caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181704/055038_Capalac_PU-H_rter_RU.png

Capalac PU-Härter

Priedas alkidinėms emalėms, skirtas džiūvimo procesui pagreitinti, cheminiam ir mechaniniam asparumui pagerinti

Paskirtis

Priedas visoms alkidinėms emalėms (išskyrus vandenines alkidines emales), įpilama 5 -15 %. Vidaus ir išorės darbams ant standžių ir kietų pagrindų. 
Naudojamas kaip speciali priemonė „Capalac SolidGold" džiūvimo procesui pagreitinti ir kaip kietiklis „Capalac EffektLack Hochgalz-Buntlack" ir „Seidenmatt-Buntlack" emalėms (RAL 9006 ir RAL 9007 spalvų).

Savybės

  • iki 40 % greitesnis džiūvimas
  • pagerina cheminį ir mechaninį atsparumą

Pagrindinė medžiaga

Izocianatas

Pakuotė/indų talpa

500 ml, 1 l

Laikymas

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, vėsiai ir sausai

Tankis

apie 0,98 g/cm3

Nuorodos

Šis bespalvis priedas, nelygu naudojamas kiekis, sumažina emalių dengiamąją gebą ir klampumą.  Taip pat šiek tiek padidina šilko matinių ir šilko blizgesio emalių blizgesio laipsnį. Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui!

Pagrindo paruošimas

Kai  numatoma dengti teptuku arba voleliu, į alkidinę emalę įpilti 5–10 % „Capalac PU-Härter” priedo (priklausomai nuo pageidaujamo džiūvimo greičio ir norimo galutinio kietumo), gerai išmaišyti. Dengiant purkštuvais, „Capalac PU-Härter” galima pilti ne daugiau 15 %.

Dėmesio: nepilti daugiau nei 15 %! Į „Capalac Dickchichtlack"- ne daugiau 5 %!

Dengimo trukmė

Esant +20°C temperatūrai, paruoštos medžiagos tvermės trukmė - 8 val. Vizualiai negalima atpažinti, kad medžiagos tvermės trukmė jau pasibaigusi.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, džiūvimo laikas sutrumpėja priklausomai nuo įpilto priedo kiekio:
  5 % priedo: maždaug 20 % trumpesnis džiūvimas
10 % priedo: maždaug 30 % trumpesnis džiūvimas
15 % priedo: maždaug 40 % trumpesnis džiūvimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui!

Degūs skystis ir garai. Prarijus ar įkvėpus, poveikis gali būti mirtinas. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stipriai dirgina akis. Kenksminga įkvėpus. Dirgina kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą, galvos svaigimą. Ilgalaikis ir pasikartojantis poveikis gali būti kenksmingas organams.  Dėl pasikartojančio kontakto gali džiūti, skilinėti oda. 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir jei įmanoma, išimti konataktinius lęšius ir toliau skalauti. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens. SANDĖLIAVIMAS: laikyti gerai vėdinamoje patalpoje. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos.

Sudėtyje yra: alifatinio poliizocianato (IPDI), ksileno, 3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianato, izocianato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tuščias pakuotes, kuriose gali būti ir sukietėjusių medžiagos likučių. Nesukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip  senų emalinių dažų atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/j kategorijos produktui: 500g/l LOJ. Produkte, į kurį įpilta priedo, LOJ kiekis negali viršyti 500g/l.
Į alkidinius emalinius dažus įpylus „Capalac PU-Härter” pasiekiama A/j kategorija.
Dėl maksimalaus kiekio naudojimo būtina pasikonsultuoti su spacialistais.

Giscode

PU50

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenų lapus

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija