caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243224/065939_185_LT.png

Capatect-Dämmkleber 185

Mineralinis sausasis mišinys, skirtas termoizoliacinėms plokštėms klijuoti Capatect fasadų šiltinimo sistemose

Paskirtis

Sausasis klijuojamasis mišinys, skirtas termoizoliacinėms plokštėms klijuoti Capatect fasadų šiltinimo sistemose.

Savybės

 • Labai pralaidus vandens garams
 • Labai geros sukibties
 • Labai stabilus
 • Dengiant mašinomis pasižymi ekonomiškumu

Pagrindinė medžiaga

Mineralinis rišiklis pagal DIN EN 197-1
Sintetinės dervos dispersijos milteliai

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai, silosai nuo 5 tonų

Spalvos

Pilka

Laikymas

Laikyti sausai, vėsiai, nuo drėgmės apsaugotose patalpose. Sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje galioja mažiausiai 12 mėnesių.

Techniniai duomenys

Nurodytos fiksuotos vertės yra vidutinės, dėl sudėtyje naudojamų natūralių žaliavų gali atsirasti šiokių tokių nuokrypių.

Šilumos laidumas

λ10 dry,mat ≤ 0,82 W/(mK) kai P=50% pagal DIN EN 1745
λ10 dry,mat ≤ 0,89 W/(mK) kai P=90% pagal DIN EN 1745

Kietojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1,7 g/cm3

Sukimbamasis stiprumas

≥ 0,08 N/mm2 pagal DIN EN 998-1

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1 (nedegus)

Kapiliarinė vandens sugertis

WC2 kategorija pagal DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) pagal DIN EN 1015-18

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

μ ≤ 25 pagal  DIN EN 1015-19

Produkto numeris

185

Nuorodos

Būtina laikytis bendrojo statybos priežiūros institucijos leidimo / bendrųjų pastato konstrukcijų nuostatų, taikomų pagrindinėms ITSTS sistemoms, ir vadovautis gaminių techninėmis informacijomis.

Pagrindo paruošimas

Palanges ir šalia esančias konstrukcines dalis apklijuoti. Stiklo, keramikos, klinkerio, natūralaus akmens, lakuotus ir anoduotus paviršius kruopščiai apdengti.

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be sukibtį mažinančių dalelių, neriebaluotas ir išlaikantis apkrovas, kad būtų galimas tvirtinimas su smeigėmis.

Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias daleles ir išsikišusius skiedinio likučius. Kiek įmanoma, reikia pašalinti pažeistus, atsisluoksniavusius senus dažų sluoksnius, dekoratyvinį tinką. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi.

Stipriai įgeriančius, birius arba tepančius  paviršius reikia gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti. Būtina patikrinti pagrindo suderinamumą su klijuojamuoju skiediniu.

Sąnaudos

Apie 4,5 – 6,0 kg/m2

Pateikti duomenys yra orientaciniai, būtina atsižvelgti į galimus nuokrypius, atsirandančius dėl objekto specifikos ir dengimo.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas, šiltinimas, glaistymas, dažymas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Esant nepalankioms oro sąlygoms, reikia imtis tinkamų priemonių dengiamiems fasado paviršiams apsaugoti.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Smeiges tvirtinti atsižvelgiant į oro sąlygas, tik gerai išdžiūvus klijuojamojo skiedinio sluoksniui, t. y., ne anksčiau kaip po 24 val.
Klijuojamasis skiedinys visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po  3 – 5 dienų, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, sluoksnio storio ir santykinės oro drėgmės.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart po darbo nuplauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

Ruošiant klijuojamąjį skiedinį, vienam 25 kg maišui klijuojamojo mišinio reikia apie 5-6 litrų vandens.
Skiedinį galima ruošti visais įprastais nepertraukiamo veikimo maišytuvais, taip pat galima maišyti rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišy­tuvu, įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro be gumulų. Apie 10 min. skiedinį palikti bręsti, po to dar kartą trumpai pamaišyti. Jei reikia, skiedinio konsistenciją po brandini­mo galima pakoreguoti įpilant šiek tiek vandens.
Paruoštas skiedinys yra tinkamas dengti apie 2  val., priklausomai nuo atmosferos sąlygų.
Sukietėjusio skiedinio jo­kiu būdu negalima pakartotinai skiesti vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Betono maišyklė „Berö Calypso 15” su standartiniu dozavimo arba mai­šymo velenu.
Būtina laikytis įrenginio gamintojo nurodymų.

Srovės jungimas

400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirs­tytuvas su FI apsauginiu jungikliu).

Vandens prijungimas

Žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai ma­šinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar.

Vandens sąnaudos

Apie 200 l/val.
Norima konsistencija nustatoma maišyklės vandens armatūros ventiliu.

Izoliacinių plokščių klijavimas

 • Galima dengti rankiniu būdu arba mašinomis
 • Galinėse ir atraminėse jungtyse neturi būti klijavimo mišinio
 • Siūlių tarp termoizoliacinių plokščių niekada nesanadarinti klijais
 • ≤ 5 mm storio siūles užsandarinti tinkamomis nedegiomis siūlių putomis
 • Sandūras ir tuštumėles, kurių storis > 5 mm, užtaisyti tos pačios termoizoliacinės medžiagos juostelėmis
 • Termoizoliacines plokštes kloti šachmatine tvarka, sandariai viena prie kitos
 • Termoizoliacines plokštes kloti pagal vedlinę ir svambalą
 • Nepadengtų mineralinių vatos plokščių klijuojamąjį paviršių prieš klijuojant nuglaistyti klijuojamuoju skiediniu ("press-Spachtelung")

Rumbų ir taškų metodas:
Ant plokštės palei visą perimetrą užtepti klijuojamojo skiedinio juostą, plokštės viduryje užkrėsti pora gumulų  klijuojamojo skiedinio.
 • Tinko sistemos ir klijuojamojo skiedinio sąlyčio plotas turi sudaryti  ≥ 40 %
 • Kietųjų sistemos dangų ir klijuojamojo skiedinio sąlyčio plotas turi sudaryti ≥ 60 %

Klijavimo per visą paviršių technika:
Lygų pagrindą dantytąja mente  per visą paviršių padengti klijuojamojo skiedinio sluoksniu. Į padengtą klijuojamąjį skiedinį nedelsiant (ne vėliau kaip per 10 min.) kloti plokštes: įstumiant į reikiamą vietą įtvirtinti pajudinant į šonus ir prispausti. 
Mineralinės vatos lamelių izoliacinės plokštes visada reikia klijuoti per visą paviršių. 

Mašininis klijavimas (dalinis klijavimas)
Klijavimo masę užpurkšti ant pagrindo statmenais rumbais. Klijų rumbai turi būti apie 5 cm pločio ir rumbo viduryje ne mažiau kaip 10 mm storio. Atstumas tarp ašių turi būti ne didesnis kaip 10 cm. Izoliacines plokštes įspausti į šviežią klijavimo skiedinio sluoksnį, pajudinti į šonus ir prispausti. Kad nesusidarytų plėvelė, klijuojamuoju skiediniu padengti tik tokį klijavimo paviršių, kiek galima pakloti plokščių. 
 • EPS plokščių ir klijuojamojo skiedinio sąlyčio plotas turi sudaryti ≥ 60 %
 • Mineralinės vatos plokščių ir klijuojamojo skiedinio sąlyčio plotas turi sudarytie ≥ 50 %

Nuoroda
Klijavimo metodai priklauso nuo naudojamų izoliacinių medžiagų ir ITSTS tipo. Prieš pradedant darbus reikia susipažinti su bendraisiais statybos leidimais ir atitinkamų izoliacinių medžiagų techninėmis informacijomis.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sukelia odos dirginimą. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Jei reikia gydytojo konsultacijos, su savimi turėti produkto pakuotę ar etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių ar rūko. Darbus atlikti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Dėvėti apsaugines pirštines ir (arba) akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS kelias minutes atsargiai  plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau skalauti akis. Nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų centrą ir (arba) gydytoją. Laikyti užrakintą. Sudėtyje yra: cemento, portlando, cheminių medžiagų, dulkių, portlandcemento. Vandeninė cemento suspensija veikia šarmiškai.

Papildomos nuorodos: dėvėti ilgas kelnes! Vengti ilgesnio odos sąlyčio su medžiaga. Pažeistą odą nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Kuo ilgiau skiedinys lieka ant odos, tuo didesnė rimtų odos pažeidimų rizika. Dengimo metu būtina laikytis produkto gamintojo  instrukcijų.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti laikantis nacionalinių teisės aktų.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Liudijimai:
Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Gyvenamasis kvartalas Marupėje, Latvija

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Baltas lapas 2, naujas kvartalas…

Urban kvartalas, Vilniuje

Fizikų namai, Vilnius

Live Square kvartalas Vilniuje

Paukščių takas, gyvenamųjų namų…

Gyvenamasis namas Panevėžyje

Daugiabutis Vilniuje, Vandentiekio g.

LIDL prekybos centrų pastatai Lietuvoje

Tonkūno namai, Kaunas

Daugiabučio renovacija, Klaipėda

Klaipėdos valstybinė kolegija

KANSO gyvenamasis kvartalas, Vilnius

Pašilių gyvenvietė, netoli Vilniaus

Grigalaukio dominija, Vilnius

Vilniaus licėjus, Vilnius

Gyvenamųjų namų kompleksas Pikaliiva,…

Lucky Homes, Vilnius

Baltas lapas kvartalas Vilniaus…

Liepyno verslo namai

Žvėryno vakarai

Parko namai, gyvenamasis kvartalas

Āgenskalna g. 24, Ryga, Latvija

Vila Linėja, Ryga, Latvija

Paupys

Daugiabutis namas, Ryga, Latvija

Vila Magnolia, Ryga, Latvija

Gyvenamasis namas Taline, R.Tobiase g. 9…

Gyvenamasis daugiabutis, Tartu, Estija

Gyvenamasis namas Tartu, Sõbra g. 48,…

Gyvenamasis namas, Talinas, Kopli g. 76,…

Kalamaja rezidencija, Estija, Talinas

Gyvenamasis pastatas, Talinas, Endla g.…

RTU laboratorijų korpusas, Latvija

Špogų muzikos ir meno mokykla, Latvija

Teatrų centras Vaba Lava, Talinas,…

Gyvenamasis pastatas, Talinas, Raua 34,…