caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/30218/007644.png

Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114

Be tirpiklių, dviejų komponentų sandarinimo ir klijavimo masė.

Paskirtis

Bituminiai klijai „Capatect” perimetrinėms izoliacinėms plokštėms klijuoti prie bituminių sandarinimo sluoksnių ir prie kitų apkrovą išlaikančių pagrindų naudojant „Capatect-WDV” fasadų apšiltinimo sistemą. Taip pat tinka žemę liečiančioms konstrukcijoms vertikaliai sandarinti bitumine danga pagal DIN 18195.

Savybės

 • Be tirpiklių
 • Elastiškai dengiama
 • Stipri pradinė sankiba
 • Sukietėjusi lieka elastiška
 • Labai atspari vandeniui
 • Patvarios, glaistymui tinkamos konsistencijos
 • Atspari senėjimui, trūnijimui
 • Užpildo plyšius iki 2 mm (E DIN 28 052-6 kai temperatūra 4ºC)
 • Gali būti naudojama iki 3,0 m gylio po žeme

Pakuotė/indų talpa

30 kg indai
- Skysti komponentai, A dalis = 22 kg (bituminė emulsija)
- Miltelių komponentai, B dalis = 8 kg (hidraulinė rišamoji medžiaga)

Spalvos

Juoda.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti. Tinkamumo naudoti trukmė 1 metai nuo pagaminimo datos.

Tankis

Tankis dalies A: ~ 1,06 kg/ l

Konsistencija

Nesumaišyta: miltelių pavidalo ir skysta
Sumaišyta: pastos

Sukietėjimas

po ~ 2 dienų

Maišymo santykis

22 masės dalys A dalies
8   masės dalys B dalies

Atsparumas lietui

po ~ 4 val.

Sluoksnio storis

1 mm (sauso sluoksnio), 1,38 mm (šlapio sluoksnio)

Mišinio tvermės (tinkamumo) trukmė esant 20°C

~ 2 val.

Produkto numeris

114

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių. Jis gali būti drėgnas, bet ne šlapias.


Naujas tinkas paliekamas sukietėti ne mažiau kaip 2 - 4 sav. Pašalinami išsikišę aštrūs betono arba skiedinio kraštai, žemėti nešvarumai, seni apkrovos neišlaikantys bituminiai sluoksniai arba pan.
Atviros 2-5 mm siūlės užglaistomos šiurkštaus glaisto sluoksniu su „Capatect- Klebe-und Dichtungsmasse 114" arba kitu tinkamu tinku.Tuštumėles ir suapvalinimus kampuose apdoroti naudojant tam tinkamą įrankį ir tinkamą skiedinį ( gr. III ).
Betono pagrindams (porų susidarymas) rekomenduojamas šiurkštaus glaisto sluoksnis.
Reikia vengti pūslių susidarymo dėl gilių porų arba įdubų.
Šiurkštaus glaisto sluoksnį su „Capatect- Klebe-und Dichtungsmasse 114" vėl galima dengti po 3 val.
Sandarinant būtini du darbo ciklai ir du sluoksniai.
Padengus „Capatect- Klebe- und Dichtungsmasse 114", paviršių apdoroti galima po 1 - 2 dienų, priklausomai nuo temperatūros.
Įdubos ir siūlės didesnės nei 5 mm pilnai uždengiamos skiediniu sulig paviršiumi.

Sąnaudos

Šiurkštaus glaisto sluoksniui:
~ 1 – 2 kg/ m2
Sandarinimo sluoksniui:
~ 0,1 - 0,2 kg/ m2
Sandarinimui nuo grindų drėgmės ir nesikaupiančio beslėgės filtarcijos vandens:
~ 4,7 kg/ m(4,1 mm šlapio sluoksnio), ( mažiausiai 3 mm sauso)
Sandarinimui nuo laikinai besikaupiančio beslėgės filtarcijos vandens:
~ 6,2 kg/ m2  (5,5 mm šlapio sluoksnio), ( mažiausiai 4 mm sauso)
Sandarinimui nuo slėginio vandens:
~ 6,2 kg/ m2  (5,5 mm šlapio sluoksnio), ( mažiausiai 4 mm sauso)
Izoliacinėms plokštėms klijuoti:
~ 3 - 4 kg/ m2
Pateiktos sąnaudos gali svyruoti priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo.
Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant paviršius ir jiems džiūstant, aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C. Aukščiausia leistina temperatūra 30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Sukietėja per 2 dienas, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros, oro drėgnumo ir sluoksnio storio. Esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Ką tik panaudoti įrankiai plaunami vandeniu. Sukietėję įrankiai plaunami skiedikliais, į kurių sudėtį įeina tirpikliai.

Medžiagos dengimas

Iš pradžių trumpai lėtaeigiu maišytuvu maišomi skysti komponentai A dalies. Paskui proporcionaliai įpilami miltelių komponentai dalies B ir maišoma, kol pasidarys vienalytė klampi masė.
Maišant masę, turi būti išlaikytas tinkamas abiejų dalių santykis (dalis A : dalis B = 22 : 8).
Esant temperatūrai 20°C, sumaišyta medžiaga tinkama dengti ~ 75 min. bėgyje, kai temperatūra aukštesnė – trumpiau, kai žemesnė – ilgiau.

Izoliacinių plokščių klijavimas

„Capatect Perimeterdämmplatten 115 und 113” perimetrinės izoliacinės plokštės klijuojamos „Capatect Klebe-und Dichtungsmasse 114” klijavimo ir sandarinimo mase prie vertikalios žemę liečiančių pastatų dalių (perimetro izoliacija; storis: nuo 50 mm) termoizoliacijai.
Nuoroda:
Antžeminėje šiltinimo sistemos dalyje nenaudoti dviejų komponentų bituminių klijų, nes ypač kai didelis klijų sluoksnio storis, gali atsirasti priklijuotų izoliacinių plokščių lygių skirtumų arba perstūmų.
Reikia atsižvelgti į Bendrąjį statybos leidimą Nr. Z-23.33-1257 dėl perimetro izoliacijos.

Dengimas

Sumaišyta klijavimo masė krečiama mentele ant izoliacinės plokštės: požeminėje dalyje daugelyje vietų krečiami gniužulai (ne mažiau kaip 6 vnt. ant plokštės).


Plokštės lengvai stumtelint tvirtai prispaudžiamos prie pagrindo, kad gerai sukibtų. Iš šonų ištryškę klijai pašalinami glaistykle. Izoliacinės plokštės dengiamos sujungiant sudurtinėmis siūlėmis.

Statybos prielaidos

Prielaida cokolio arba perimetro izoliacijai įrengti yra statybos projekte numatyta, su vyraujančiomis apkrovomis suderinta hidroizoliacija, atitinkanti DIN 18 195 remiantis apkrovų laipsniais: žemės drėgme, gruntiniu vandeniu ir slėginiu vandeniu.
Reikalingos priemonės vandens nuotakoms drenuoti pagal DIN 4095 „Vanduo” arba „Pastovus slėginis vanduo” išlieka greta sandarinimo ir šilumos izoliacijos priemonių. Pagal DIN 18 195 vertikali drėgmės užtvara nutiesiama 15-30 cm virš žemės paviršiaus.

Tinkami pagrindai aukščiau žemės lygio

Tinka visiems mineraliniams pagrindams, pvz., betono blokelių mūrui, skylėtoms plytoms, silikatinėms plytoms, akytoms lengvosioms plytoms, betonui, akytajam betonui, naujam mineraliniam tinkui, taip pat apšiltinimo sistemų armavimo sluoksniams, PI (kalkiniai), PII (kalkių ir cemento) ir PIII (cementiniai) skiedinio grupių apatiniam tinkui pagal DIN 18 550-1 ir kitiems apkrovą
išlaikantiems mineraliniams seniems tinkams ir dažų sluoksniams.

Statinio hermetinimas

Veikiant apkrovoms, esant laikinai besikaupiančiam beslėgės filtracijos vandeniui ir slėginiam vandeniui, per vidurį įterpiamas „Capatect Gewebe 65" tinklelis.

Pagal DIN 18 195 dalį 6 hidroizoliacinė plėvelė klojama viduryje. Dengiami du sluoksniai su 24 val. džiūvimo pertrauka.

Apsauginis glaistymas

„Capatect-WDV” apšiltinimo sistemos armavimo sluoksnis esant reikalui gali siekti
„Capatect″ perimetrinės izoliacinės plokštės paviršių požeminėje dalyje. Po sukietėjimo ši sritis iki žemės paviršiaus krašto dažoma arba glaistoma klijavimo ir sandarinimo mase kaip apsauga nuo drėgmės. Viršutinis apsauginio glaisto sluoksnio kraštas turi baigtis filtruojamame žvyro sluoksnyje, iškart po žeme. Pagal DIN 18 195 pagal taisykles 30 cm virš žemės paviršiaus krašto, bet kuriuo atveju ne mažiau nei 15 cm.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Miltelių komponentai:
Mineraliniai miltelių komponentai reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Sukelia smarkius akių pažeidimus. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti pirštines, akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir jei įmanoma tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. PRARIJUS nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Skysti komponentai:
laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.

Atliekų tvarkymas

Skysti komponentai
Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystos medžiagos liekanos gali būti sutvarkomos kaip vandeniu skiedžiami klijai, sudžiūvusios – kaip bituminiai mišiniai arba kaip mišrios statybų ir griovimo atliekos.

Miltelių komponentai
Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sukietėję likučiai sutvarkomi kaip mišrios statybų ir griovimo atliekos.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

žr. saugos duomenų lapuose.

Giscode

 • Skysti komponentai  BBP10
 • Miltelių komponentai  ZP1

Išsamesni duomenys

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija