caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/101475/037911_Meldorfer-Ansatzmo_rtel_080.png

Meldorfer-Ansatzmörtel 080

Skiedinys, skirtas plokščiųjų apdailos plytelių „Meldorfer Flachverblender" klijavimui, taip pat siūlėms. Išorės ir vidaus darbams. Naudojami „Capatect" fasadų šiltinimo sistemose kaip baigiamoji danga.

Paskirtis

Paruoštas naudoti skiedinys „Meldorfer Flachverblender" plokščiosioms apdailos plytelėms klijuoti ir siūlėms užtaisyti.

Savybės

  • A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1 (nedegus)
  • Gera pradinė sukibtis
  • Paruoštas dengti
  • Pralaidus vandens garams
  • Elastingas ir lengvai dengiamas
  • Labai mažo įtempio, nesideformuoja

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibiras

Spalvos

Cemento pilkumo, smėlio baltumo, antracito
Kiti atspalviai gali būti gaminami pagal užsakymą

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  Originalioje pakuotėje galioja 12 mėn.

Tankis

apie 1,74 g/cm³

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

sd < 1,4 m pagal DIN EN ISO 7783
V2 klasė (vidutinė) pagal DIN EN ISO 7783

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,5 kg/(m2· h0,5) pagal DIN EN 1062
W2 klasė (vidutinė) pagal DIN EN 1062

Konsistencija

pasta
Rišiklio pagrindas: etileno, vinilacetato ir metakrilo rūgšties esterio kopolimeras 

Produkto numeris

080

Įvadas

Klojant plyteles ir džiūstant, saugoti fasadą nuo lietaus poveikio, pastolius uždengti pastoliniu tinkleliu. 

Dėl gamyboje  naudojamų natūralių užpildų galimi nežymūs atspalvių skirtumai.  Todėl tam pačiam objektui reikia naudoti tos pačios partijos produktus. Jei naudojami skirtingų partijų produktai, visą reikiamą medžiagos kiekį permaišyti tarpusavyje, kad būtų išvengta atspalvio skirtumo.

Tinkami pagrindai

Pagrindai: PII ir PIII skiedinių grupės pagal DIN V 18550/ EN 998-1, betonas; apkrovą išlaikantys mineraliniai seni tinko pagrindai, seni dažų sluoksniai, gipskartonio plokštės arba PIV+V skiedinių grupės apatinis tinkas vidaus patalpose.
Armavimo sluoksnį rekomenduojama dengti „Capatect-ZF-Spachtel 699" arba „Capatect CarbonSpachtel" .

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Medžiagos paruošimas

Paruoštas dengti.
Prieš dengiant išmaišyti elektrine maišykle. Jei reikia, konsistenciją galima koreguoti įpilant šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

Paruošiamieji darbai
Dengiamus paviršius tolygiai padalinti ištisiniu aukščio žymekliu (juostele), taip bus suskirstyti darbo etapai. 

Standartinio formato plytelėms vieno etapo darbinė dalis yra apie 33 cm aukščio
(4 eilės po 71 mm ir 4 gulsčiosios siūlės po 12 mm)

Plonoms plytelėms vieno etapo darbinė dalis yra apie 32 cm aukščio
(5 eilės po 52 mm ir 5 gulsčiosios siūlės po 12 mm)

Nustatant aukščio žymas, išeities taškas turėtų būti fiksuotos linijos (pvz., langų, durų ir t.t.).

Plytelių klojimas

„Meldorfer Ansatzmörtel 080" skiedinį glaistykle užkrėsti ant išdžiūvusio, sukietėjusio armavimo sluoksnio juostomis tarp aukščio žymių ir horizontaliai perbraukti dantytąja glaistykle (dantukai 4 x 6 mm).  Tepti tik tiek skiedinio, kiek vieno etapo metu bus paklojama „Meldorfer Flachverblender" apdailos  plytelių, ant paviršiaus neturi susidaryti plėvelė.

„Meldorfer Flachverblender" apdailos plytelę įspausti į skiedinį, pajudinant į šonus, kad neliktų tuštumėlių. Plyteles kloti išlaikant atstumus siūlėms. Rekomenduojama kloti nuo viršaus į apačią, pradėti nuo kampinių plytelių.

Siūlių srityje skiedinį iš karto apdoroti 10 mm plokščiuoju teptuku, tolygiai padengiant apdailos plytelių šoninius paviršius. Klijuojamojo skiedinio ir apdailos plytelių susijungimo vieta turi būti labai sandari, kad po jomis nepatektų vanduo. Perteklinė medžiaga paliekama padžiūti. Po to skiedinio dalelės nuo paviršių nuvalomos šluotele ar šepečiu.

Sąnaudos

2,5-3,0 kg/m2
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Klojimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, skiedinio sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta per 2-3 d. Kai temperatūra žemesnė ir drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iš karto po darbo  išplauti vandeniu.

Tarpinis sluoksnis

Pagrindus, kurie surišti cementu, taip pat mineralines armavimo mases iš pradžių gruntuoti „Putzgrund 610".

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip klijavimo masių vandens pagrindu atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius klijus arba buitines atliekas. EAK 080410.

Giscode

D2, dispersinės dangos, beveik be tirpiklių

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva,
Ukmergės g. 223-4, Vilnius
info@daw.lt  
www.caparol.lt

Tonkūno namai, Kaunas

Pašilių gyvenvietė, netoli Vilniaus

Gyvenamųjų namų kompleksas Pikaliiva,…

Erminurrme kvartalas, Tartu, Estija

Lucky Homes, Vilnius

Baltas lapas kvartalas Vilniaus…

Liepyno verslo namai

Žvėryno vakarai

Parko namai, gyvenamasis kvartalas

Āgenskalna g. 24, Ryga, Latvija

Vila Linėja, Ryga, Latvija

Miško namai - mūro optika

Daugiabutis namas, Ryga, Latvija

Gyvenamasis namas Taline, R.Tobiase g. 9…

Kalamaja rezidencija, Estija, Talinas

Biurų pastatas, Talinas, Estija

Biurų ir gyvenamasis pastatas, Talinas,…

Statybos mokykla, Talinas, Estija