caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243727/066029_Capatect-Ceratherm-Ansetzmoertel_LT.png

Capatect-CS-Klebe-und Armierungsmörtel 850

Mineralinis klijavimo ir  lengvasis armavimo mišinys, skirtas „Capatect-CS-Fassadendämmplatten" plokštėms ir lengvasis armavimo mišinys „Capatect-PF-Fassadendämmplatte 122" plokštėms

Paskirtis

Sausasis mišinys, skirtas klijuoti ir armuoti „Capatect-CS-Fassadendämmplatten" plokštes. Naudojamas kartu su faktūriniu tinku „Capatect-CS-Strukturputzen". Kaip lengvasis armavimo mišinys naudojamas „Capatect-PF-Fassadendämmplatte 122" standžių putų izoliacinėms plokštėms.

Savybės

  • Mažos sąnaudos, lengvai dengiamas dėl sudėtyje esančių lengvųjų užpildų
  • Atsparus atmosferos veiksniams
  • Labai gerai praleidžia vandens garus
  • Geros sukibties
  • Gerai prilimpa prie beveik visų pagrindų
  • Elastingas dėl sudėtyje esančių plaušų

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Sendinta balta

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš ilgesnes prastovas (žiemą) silosinius konteinerius ir silosus visiškai ištuštinti. Nepraimtoje originalioje pakuotėje galioja apie 12 mėn.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

kai sluoksnio storis 5 mm: sd < 0,04 m pagal DIN EN 7783

Kietojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1,0 g/cm3

Rišiklis

mineralinis rišiklis pagal DIN 1060 ir DIN 1164

Kapiliarinė vandens sugertis

w apie 0,12 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062

Papildomi produktai

  • Capatect-CS-Fassadendämmplatte 800
  • Capatect-CS-Haftgrund 820
  • Capatect-CS-Strukturputze 860 + 870
  • Capatect-PF-Fassadendämplatte 122

Produkto numeris

850

Pagrindo paruošimas

Naudojant kaip klijus:
Mūras, betonas ir neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias daleles (pvz., alyvą) ir atsikišusius skiedinio šiurkštus. Kiek įmanoma pašalinti pažeistus, atsisluoksniavusius senų dažų ir faktūrinio tinko sluoksnius. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi.
Stipriai įgeriančius, byrančius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".

Naudojant kaip armavimo mišinį:
Pirmiausia nušlifuoti „Schaumsilikat-Dämmstoffplatten" plokščių sandūrų pralankas. Prilipusias šlifavimo dulkes pašalinti.

Medžiagos paruošimas

Į talpą įpilti nurodytą kiekį šalto, švaraus vandens (maišui apie 9 -10 l) ir palengva suberti 25 kg maišą sausojo  mišinio. Maišyti galingu, lėtaeigiu maišytuvu arba betono maišykle, kol masė pasidarys vienalytė.
Užmaišyti tik tiek skiedinio, kiek galima padengti per 2 val. Sukietėjusio skiedinio jokiu būdu negalima vėl skiesti vandeniu.

Sąnaudos

Izoliacinių plokščių klijavimas
Kai pagrindas lygus, apie 4-5 kg/m2.

Armavimo sluoksnis:
Mažiausiai 5,5 kg/m2, kai minimalus sluoksnio storis 5 mm.
Pateiktos sąnaudos yra orietacinės. Būtina atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų pagrindų, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Smeigėmis galima tvirtinti tik kai gerai sutvirtėja klijų sluoksnis, t.y. maždaug po 1 d. Klijai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 1-2 d.

Kitą armavimo sluoksnį galima dengti po ne mažesnės kaip 48 val. prastovos (priklausomai nuo temperatūros ir santykinės oro drėgmės).

Įrankių plovimas

Baigus darbą, panaudotus darbo įrankius išplauti vandeniu.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Izoliacinės plokštės dantytąja glaistykle padengiamos klijų mase dviem būdais: per visą paviršių arba palei plokštės perimetrą ir plokštės viduryje užkrečiant delno dydžio klijavimo skiedinio gumulų. Klijais padengtas paviršius turi sudaryti  daugiau kaip 70% plokštės ploto. Klijų kiekis ir slukosnio storis kinta priklausomai nuo pagrindo nuokrypių. Nelygumai iki ± 1 cm išsilygina klijų skuoksnyje. Izoliacinės plokštės perrišos būdu klijuojamos iš apačios į viršų, įspaudžiant ir dar gerai paspaudžiant.  Į plokščių sandūras neturėtų patekti klijų masės. Kloti pagal vertikalią liniją.

„Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel" skiedinys netinkamas klijuoti „Capatect-PFFassadendämmplatte 122" plokštes.

Armavimo sluoksnis

Prie langų angokraščių ir briaunų pritvirtinus kampinius profilius, taip pat ties fasado išėmų kampais armavus įstrižai, armavimo masė dengiama ant izoliacinių plokščių  tinklelio pločio juostomis, o į ją  su maždaug 10 cm užlaida įspaudžiamas „Capatect-Gewebe 650" tinklelis.
Galiausiai nuglaistoma "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto, taip, kad būtų  uždengtas visas tinklelis. Bendras sluoksnio storis turi būti apie 5-7 mm.

Nuorodos

Džiūstant fasadą nuo lietaus reiktų apsaugoti apdengiant pastolius statybine plėvele.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė. Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Saugoti  vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojaus simbolis: Xi dirgina, sudėtyje yra cemento.
Žr. Saugos duomenų lapą.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žr. Saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

LIDL prekybos centrų pastatai Lietuvoje

Viešbutis L’Embitu, Talinas, Estija