caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/55530/026806_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1.png

Capatect-Ceratherm-Ansetzmörtel 084

Plonasluoksnis sausasis klijuojamasis mišinys, skirtas keraminėms ir klinkerio dangoms klijuoti sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose Capatect
 • Paskirtis

  Plonasluoksnis klijavimo mišinys, skirtas  keraminėms dangoms (plytelėms ir plokštėms), taip pat klinkeriui klijuoti sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose Capatect, taip pat ant kitų tinkamų, apkrovas išlaikančių mineralinių pagrindų.

  Savybės

  • C 2 S 1 pagal EN 12004
  • Hidrobobiškas (atstumia vandenį)
  • Pralaidus vandens garams
  • Stipri klijuojamoji galia
  • Plastiškas dengiant
  • Specialiai pritaikytas sudėtinėms fasadų šiltinimo sistemoms
  • Aukštus reikalavimus atitinkantis klijavimo mišinys, sudėtyje turintis cemento

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg maišai

  Spalvos

  Cemento pilkumo

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai.
  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
  Originaliose, nepraimtose pakuotėse galioja 12 mėn.

  Kietojo skiedinio tūrinis svoris

  apie 1,55 g/cm³.

  Sukimbamasis stiprumas

  su betonu ≥ 1,0 N/mm2.

  Vandens sugerties koeficientas

  w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN 52617

  Rišiklis

  Mineralinis rišiklis pagal DIN EN 197-1. Sintetinės dervos dispersiniai milteliai

  Produkto numeris

  084

  Nuorodos

  Ant fasado klojant plyteles ir plytas, vadovautis DIN 18515-1

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas turi būti lygus, sausas, švarus, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Plyteles kloti pagal svambalą ir vedlinę DIN 18202.

  Dengimo būdas

  Plonasluoksniai klijai, skirti keraminių dangų klojimui ant lygių pagrindų, be tuštumėlių.
  Keraminės dangos klijuojamos pagal DIN EN 12004 nurodytą kombinuotą metodą, klijus tepant ir ant pagrindo, ir ant plytelės.
  Ant pagrindo užtepti klijuojamojo skiedinio ir dantytąja glaistykle išlyginti vertikaliai (glaistyklė parenkama atsižvelgiant į pagrindo savybes, plytelių dydį ir plytelių galinės pusės ypatybes). Papildomai tolygiu, plonu sluoksniu padengti ir keraminės plytelės/plytos galinę pusę.  
  Klijuojamojo skiedinio dengti tik tiek, kiek galima pakloti klinkerio ar keraminių plytelių prieš susidarant plėvelei. Keramines plyteles lengvai judinant įspausti į klijuojamąjį sluoksnį.

  Keraminės plytelės: 8 mm glaistyklės dantukai
  Klinkeris:  10 mm glaistyklės dantukai

  Siūlės tarp plytelių ar plytų turi būti pakankamo pločio, priklauso nuo formos. Paklojus plytas ar plyteles, prieš skiediniui sukietėjant, tolygiame gylyje (paprastai, plokštės/plytelės storio) siūlės išlyginamos arba išvalomos. Skiedinio perteklius pašalinamas. 

  Sąnaudos

  Apie 5,0 kg/m2 pagal pasirinktos glaistyklės dantytumą.
  Pateiktos sąnaudos yra orientacinės, be nubyrėjimo ir suslūgimo nuostolių.
  Reikia atsižvelgti į nuokrypius, susijusius su objektu ir dengimo sąlygomis.

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Apie 2-3 d., priklausomai nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo. Siūles užtaisyti po pakankamo džiūvimo periodo.
  Jei reikia, padengtą paviršių, kol jis pakankamai išdžius ir pasieks reikiamą atsparumą aplinkos veiksniams, apsaugoti tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, pastoliniu tinkleliu.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus darbo įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

  Medžiagos dengimas

  Skiedinio paruošimas:
  Į 6-6,5 l vandens įpilti 25 kg  mišinio ir išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu arba priverstinio maišymo maišykle iki vientisos masės. Paruoštą skiedinį palikti  3-5 minutėms bręsti ir dar kartą trumpai permaišyti.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Pavojinga. Tik profesionaliam naudojimui.
  Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Esant ilgalaikiam ar pasikartojančiam poveikiui gali pažeisti vidaus organus. Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodyti pakuotę arba etikelę. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Dirbti tik išorėje arba gerai vėdinamoje patalpoje. Naudoti apsaugines pirštines/ akių apsaugą. 
  PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius, toliau plauti akis. Tuojau pat kreiptis į gydytoją. Medžiagą saugoti užrakintą. 
  Sudėtyje yra cemento, Portlando cemento, chemikalų, kvarco (smulkios frakcijos).  Vandeninis cementinis šlamas turi šarminį poveikį. Laikytis techninės informacijos nuorodų. 
  Sudėtinių medžiagų deklaracija pagal VdL-Direktyvą 01: cementas, polivinilacetato derva, silikatai, kalcio karbonatas, priedai.

  Atliekų tvarkymas

  Sukietėjusius produkto likučius sutvarkyti remiantis šalyje galiojančiais teisės aktais. Tuščias pakuotes atiduoti perdirbimui arba sunaikinimui atliekų tvarkymo įmonėms.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenų lapą.

  Giscode

  ZP1
  Liudijimas Z-33.46-1091
  Nuorodos dėl CE ženklinimo:
  CE ženklas dedamas ant pakuotės.  Daugiau informacijos www.caparol.de

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB DAW Lietuva
  8 5 260 2015
  info@daw.lt

  Urban kvartalas, Vilniuje

  Paukščių takas, gyvenamųjų namų…

  KANSO gyvenamasis kvartalas, Vilnius

  Vilniaus licėjus, Vilnius