caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243742/066042_Disbocret_510_LT.png

Disbocret 510 Füllschicht

Elastingas, tepamas dispersinis glaistas ir paruošiamoji danga viename.
Betono poroms bei tuštumėlėms užpildyti, taip pat tinka glaistyti ar tepti ant sienų dangų ištisai ar tik vietomis.

Paskirtis

Poroms bei tuštumėlėms užpildyti ir trūkumams arba išlaužoms (iki 1 mm gylio) užglaistyti dalimis.
Nelygumams ir įdubimams išlyginti remontuojant.
Atvirastruktūriam ir faktūriniam betonui sulyginti ir atstatyti.

Savybės

 • Paruoštas naudoti.
 • Tepamas.
 • Uždengia paviršinius tinkliškus plyšius (<0,2 mm).
 • Racionaliai ir paprastai dengiamas.
 • Elastingas.
 • Atsparus šarmams.
 • Atviras vandens garų difuzijai.
 • Saugo nuo CO2 ir SO2.
 • Dengiant, sluoksnį galima suploninti beveik iki nulio.
 • Atitinka EN 1504-2 ir DIN V 18026 reikalavimus:Betoninių paviršių apsaugos sitema.

Patikrinta kartu su „Disbocret® 515 Betonfarbe" kaip OS-C  ir su „Disbocret® 518 Flex-Finish" kaip OS D-II pagal ZTV-ING  TL/TP OS.

Pagrindinė medžiaga

Stireno akrilato dispersija ir užpildai.

Pakuotė/indų talpa

15 l plastikiniai kibirai.

Spalvos

Balta
Ypatingi atspalviai pagal užsakymą.

Blizgesio laipsnis

Matiniai pagal DIN EN 1062.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Gamintojo pakuotėje gali būti laikoma 1 metus.

Tankis

apie 1,6 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 74 % masės

Sausojo sluoksnio storis

apie 65 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

2.600

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μCO2

680.000

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 1,80 m (kai sausojo sluoksnio storis 700 µm)

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

apie 480 m (kai sausojo sluoksnio storis 700 µm)

Tinkami pagrindai

Lengvasis, normalusis ir sunkusis betonas, „Disbocret®-Spachtelmassen", mineralinis tinkas ir seni sluoksniai.
Pagrindo pleišėjamasis atsparumas turi būti ≥1,0 N/mm2 , mažiausias atskiras dydis 0,5 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Mineraliniai pagrindai
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus ir be birių dalelių.
Sukibtį mažinančios dalelės (pvz., alyva, riebalai) ir nešvarumaipašalinami specialiais metodais. Labai užteršti pagrindai (pvz., apnikti samanų ir dumbliagrybių) ir stikliškas, apkrovos neišlaikantis cemento kietinys nuvalomas smėliasrove.
Pagrindas turi būti be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių (pvz., chloridų). Normaliai sugeriantis pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant „Disbocret® 510 Füllschicht", pagrindas turi būti matiškai drėgnas.
Stipriai sugeriantys mineraliniai pagrindai gruntuojami „CapaSol LF Konzentrat" pagal gaminio instrukciją.

Padengti pagrindai

Patikrinama, ar seni dažų sluoksniai tvirtai sukibę su pagrindu. Atšokę seni dažų sluoksniai pašalinami.
Nuvalomi apkrovą išlaikantys, neatšokę, nekreidėjantys seni dažų sluoksniai. Paprastai gruntuoti nereikia. Kadangi praktikoje gali pasitaikyti įvairių senų dangų, tai prieš dengiant reikia patikrinti numatytos sluoksnio sandaros gebą išlaikyti funkcijas, padengiant bandomąjį plotą.

Išdaužos, poros ir tuštumėlės

Kad apsauginė danga būtų tolygi ir pakankamai stora, išdaužas, plyšius, didelius nelygumus ir įdubas apdoroti ir užtaisyti „Disbocret ®-System" medžiagomis pagal gaminio instrukcijas.
Mažesnės poros ir įdubimai gali būti užtaisomi arba išlyginami „Disbocret® 510 Füllschicht".

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti. Prieš dengiant išmaišoma. Galima skiesti iki  5 % vandens, nelygu koks dengimo būdas, pagrindas bei oro sąlygos.
Kad džiūtų greičiau, dengiant rankiniu būdu galima įmaišyti iš anksto užmaišytos CEM I (PZ 35). Dengiant purškimo būdu, purškimo konsistencija nustatoma pagal poreikį, atskiedus iki 1-2 % vandens.

Dengimo būdas

Medžiaga gali būti dengiama teptuku, voleliu ir purkštuvu. Nelygu pagrindas, dengiama vieną du kartus priešpriešiniais mostais, kol poros ir tuštumėlės visiškai užpildomos. Jei Pagrindas turi išlaikyti faktūrą, tada glaistas dengiamas gumine braukle, kol visiškai susigeria. Dengiant cementu, mentės mostų žymės išdžiūvus nušlifuojamos. Purškiant beoriais purkštuvais, kad neužsikimštų, filtrai pašalinami. Purkštuko dydis 0,035 colių.
Laikykis VOB C dalies (DIN18 363, 3 pastr.) nuorodų. Neglaistyti tiesioginių saulės spindulių apšviestų bei įkaitusių pagrindų, kai lyja, pučia stiprus vėjas. Esant reikalui uždengiama plėvele.

Sluoksnio storis

Glaistoma, kol susigeria beveik visas glaistas, didžiausias storis 1 mm. Storesnis sluoksnis gaunamas  dengiant daug kartų.

Sluoksnių sandara

Po 24 džiūvimo val. „Disbocret® 510 Füllschicht" galima dengti tokiomis medžiagomis: „Disbocret® 515 Betonfarbe", „Disbocret® 518 Flex-Finish".
Jei „Disbocret® 510 Füllschicht" buvo padengtas tolygiai, per visą paviršių, du kartus ant normalaus arba sunkiojo betono, tada dengiamojo sluoksnio galima atsisakyti. Tačiau tokiu atveju gali atsirasti dėmėtumas ir matomų trūkumų.

Sąnaudos

apie 400–700 ml/m2 vienam sluoksniui.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  5°C ir
ne aukštesnė kaip 40°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra  20°C ir santykinis drėgnumas 65 %, dulkės nelimpa po 1 val., atsparus lietui po 2 val., dažomas po 24 val.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1086 bandymas pagal ZTV-ING, TL/TV, OS C, P 2134/00-76, Polimerų institutas, Flersheimas.
 • 4-1089 bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77, Polimerų institutas, Flersheimas.
 • 4-1031 Difuzijos verčių nustatymas, Statybinių medžiagų tyrimo centras, Braunšveigo technikos universitetas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai.
Skystos medžiagos atliekos sutvarkomos kaip vandeninių dažų likučiai, sudžiūvę likučiai – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam gaminiui (A/c kateg.): 40 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 25 g/l lakiųjų  organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF 02

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant šią medžiagą, būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos". 2 dalis: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nurodomi reikalavimai, keliami paviršių apsaugos metodams. Produktą naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).
Produktai, pagal statybinių produktų rekomendacijas (89/106/EB), kurie atitinka EN 1504-2 standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės, taip pat jį galima rasti  „CE ženklinimas pagal EN 1504" atmenoje, žr. internete www.caparol.de .

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel.: 8 5 2602015
Faks.: 8 5 2639283
info@caparol.lt