caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18203/020238_SAP-794310_25_KG_Meldorfer-Fugenmoertel_081.png

Meldorfer Fugenmörtel 081

Siūlių skiedinys „Meldorfer" horizontalių apdailos plytelių siūlėms galutinai užtaisyti išorėje ir viduje

Paskirtis

Paruoštas naudoti skiedinys „Meldorfer" horizontalių apdailos plytelių stačiosioms ir gulsčiosioms siūlėms užtaisyti sulig paviršiumi.

Savybės

  • Labai pralaidus vandens garams
  • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 18550
  • Elastingas ir lengvai dengiamas
  • Labai mažo įtempio, nesideformuoja
  • Atsparus šarmams ir UV spinduliams
  • Pigmentuotas
  • Becementis, rišiklis – sintetinė derva
  • Mineralinių užpildų derinys

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibiras

Spalvos

Cemento pilkumo

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Silosai: konteinerius ir silosus prieš ilgesnę prastovą (žiemos pertrauką) visiškai ištuštinti.

Gaisrinė laikysena

sunkiai degi

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,5 kg/(m2· h0,5) pagal DIN EN 52617

Konsistencija

žemės drėgnumo

Produkto numeris

081

Sąnaudos

Apie 3-5 kg/m2 , kai siūlės plotis apie 12 mm; sąnaudos priklauso nuo siūlės gylio ir medžiagos tankio.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Klojimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5ºC ir ne aukštesnė kaip +30ºC.
Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, skiedinio sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta per 2-3 d. Kai temperatūra žemesnė ir drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Naudojimas

„Meldorfer-Ansatzmörtel 080" turi būti sukietėjęs ir sausas.
Prastova šiltuoju metų laiku ne trumpesnė kaip 2-3 d.
 
„Meldorfer-Fugenmörtel"  skiedinys yra paruoštas naudoti. Medžiagą išmaišyti ir konsistenciją nustatyti nedideliu kiekiu vandens. Siūlių skiedinį užkrėsti ant trintuvės ir atitinkamo pločio rievikliu įterpti į siūlę. Išlyginti lengvai paspaudžiant. Iš šonų prilipusią medžiagą prieš džiūvimą nuvalyti šluotele arba plokščiuoju šepečiu.

Įvadas

Dėl naudojamų natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva. Todėl būtina naudoti tos pačios partijos produktus arba reikiamą medžiagos kiekį sumaišyti vieną su kita. Nuo lietaus ir džiūstant pastolius apdengti statybiniu brezentu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių klijų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius klijus arba buitines atliekas. EAK 080410.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis.

Giscode

D1

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Gyvenamasis pastatas, Talinas, Staadioni…