caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Capatect-SockelFlex

Organinis, su cementu maišomas mišinys izoliacinių plokščių klijavimui ir armavimui. Hidroizoliacija cokoliui arba su žeme besiliečiančioms pastato dalims. Palangių sandariklis.

Paskirtis

Klijavimas
Cokolio ir pamato termoizoliacinių plokščių klijavimui ant fasado, vandens tiškalų zonoje ir iki 20 cm žemiau viršutinio grunto krašto (vandens poveikio klasė W4-E).


Armavimas

Cokolio ir pamato fasadinių termoizoliacinių plokščių armavimui vandens tiškalų zonoje ir iki 20 cm žemiau viršutinio grunto krašto (vandens poveikio klasė W4-E).
Kai numatoma didesnė paviršiaus mechaninė apkrova, rekomenduojama kaip alternatyvą naudoti mechaniškai atsparią, cokoliams tinkamą armavimo masę.

Apsauga nuo drėgmės

Kaip paruošiamasis dažų sluoksnis, šlamas arba glaisto sluoksnis ant mineralinių armavimo sluoksnių, kaip antai: „Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M", „Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190". Kaip nuo drėgmės apsaugantys dažai ant viršutinio tinko vandens tiškalų ir su žeme besiliečiančiose zonose.

Horizontalus sandarinimas po palangėmis
Kaip horizontalus sandarinimo sluoksnis po aliuminėmis/ skardinėmis palangėmis, įmontuojamomis „Capatect Fassadensystem" fasadų sistemoje.

Savybės

  • Garantuota konstrukcijos apsauga nuo vandens prasiskverbimo
  • Atsparus vandeniui
  • Laidus vandens garams
  • Pastos konsistencijos
  • Atsparus šarmams, šalčiui
  • Įvairiai naudojama, prie bitumo limpanti dispersinė masė pasižymi puikia sukibtimi ir patvarumu

Pakuotė/indų talpa

18 kg kibirai

Spalvos

Baltai pilka (be cemento). Sumaišius su cementu – cemento pilkumo.

Laikymas

Vėsiai, sausai, bet ne šaltyje. Galiojimo laikas originalioje, nepradarytoje pakuotėje - ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės nei +35°C temperatūros.

Tankis

apie 1,1 g/cm3 be cemento.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 2,2 m
pagal DIN EN ISO 7783 (2 mm)

Rišiklis

Akrilo stireno kopolimero vandeninė dispersija.

Vandens pralaidumas w reikšmė

w: 0,02 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062-3,
Wklasė (žema) pagal DIN EN 1062.

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas arba neatšokę dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Pašalinami nešvarumai, sukibtį mažinančios medžiagos (pvz., klojinių alyva), taip pat atsikišę aštrūs skiedinio šiurkštai.
Pažeisti, atsilupę seni dažų, faktūrinio tinko sluoksniai pašalinami. Tinko tuštumėlės nudaužomos ir užtinkuojamos sulig paviršiumi.


Stipriai įgeriantys, byrantys arba tepantys paviršiai kruopščiai nuvalomi iki tvirto pagrindo ir nugruntuojami „Sylitol®RapidGrund 111".
Bituminiai pagrindai turi būti gerai išdžiūvę, užtikrinant gerą vėdinimmą.

Sąnaudos

 
Be cemento

Sumaišyta su cementu
Izoliacinėms plokštėms klijuotiapie 2,0 kg/m2apie 4,0 kg/m2
Armavimo sluoksniuiapie 0,7 kg/m2/mmapie 2,8 kg/m2/mm
Apsauga nuo drėgmės 
kaip dangaapie 0,5 kg/m2apie 1,0 kg/m2
kaip glaisto sluoksnisapie 0,7 kg/m2/mmapie 1,4 kg/m2/mm

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Nedengti drėgnų pagrindų.

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų pagrindų, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos techninę informaciją „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūroms".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Paviršius džiūsta 24-48 val., priklausomai nuo temperatūros, santykinio oro drėgnumo ar sluoksnio storio.
Ar reikia tvirtinti smeigėmis, nustatoma išdžiūvus klijų sluoksniui, t. y. po 1 dienos. Klijai išdžiūsta ir paviršius išlaiko apkrovą po maždaug 48 val.
Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnis išdžiūsta per 24 val.
„Capatect-SockelFlex" džiūsta veikiant hidratacijai ir keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir esant dideliam oro drėgnumui, glaistas džiūsta ilgiau. Apsaugai nuo lietaus džiūvimo metu, jei reikia, pastolius arba cokolio pagrindą apdengti apsauginiu tinkleliu. Dirbant laikytis DIN 18550-1 bei DIN 18350, VOB, C dalies nuorodų.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai po darbo iškart plaunami vandeniu.

Medžiagos dengimas

1 dalis „Capatect-SockelFlex" sumaišoma su 1 dalimi cemento CEM I 32,5 R / CEM I 42,5 R / CEM I 42,5 N arba CEM II A-LL 42,5 N. Maišoma maišykle iki vienalytės masės. 

Neužmaišyti daugiau medžiagos, negu galima sunaudoti per 1-2 valandas, kai temperatūra yra +20 - +25° C.

Dengimas

Klijavimas
„Capatect-SockelFlex"  skiedinys dengiamas rumbų ir taškų metodu. Klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40% viso paviršiaus. Kai paviršius lygus, medžiagą galima per visą paviršių padengti dantytąja mente (10x10 arba 15x15 mm) ant pagrindo. Kad nesusidarytų plėvelė, medžiaga padengti tik tokį paviršių, kiek iš karto bus priklijuota plokščių. Termoizoliacinės plokštės perrišos būdu klijuojamos iš apačios į viršų, stumiamaisiais judesiais tvirtai prispaudžiant prie pagrindo.

Armavimas
Paviršių padengti 2 - 3 mm storio sluoksniu. Medžiagą tolygiai paskyrstyti 10x10 mm dantytąja mente. Į ką tik padengtą armavimo sluoknį su maždaug 10 cm užlaidomis įspausti „Capatect-Gewebe 650” armavimo tinkelį.
Ties  pastato angų kampais papildomai į armavimo sluoksnį įstrižai įterpti „Capatect Diagonalarmierung 651/00" arba tinklelio juostas (25 x 25 cm).
Prieš dengiant viršutinį tinko sluoksnį, paviršių nugruntuoti „Putzgrund 610".
Baigiamasis tinko sluoksnis: „Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG", „Capatetct AmphiSilan Fassadenputz NQG und Fein", „Capatect Buntstein-Sockelputz 691", „Capatect Fassadenputz", „Capatect Fassadenputz Fein”.
„Capatect-SockelFlex" padengtus paviršius galima dažyti „ThermoSan" ir „AmphiSilan" dažais.

Apsauga nuo drėgmės

Medžiagą atskiesti ne daugiau kaip 8% vandens, paviršių dengti teptuku arba šepečiu gerai įsotinant (neviršyti nurodytų sąnaudų). Jei viršutinis/ baigiamasis tinko sluoksnis liečiasi su žeme, paviršių iki 5 cm virš žemės būtina padengti dviem sluoksniais. Norint išvengti žalos, pagrindas pagal pastato perimetrą padengiamas apsauginiu sluoksniu (pvz. pamatų membrana). Sausas sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 2 mm (neviršyti nurodytų sąnaudų).

Sandarinimas po aliumininėmis/ skardinėmis palangėmis
Termoizoliacinė plokštė arba izoliacinis pleištas įmontuojami atitinkamai pagal palangės nuolydį
ne mažiau 5°. Armuoti pagal sistemos reikalavimus, įterpiant armavimo tinklelį, palangės perimetro zonoje, iki šoninio angokraščio, padengiant keletą centimetrų jo apatinės dalies.
Sandarinimo paviršius suformuojamas su nuolydžiu į išorę, padengiant 2 sluoksnius skiedinio „Capatect SockelFlex" (ne mažiau kaip 1 kg/m2 vienam sluoksniui). Šoniniame angokraštyje „Capatect SockelFlex" dengti ne mažiau kaip 2 cm arba iki numatomos palangės bortelio profilio krašto aukščio. Palangė tvirtinama prie išdžiūvusios izoliacijos naudojant palangių klijus „Capatect Kleber SP 350". Klijai tepami juostomis, 30 cm atstumu, palangės nuolydžio kryptimi.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dėmesio! Gali sukelti alerginę odos reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu. 
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono.
Deklaracija pagal VdL-RL. 01. Sudedamosios dalys: akrilato polimero dispersija, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos.

Atliekų tvarkymas

Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, lako atliekos, sudžiūvę - kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

Giscode

BSW20

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Gyvenamasis daugiabutis, Tartu, Estija