caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/247288/066601_PutzGrund_610_Sprinter.png

Caparol Putzgrund 610 SPRINTER

Sukibtį gerinantis gruntas faktūrinio tinko išorės paviršiams
SPRINTER - pritaikytas darbui drėgnu ir vėsiu metų laikotarpiu

Įvadas

Pastaba:
Šis receptūros variantas nėra pritaikytas tam, kad būtų galima gruntuoti netinkamomis oro sąlygomis.
Nemaišyti su standartiniais produktais.

Paskirtis

Sintetinės dervos dispersiniai dažai kaip grunto ir sukibimą gerinantis sluoksnis faktūrinių tinkų paviršiams:
Capatect-WDV sistemose,
Capatect-VHF sistemoje,
ant nepadengto betono,
ant mineralinių senų tinkų, PII ir PIII skiedinių grupių apatinio tinko pagal DIN 18550 ir t.t.
ant matinių, apkrovą išlaikančių dispersinių dažų sluoksnių,
ant apkrovą išlaikančių mineralinių sluoksnių.

Savybės

  • Atsparumas ugniai: nedegus arba sunkiai užsidegantis priklausomai nuo sistemų Capatect-WDV-System ar Capatect-VHF-System sudėties;
  • atsparus vandeniui;
  • sutvirtina paviršių;
  • gerina sukibimą;
  • suvienodina įgertį;
  • lengvai dengiamas;
  • skiedžiamas vandeniu;
  • ekologiškas.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

20 kg

Spalvos

Balta

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai.

Tankis

apie 1,4 g/cm3

Įvadas

Putzgrund 610 neatskiestą gerai išmaišyti ir dengti teptuku arba voleliu. Norint gauti tinkamą konsistenciją galima iki 10 % skiesti vandeniu.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių, taip pat neužšalęs, subrendęs. Nauji tinkai paliekami 2-4 savaitėm, kad visiškai sukietėtų.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.
Dėl įvairių pagrindų  savitumo ir skirtingo paruošimo laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas" nuorodų.

Sąnaudos

Lygiems pagrindams apie 350 g/m2, priklausomai nuo pagrindo ir naudojimo.
Ant šiurkščių pagrindų atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus objekto bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra darbo ir džiūvimo metu:
Dengimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra negali būti žemesnė nei +1 °C 
ir aukštesnė nei +15 °C .
Santykinis oro drėgnumas negali viršyti 90 %. Džiūvimo metu šių ribų turi būti laikomasi mažiausiai 4 val. Tik po to gruntas tampa atsparus lietui ir šalčiui iki –5 °C.

Įrankiai

Putzgrund 610 gali būti dengiams voleliu, teptuku arba pritaikytais purkštuvais. Darbo įrankius pertraukų metu palikti vandenyje arba dažuose.

Įrankių plovimas

Po darbo įrankius tuoj pat nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Putzgrund 610 netinka horizontaliems, vandens apkrovos veikiamiems paviršiams.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių- naudoti A2/P2 filtrus. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lapuose.

Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 220-239-6) mišinys (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, emalės liekanos, sudžiūvę- kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiuose produktuose (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 25 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

GISCODE BSW20 
Senas- M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, silikatai, kalcio karbonatas, titano dioksidas, aliuminio hidroksidas, vanduo, glikolio eteris, priedai, konservavimo medžiagos (metil-/benzizotiazolinonas, chlormetil-/metilizotiazolinono mišinys (CIT/MIT 3:1)).

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt