreichfarbe
išorėjeBFS Nr. 5Disbon 481 EP-Uniprimer arba 2 x Capalac AllGrund
AliuminisvidujeBFS Nr. 6Capalac AllGrund
išorėjeBFS Nr. 6Capalac AllGrund
Kietasis PVCviduje/išorėjeBFS Nr. 22Capalac AllGrund
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai ¹)viduje/išorėješlifuoti, nuplauti šarmuCapalac Vorstreichfarbe1)
Dengiant pastovių matmenų konstrukcinius elementus, tarpinį sluoksnį  reikia padengti du kartus, pagal BFS Nr. 18.
1) Pažeistas seno sluoksnio vietas padengti priklausomai nuo pagrindo.
Pastaba: Jei ketinama dengti paviršius, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating” ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Sąnaudos ml/m2/sluoksniui

Dengiant teptukuDengiant voleliuDengiant beoriu purkštuvu
80–10070–90120

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės


Galima liesti
Galima dažytiGalima purkšti
Galima šlifuoti
Valandos2488–16

sausas 10/

šlapias 12

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių, nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Kai ventiliacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose erdvėse. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam produkto pakuotę arba etiketę. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo– gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesni duomenys - saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sukietėjusias medžiagos atliekas sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines šiukšles.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/d kategorijos produktui - 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt