caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/242695/065877_Putzgrund_610_LT.png

Putzgrund 610

Gruntiniai dažai, užpildyti kvarcu, pigmentuoti, skirti išorės ir vidaus darbams

Paskirtis

Sukibtį gerinantys gruntiniai dažai, naudojami sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose Capatect prieš dengiant sintetinės dervos, silikoninio, silikatinio ar mineralinio tinko sluoksnį, taip pat mozaikinį spalvotųjų akmenukų tinką. 
Vidaus paviršiams naudojamas ant apkrovas išlaikančių mineralinių pagrindų ir gipskartonio plokščių kaip gerai dengiantis ir gerą sukibtį užtikrinantis gruntinis sluoksnis. 
Putzgrund 610 gruntiniai dažai taip pat naudojami kaip faktūrinis ir spalvotas gruntinis sluoksnis (vadinamieji šepečio potėpiai), naudojant  Arte-Lasur ir Deco-Lasur dekoratyvines technikas, ir kaip gruntas, naudojant Capadecor VarioPutz, Capdecor Calcino-Dekor technikas.

Savybės

  • Palengvina vėlesnių sluoksnių dengimą ir paviršiaus formavimą
  • Sumažina pagrindo vandens įgertį
  • Pasižymi labai gera sukibtimi, pailgina sekančių dangų atvirąjį periodą 
  • Skiedžiami vandeniu
  • Sudėtyje nėra tirpiklių, konservantų
  • Reakcija į gaisrą: nedegūs arba sunkiai užsiliepsnojantys, priklauso nuo naudojamos Capatect fasadų šiltinimo sistemos sandaros

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota sintetinių medžiagų dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė pakuotė: 8 kg, 16 kg, 25 kg (1 bazė)
  • Spalvinama ColorExpress: 16 kg, 25 kg (3 bazė)

Spalvos

Balta

Putzgrund 610 gruntinius dažus galima tonuoti automatinėmis spalvinimo mašinomis ColorExpress pagal Caparol spalvynus arba rankiniu būdu spalvinamaisiais dažais  CaparolColor ir AmphiColor Abtönfarben. Jei dažai tonuojami, nebegarantuojama jų savybė "be konservantų". 
Jeigu tonuojama spalvinamaisiais dažais Histolith Volltonfarben (iki 10 %), garantuojama, kad produktas yra be konservantų. Jeigu įpilama daugiau spalvinamųjų dažų, nebus išgaunama reikiama produkto faktūra ir užpildymas. 
Jei gruntiniai dažai tonuojami rankiniu būdu, siekiant išvengti atspalvių skirtumų, visą reikiamą tonuoto produkto kiekį reikia sumaišyti tarpusavyje.
Ryškūs, intensyvūs atspalviai pasižymi mažesne dengiamąja geba. Todėl, jei planuojama ryškaus atspalvio galutinė danga, rekomenduojama iš pradžių padengti gerai dengiantį gruntinį pastelinės spalvos (iš baltos bazės gruntinių dažų), panašaus atspalvio į galutinės dangos sluoksnį. Gali prireikti ir dviejų dengiamųjų sluoksnių. 
Prieš naudojimą būtina patikrinti spalvos tinkamumą. 

Blizgesio laipsnis

Matiniai, klasė: G3 pagal DIN EN 1062-1

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Techniniai duomenys

pagal DIN EN 1062

Didžiausias grūdelių dydis

< 300 µm, klasė: S3 (vidutinė)

Tankis

apie 1,6 g/ cm³

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

(sd -dydis): < 0,14 m, klasė: V1 (aukšta)
Tonavus dažus, galimi nedideli nuokrypiai nuo parametrų.

Papildomi produktai

PutzGrund 610 SPRINTER

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3  pastr. nuorodų. Nuorodos apie pagrindo ir produkto suderinamumą, išankstinį pagrindo paruošimą pateiktos techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

Pagrindo paruošimas

Naujai padengtą mineralinį tinką, taip pat ir gruntinį tinką, priklausomai nuo metų laiko ir temperatūros, dengti ne anksčiau kaip po 2-4 sav.

Stambiai porėtus, šiek tiek birius arba įgeriančius išorės paviršius gruntuoti OptiSilan TiefGrund.

Birius, tepančius paviršius nugruntuoti Dupa-Putzfestiger.

Minkštus gipsinius vidaus pagrindus gruntuoti Caparol-DupaPutzfestiger. Pagrindus su vandenyje tirpstančiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti Caparol-Filtergrund grob. Normaliai įgeriančius, apkrovą išlaikančius paviršius dengti be paruošiamojo gruntavimo.

Nuorodos Q2/Q3 glaistymui / plonas gipsinis sluoksnis < 0,5 mm, naudojant gipsinį glaistą (kokybės lygis Q2/Q3), pagrindą reikia gruntuoti skaidriu vandens pagrindo gruntu. Kaip alternatyva gipsiniam Q3 lygio glaistymui galėtų būti pastos konsistencijos glaisto masės.

Dengimo būdas


Viršutinis tinkasTinko spalva
 X-TRA
300 
 190/186­ M/
170/
190 UNI/
133 LEICHT/
700  
131 SLOrca Spachtel/
Carbon Spachtel/
699
 SockelFlex Carbon/
SockelFlex/
777  
Paruoštas dengtiCapatect ThermoSan
Fassadenputz NQG
baltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
4
2
1
2
Capatect AmphiSilan
Fassadenputz
baltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
4
2
1
2
Capatect Amphisilan Fassadenputz FEINbaltas
spalvotas
1
2
1
1
1
2
4
4
1
2
Capatect Muresko Fassadenputzbaltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
4
2
1
2
Capatect Fassadenputzbaltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
4
2
1
2
Capatect Sylitol Fassadenputzbaltas
spalvotas
1
2
3,4
2,3,4
1
2
1
2
1
2
Capatect BuntsteinSockelputz 691spalvotas22-22
Sausasis mišinysCapatect Mineral Leichtputz baltas
spalvotas
3
4
3,4
3,4
1
2
-
-
-
-
Capatect Mineralputz baltas
spalvotas
3
4
3,4
3,4
1
2
-
-
-
-
Capatect Edelkratzputz baltas
spalvotas
3
4
-
-
3
4
-
-
-
-
Capatect
Modellier-und Spachtelputz
 
baltas
spalvotas
3
4
3,4
3,4
1
2
-
-
-
-
Capatect-Feinspachtel 195baltas3,43,43,4--
Capatect-ArmaReno 700baltas3,43,4---

1 = privaloma gruntuoti
2 = privaloma gruntuoti, gruntiniai dažai turi būti tonuoti dekoratyvinio tinko atspalviu
3 = privaloma gruntuoti, užtikrina apsaugą nuo per greito dekoratyvinio tinko išdžiūvimo 
4 = gruntuoti reikia jei padaryta ilgesnė prastova ir armavimo sluoksnis nebuvo apsaugotas nuo neigiamų atmosferos veiksnių (pvz. po žiemos)
- = negalimas derinys

Skiedimas

Gruntuojant ir dengiant tarpinį sluoksnį, konsistencija reguliuojama skiedžiant ne daugiau kaip 10% vandens.

Sluoksnių sandara

Kai dengiami tonuoti sintetinės ir silikoninės dervos tinko, silikatinio, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų (mozaikinio) tinko sluoksniai, taip pat Capadecor VarioPutz, gruntiniai dažai Putzgrund 610 tonuojami tuo pačiu atspalviu kaip baigiamasis sluoksnis.

Sąnaudos

Apie 250 – 350 g/m2, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra
dengimo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne aukštesnė kaip + 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima dengti kitu sluoksniu po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Putzgrund 610 gruntinius dažus galima dengti voleliu, teptuku ir tinkamais Airless purkštuvais. Purškiant reikia pasirūpinti atitinkamomis apsaugos priemonėmis.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu, jei reikia įpilti ploviklio. Darbo pertraukų metu įrankius laikyti įmerktus dažuose arba vandenyje.

Dengimas beoriu purkštuvu

Optimaliam padengimui purškimo būdu rekomenduojama naudoti beorius stūmoklinius siurblius, beorius hidraulinius stūmoklinius siurblius.

Purškimo kampas: apie 50° 
Purkštukai: 0,027-0,031 
Purškimo slėgis: 100 - 120 bar

Nuorodos

Putzgrund 610 gruntiniai dažai nėra tinkami horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrovos.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Jei reikia gydytojo pagalbos, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Atsargiai. Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Dengiant purškimo būdu, naudoti veido kaukę su P2 dalelių filtru.

Atliekų tvarkymas

Skysti medžiagos likučiai turi būti atiduoti į seno lako/dažų surinkimo punktus. Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos arba buitinės atliekos. 
Sutvarkant atliekas būtina laikytis vietos, nacionalinių ir tarptautinių teisės normų. 

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiems produktams (kateg. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra ne daugiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Giscode BSW10

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, skystasis stiklas, kalcio karbonatas, silikatai, titano dioksidas, vanduo, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Gyvenamasis kvartalas Lindeholma,…

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Baltas lapas 2, naujas kvartalas…

Fizikų namai, Vilnius

Live Square kvartalas Vilniuje

Paukščių takas, gyvenamųjų namų…

Gyvenamasis namas Panevėžyje

Daugiabutis Vilniuje, Vandentiekio g.

Daugiabučio renovacija, Klaipėda

Pašilių gyvenvietė, netoli Vilniaus

Grigalaukio dominija, Vilnius

Vilniaus licėjus, Vilnius

Daugpilio civilinės metrikacijos centras

Baltas lapas kvartalas Vilniaus…

Žvėryno vakarai

Parko namai, gyvenamasis kvartalas

Daugpilio universitetas, Latvija

Āgenskalna g. 24, Ryga, Latvija

Vila Linėja, Ryga, Latvija

Paupys

Daugiabutis namas, Ryga, Latvija

Vila Magnolia, Ryga, Latvija

Gyvenamasis namas, Talinas, Kopli g. 76,…

Meitenės traukinių stotis