caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/263263/070165_Capatect_SIL-SI_Fassadenputz_K20_Latvia_LV.png

Capatect SIL-SI Fassadenputz

Paruoštas dengti (gamyklinis) fasadinis tinkas, naudojamas sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose Capatect STANDARD A ir B (sertifikuotas pagal ETAG004), hibridinio silikatinio-silikoninio rišiklio pagrindu, faktūra R ir K  

Paskirtis

Naujos kartos dekoratyvinis silikatinis – silikoninis tinkas, plonasluoksnis, paruoštas dengti. Naudojamas kaip baigiamasis sluoksnis ant  sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų Capatect STANDARD  A (MW) ir B (EPS), taip pat ant betono ir paviršių, padengtų mineraliniu, dispersiniu tinku arba glaistu, matiniais dispersinių dažų sluoksniais. 

Netinka dengti paviršių su išsimušusiomis druskomis, taip pat  plastikinių ar medinių pagrindų.

Savybės

  • Puikiai sukimba su pagrindu
  • Atsparus nepalankiems atmosferos veiksniams
  • Atsparus didelėms mechaninėms apkrovoms
  • Labai hidrofobiškas
  • Patvarus, ilgai neblunkančių spalvų
  • Lengva dengti ir suteikti faktūrą
  • Tausoja aplinką
  • Silpno kvapo
  • Atitinka statybų sertifikacijos reikalavimus pagal LEED/BREEAM

Pakuotė/indų talpa

25kg kibiras

Spalvos

Baltas tinkas, gali būti  tonuojamas automatinėmis Color Express spalvinimo mašinomis. 
PASTABA: sudėtinėms fasadų šiltinimo sistemoms naudoti atspalvius, kurių šviesio indeksas ≥ 25. Dėl sudėtyje esančių natūralių priedų, skirtingų partijų produktų atspalvis gali šiek tiek skirtis. Tai nelaikoma produkto trūkumu. Šalia esančius paviršius reikia dengti tos pačios serijos tinku. Jeigu naudojami skirtingų serijų produktai, prieš dengiant, visą tonuoto tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje, kad nesiskirtų atspalvis.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Originaliose nepraimtose pakuotėse galioja  24 mėn. nuo pagaminimo datos.  

Tankis

1,85 g/cm³

Sukimbamasis stiprumas

≥ 0,3 Mpa

Gaisrinė laikysena

su mineraline vata (MW) - A2-s1,d0, EN 13501-1 (ETA - 18/0370);

su polistireniniu putplasčiu (EPS) - B-s2,d0, EN 13501-1 (ETA-18/0369).

Vandens sugerties koeficientas

< 0,15 kg/(m2hº·⁵), W2 pagal DIN EN 1062-3

Konsistencija

pasta

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

V2

Nuorodos

Sudėtis: silikatinio rišiklio ir silikoninės dervos derinys, sustiprintas plaušu, mineraliniai užpildai, polimeriniai cheminiai priedai.

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti lygūs, švarūs, sausi, tvirti, išlaikantys apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Su „Capatect Klebe- und Armierungsmasse” ar kitais mineraliniais skiediniais armuotus pagrindus, taip pat lygius, kontrastingus, neįgeriančius arba betoninius paviršius, prieš dengiant tinku,  iš pradžių reikia nugruntuoti „Caparol Putzgrund 605”, nuspalvintu galutinio tinko sluoksnio atspalviu. Naują cementinį kalkinį tinką dengti tik po 2-4 savaičių. Lengvai birius ir smarkiai įgeriančius paviršius iš pradžių 1-2 kartus nugruntuoti „CapaSol LF Konzentrat”.

Apkrovos neišlaikantys emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai pašalinami visiškai. Apkrovas išlaikantys paviršiai nuvalomi sausuoju arba šlapiuoju būdu. Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnašas nuo paviršių nuvalyti slėginio vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Pagrindą nuplauti „Capatox” ir palikti gerai išdžiūti. Pramoniniais teršalais arba suodžiais užterštus paviršius nuvalyti slėginio vandens srove naudojant specialias valymo priemones, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų.

Medžiagos paruošimas

Tinką kruopščiai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Medžiagos konsistenciją galima pakoreguoti įpilant nedidelį kiekį vandens, jei dengiama rankiniu būdu,  - iki 1 %, jei purškiama - iki 2 %.

Dengimo būdas

Tinką dengti nerūdijančio plieno mente arba specialiu beoriu purškimo aparatu be pertraukų visą darbo ciklą. Tinką padengti per visą paviršių ir nubraukti iki grūdelio storio sluoksnio. Iškart po to, užtrinant plastikine trintuve, suformuojama paviršiaus faktūra:  K faktūros (samanėlės) tinkas užtrinamas tolygiai apvaliais judesiais, o R faktūros (lietutis) užtrinamas pasirinktinai: horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Visam paviršiui naudoti tą patį užtrynimo metodą ir įrankį. 
Purškiant purkštukas parenkamas pagal tinko grūdelių dydį. Darbinis slėgis turi būti 0,3-0,4 Mpa (3-4 bar). Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai, nebūtų persiklojimų. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas. Kad paviršius išeitų tolygus, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. Dengiama „šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už ką tik padengto ploto.  
Dėl produkto sudėtyje esančių natūralių priedų gali šiek tiek skirtis skirtingų partijų produktų atspalvis. Todėl greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos produktus. Kai naudojami skirtingų partijų produktai, prieš dengiant, visa reikiamą medžiagos kiekį reikia permaišyti tarpusavyje.
„Capatect SIL-SI Fassadenputz” nėra tinkamas dengti horizontalius vandens apkrovų veikiamus paviršius.

Sluoksnių sandara

Gruntinis sluoksnis: „Putzgrund 605”  gruntas, tonuotas galutinio tinko atspalviu;
Galutinis sluoksnis: „Capatect SIL-SI Fassadenputz” tinkas.

Sąnaudos

Capatect SIL-SI Fassadenputz K15 ~ 2,5 – 2,8 kg/m2
Capatect SIL-SI Fassadenputz K20 ~ 2,9 – 3,2 kg/m2
CapatectSIL-SI Fassadenputz R20 ~ 2,6 – 2,8 kg/m2
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko paviršius išdžiūsta per maždaug 24 val. Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir galima dengti po maždaug 2-3 dienų. Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, garuojant drėgmei. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta daug lėčiau. Padengtą tinką reikia apsaugoti nuo atmosferos veiksnių poveikio, apdengiant pastolius pastoliniu tinkleliu.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart po darbo išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pareikalavus, galima gauti saugos duomenų lapą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, tetrametilolacetilendikarbamido, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno florą. Gydytojui parodyti gaminio pakuotę arba etiketę. Produkto likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Baigus darbus, įrankius iškart nuplauti vandeniu su muilu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus.

Atliekų tvarkymas

Produkto likučiai ir pakuotės sutvarkomi laikantis šalyje galiojančių įstatymų ir tarptautinių atliekų tvarkymo taisyklių.  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos.

Giscode

ZP1

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Techninė informacija

Klaipėdos valstybinė kolegija