caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/122363/043056_IDS_Meistermoertel_Sack.png

Capatect IDS Meistermörtel

Mineralinis klijavimo ir armavimo skiedinys, taip pat veltiniu užtrinamas viršutinis tinkas „Capatect IDS" vidinio šiltinimo sistemoms „IDS Aktiv" ir „IDS Mineral".

Paskirtis

Mineralinis gamyklinis sausasis skiedinys pagal EN 998-1, specialiai sukurtas  „Capatect IDS" vidininio šiltinimo sistemoms. Skirtas visu paviršiumi klijuoti izoliacines plokštes prie išorinių sienų, taip pat naudojamas kaip sudedamoji  difuziško tinko dalis.

Savybės

  • Labai geras vandens garų pralaidumas.
  • Labai gera sukibtis.
  • Gera klijuojamoji jėga ant masyvių mineralinių pagrindų.
  • Atsparus plyšimams, mažo įtempio dėl sudėtyje esančio pluošto.
  • Lengvai dengiamas.
  • Geras valkšnumas.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišas

Spalvos

Natūrali balta.

Laikymas

Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo naudoti trukmė apie 12 mėn.

Tankis

apie 1,5 kg/dm3

Šilumos laidumas

0,78 W/(mK)

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

10

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 0,05 m pagal DIN EN 7783 – kai dengiama nurodyto storio sluoksniu.

Gniuždomasis stiprumas

5,3 N/mm2

Vandens sugerties koeficientas

kapiliarinė vandens įgertis ≤ 0,20 kg/(m2 · h0,5) pagal EN 998-1

Pagrindo paruošimas

Izoliacinių plokščių klijavimas
Tvirti dažų sluoksniai, mūro pagrindai arba betonas turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių (pvz., alyvos). Pažeistus ir izoliuojančius senų dažų sluoksnius arba dangas, taip pat visų rūšių gipsinius paviršius/tinkus visiškai pašalinti, nes šie drėgmei neatsparūs pagrindai yra netinkami IDS vidinio šiltinimo sistemų montavimui. Atsisluoksniavusio tinko vietas nudaužyti ir užtinkuoti „IDS Meistermörtel" arba kalkiniu cementiniu tinku. Pagrindą reikia dengti pagal vedlinę ir svambalą. Dengiamos sienos turi būti apsaugotos nuo kylančios drėgmės, apsauga nuo liūčių turi atitikti galiojančius reikalavimus, esant reikalui, įrengti pasitelkus sanavimo priemones. IDS izoliacinės plokštės turi būti priklijuotos visu paviršiumi. 

„IDS Aktiv" ir „IDS Mineral" plokštes tvirtinant ant klijuoti tinkamų pagrindų, tvirtinti smeigėmis nereikia.

Gruntavimas
Paprastai gruntuoti nereikia.
Jei šlifuojamas visas „IDS Mineral" plokščių paviršius, prieš dengiant armavimo sluoksnį, šlifavimo dulkes galima surišti „Sylitol Konzentrat 111".

Armavimo sluoksnis
Esamas IDS izoliacinių plokščių pralankas ties sandūromis nušlifuoti ir po to nuvalyti šlifavimo dulkes.

Dengimo būdas

Izoliacinių plokščių klijavimas
Dantytaja mente padengiamas visas izoliacinių plokščių paviršius. Klijų sąnaudos ir mentės dantų ilgis parenkami taip, kad plokštės prie pagrindo būtų patikimai priklijuotos. Klijuojant galima išlyginti nedidelius pagrindo nelygumus. Didesni nelygumai išlyginami klijuojant „Floating-Buttering" metodu, t. y. papildomai 90° pakreipta dantytąja mentele braukiama per pagrindą. IDS izoliacines plokštes klijuoti iš apačios į viršų perrišos būdu, pasukinėjant į šonus apie 2 cm amplitudėje gerai įspausti ir sandariai suglausti. Klijuojamosios masės neturi patekti į plokščių sandūras. Kloti pagal vedlinę ir svambalą. Izoliacinės plokštės turi būti priklijuotos visu paviršiumi.

Integruoti konstrukciniai elementai, pvz. medinės grindys, medinės lubos, sijinės perdangos, kurios skirtingai plečiasi ir sėsta, atskiriamos „IDS Hanf-Filz Dämmstreifen" kanapių pluošto veltinio juostomis.

Armavimo sluoksnis
Prie integruotų sienų ir lubų konstrukcinių elementų įtaisius termoprofilį, o prie briaunų ir kampų - kampų apsaugas, ant IDS izoliacinės plokštės per IDS armavimo tinklelio plotį dengti atitinkamo storio „IDS Meistermörtel" skiedinio sluoksnį. Po to IDS armavimo tinklelį įspausti su maždaug 10 cm užlaida ir nuglaistyti. Bendras sluoksnio storis turi būti apie 5 mm. Reikia atkreipti dėmesį, kad IDS armavimo tinklelis būtų pilnai padengtas skiediniu, tačiau išliktų išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje.
Viršutinis tinkas
Norint gauti veltiniu užtrinamą viršutinį tinką, ant esamo pagrindo reikia padengti maždaug 2 mm storio  „IDS Meistermörtel" sluoksnį. Skiediniui kietėjant, paviršių galima užtrinti sudrėkinta porolono arba veltinio trintuve. Būtina atkreipti dėmesį, kad užtrintuose paviršiuose dėl rišiklio sankaupų  (sukepęs paviršius) gali atsirasti smulkių suslūgimo įtrūkių. Dėl šio trūkumo skundai nepriimami.
Nuoroda
Išsamesni duomenys, kaip įrengti „Capatect IDS" vidinio šiltinimo sistemas „IDS Aktiv" ir „IDS Mineral" žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio šiltinimo sistemos".

Sąnaudos

Klijavimas

Apie 6,0-7,0 kg/m2

Armavimo sluoksnis

Apie 7,0 kg/m2 kai sluoksnio storis 5 mm.

Veltiniu užtrinamas viršutinis tinkas

Apie 2,8-3,0 kg/m2, kai sluoksnio storis 2 mm.

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės: reikia atsižvelgti į nuokrypius, susijusius su objektu arba dengimo sąlygomis. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Patalpose vengti skersvėjo.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val.
Jei reikia, papildomai tvirtinti smeigėmis galima tik pakankamai sukietėjus klijų sluoksniui, t.y. ne anksčiau kaip po 1 d. džiūvimo. Klijai išdžiūna ir išlaiko apkrovą po 1-2 dienų.
Armavimo sluoksnis džiūna pagal taisyklę - 1mm/1 diena (priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo). Kitus sluoksnius dengti tik išdžiūvus armavimo sluoksniui.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

„IDS Meistermörtel" galima maišyti visomis įprastinėmis betono maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavimo mašinomis, taip pat ir rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišytuvu, įpylus švaraus, šalto vandens. Maišoma tol, kol masė pasidaro vienalytė, be gumulų. Sumaišytą skiedinį palikti maždaug 5 min. bręsti ir dar kartą trumpai permaišyti. Jei reikia, konsistencija pakoreguojama įpilant šiek tiek vandens.
Vandens sąnaudos apie 5-6 l vienam 25 kg maišui.
Neruošti daugiau medžiagos, nei jos planuojama padengti per 2 val. Priklausomai nuo atmosferos sąlygų, paruošta medžiaga  tinkama dengti rankiniu būdu apie  2 val., o dengiant mašinomis - daugiausia 60 min. Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu neskiesti vandeniu.

Nuorodos

Naudojant ir dengiant laikytis DIN V 18550, taip pat DIN 18350, VOB C dalies nuorodų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio produkto reakcija šarminė. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į akis, ant odos arba drabužių. Naudoti specialias asmenines saugos priemones. PATEKUS Į AKIS nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Pagal galimybes išsiimti kontaktines linzes (jei jų esama). Toliau skalauti akis. PRARIJUS, išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo, kreiptis į gydytoją. Skubiai kreiptis į gydytoją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybines ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Leidimas

Nuoroda dėl eksploatacinių savybių deklaracijos/CE ženklinimo
CE ženklu ženklinama pagal EN 998-1 arba EN 15824 ant pakuotės, taip pat eksploatacinių savybių deklaracijos/ CE ženklinimo duomenų lape, kurį galima rasti internete www.caparol.de

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija