caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/279774/074017_Caparol_Capatect_605_20230621_LT.png

Caparol Putzgrund 605

Specialus sukibtį stiprinantis gruntas su kvarco papildais, skirtas išorės ir vidaus darbams prieš dengiant dekoratyvinį tinką. Naudojamas sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose

Capatect STANDARD A ir B.

Paskirtis

Paruoštas naudoti pigmentuotas (baltas)  dispersinis gruntas su mineraliniais užpildais, sukuria šiurkštų geros sukibties pagrindą, kuris vėliau dengiamas faktūriniais dažais arba dekoratyviniu tinku. Skirtas silpnai ar normaliai  įgeriantiems išorės ir vidaus pagrindams. Gruntas yra sukibtį gerinantis tarpinis sluoksnis tarp mineralinio pagrindo ir dispersinių (organinių) dangų (pvz., kai ant mineralinio tinko ar glaisto dengiamas dispersinis dekoratyvinis tinkas).

Savybės

  • Tausojantis aplinką, vandens pagrindu
  • Lengvai dengiamas
  • Tvirtai sukimba su silpnai įgeriančiais pagrindais
  • Tvirtai sukimba su ant viršaus dengiamais mineraliniais ir dispersiniais sluoksniais 

Pakuotė/indų talpa

25kg kibiras

Spalvos

Baltas.
Gali būti tonuojamas automatinėmis „ColorExpress” tonavimo mašinomis. Dėl sudėtyje esančių natūralių priedų,  gali pasitaikyti nedidelių atspalvių skirtumų. Tai nelaikoma produkto defektu. Šalia esantiems plotams reikia naudoti tos pačios serijos produktus. Jei naudojami skirtingų serijų produktai, siekiant išvengti atspalvių skirtumo, visą tonuoto grunto kiekį reikia permaišyti tarpusavyje.

Blizgesio laipsnis

Matinis.

Laikymas

Laikyti sausoje patalpoje, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo trukmė: nepraimtoje originalioje pakuotėje  mažiausiai 24 mėn.

Tankis

1,6 g/cm³

Tinkami pagrindai

Apkrovą išlaikantys mineraliniai išorės ir vidaus paviršiai: kalkinis-cementinis tinkas, gipsinis tinkas ir glaistas, silikatinės, keramikinės plytos, betonas; seni, gerai apkrovas išlaikantys dispersinio tinko, dispersinių dažų sluoksniai, gipskartonio plokštės. 

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, gerai išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių.

Kalkinis-cementinis tinkas:
tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas gruntuojamas be pirminio paruošimo. Lengvai birius ir smarkiai įgeriančius paviršius iš pradžių 1-2 kartus nugruntuoti „CapaSol LF Konzentrat”.
Naują kalkinį-cementinį tinką dengti tik po 2–4 savaičių.

Gipsinis tinkas ir gipskartonio plokštės:
prieš dengiant  „Putzgrund  605”, nuglaistyti jungtis, pašalinti glaisto šiurkštus, nuvalyti dulkes ir padengti  „Caparol Sylitol 111 Konzentrat”.

Betonas:
pašalinti sukibimą mažinančias daleles, tepančius ir birius paviršius nuplauti.

Keramikiniai paviršiai:
iš karto dengti „Putzgrund 605”.

Pagrindai su defektais:
pagrindo defektus, įtrūkius užtaisyti tinkamu skiediniu.

Lako, emalės, dispersinių dažų, sintetinės dervos sluoksnius, klijus ir apkrovos nelaikančius tapetus visiškai pašalinti.  Gruntuoti „Caparol Sylitol 111 Konzentrat”. Dengti gruntinį sluoksnį.

Medžiagos paruošimas

Produktą prieš dengiant trumpai gerai išmaišyti. Jei reikia, galima skiesti iki 10 % vandens. Gruntas dengiamas vienu sluoksniu, sąnaudos turi būti ne mažesnės nei 250 g/m2.

Dengimo būdas

Teptuku (šepečiu) arba voleliu.

Sąnaudos

Dengiant lygų, normaliai įgeriantį paviršių, grunto sąnaudos turi būti ne mažesnės nei 250 g/m2.
Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra + 20° C, o santykinė drėgmė 65%,  išdžiūsta ir galima dengti kitą sluoksnį po  12 val. Jei temperatūra žemesnė ar didesnis oro drėgnumas, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart  po darbo plauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Baigus darbą, įrankius iš karto nuplauti vandeniu su muilu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. Dengiamoji medžiaga yra labai šarminė, todėl akis ir odą reikia saugoti nuo tiškalų. Prieš pradedant darbą, kruopščiai uždengti aplinkinius paviršius. Aptaškytus lakuotus, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius tuoj pat nuvalyti.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Produkto likučius ir pakuotes sutvarkyti pagal šalyje galiojančius teisės aktus ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles.  Skystus produkto likučius sutvarkyti kaip senų dažų/lako atliekas, sudžiūvusius – kaip statybines atliekas. Negalima mesti į buitinių šiukšlių konteinerius arba pilti į kanalizaciją.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų tokiam A/a kat. gaminiui, kiekis: 30 g/l. Šiame  produkte LOJ≤ 1 g/l.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilinė kopolimerinė dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija