caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151519/049209_Disbothan_446_PU-Klarschicht_12kg.png

Disbothan 446 PU-Klarschicht

Skaidri, labai elastiška, nuo oro drėgmės kietėjanti 1K-poliuretano danga išorinių paviršių sandarinimui. Su tirpikliais.

Paskirtis

Atspari dilimui lako danga (lygi arba neslidi), dengiama išorėje ant spalvotų sluoksnių (įbarstant „Chips”). Pavyzdžiui ant: „Disboxid 448 Elastikschicht”, „Disbothan 449 PU-Deckschicht”, "Disbon 400 BodenFinish", „Disbon 404 Acryl-BodenSiegel”.

Savybės

  • Uždengia plyšius.
  • Lbai gerai sukimba su pagrindu.
  • Atspari ilgai veikiančiai drėgmės apkrovai.
  • Atspari oro veiksniams, ultravioletiniams spinduliams.

Pagrindinė medžiaga

1 komponento poliuretanas, kietėjantis veikiant oro drėgmei, su tirpikliais.

Pakuotė/indų talpa

1 kg skardinės, 6 kg, 12 kg skardiniai kibirai

Spalvos

Skaidri

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams gali pasikeisti spalva ir pradėti kreidinti. Spalvą gali pakeisti organiniai dažikliai (pvz., kava, raudonasis vynas, lapai) taip pat įvairūs chemikalai (dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir pan.), bet funkcinės savybės dėl to nenukenčia.

Blizgesio laipsnis

Blizgi

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai. Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 6 mėnesius. Kai temperatūra žema, produktą prieš dengiant reikia palaikyti 20°C temperatūroje.

Tankis

apie 1,05 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 68 µm/100 g/m2

Kietumas pagal Shore (A/D)

90/30 pagal DIN 53505

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 240 % pagal DIN EN ISO 527

Tinkami pagrindai

Paviršiai padengti spalvotomis dangomis, pvz. „Dis­bo­xid 448 Elastikschicht", „Disbothan 449 PU-Deckschicht", „Disbon 404 Acryl-Bo­denSiegel".
Pagrindai turi būti sausi, išlaikantys apkrovą, stabilios formos, tvirti, be birių dalelių, nedulkėti, neriebaluoti, nealyvuoti, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių.
Patikrinama, ar cementinės, sintetine medžiaga pagerintos išlyginamosios masės, dera su šia medžiaga. Padengiamas bandomasis plotas.
Pagrindas turi būti izoliuotas nuo kylančios drėgmės.

Pagrindo paruošimas

Pagrindą paruošti taip, kad atitiktų prieš tai išvardintus reikalavimus.
Dispersinės dangos dengiamos po 2 dienų. Kai temperatūra žemesnė, laikas atitinkamai pailgėja.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti. Prieš dengiant, kruopščiai išmaišyti.
Slidumą mažinančiam sluoksniui dengti reikia atskiesti iki 6 %  tik „Disbocolor 499 Verdünner” skiedikliu. Naudojant kitus skiediklius, gali atsirasti nepataisomų sulipimo efektų. Indus visiškai ištuštinti, nes ant likučių susidaro tvirta plėvelė. Sureagavusios, sutirštėjusios medžiagos skiesti skiedikliu negalima.

Dengimo būdas

Dengiama tirpikliams atspariu trumpaplaukiu voleliu.

Sluoksnių sandara

Dengti plonu sluoksniu neskiestą medžiagą (lygiems paviršiams) arba atskiestą su „Disbon 947 SlideStop Rough" ir „Disbo­color 499 Verdünner" (slidumą mažinantiems paviršiams).

Sąnaudos

Galutinė danga ant „Disbon 400 BodenFinish", „Disbon 404 Acryl-Boden­Siegel", „Disboxid 448 Elastik­schicht", „Disbothan 449 PU-Deckschicht"
Lygus paviršiusapie 150 g/m2
Slidumą mažinantis sluoksnis (R 10)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (apie 10%)
Disbocolor 499 Verdünner (apie 6%)
apie 150 g/m2
apie 15 g/m2
apie 9 ml/m2

Tikslias sąnaudas sužinosite padengę bandomąjį sluoksnį.

Dengimo sąlygos

Gaminio, oro ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.
Nedengti lyjant, kai yra šalnų pavojus arba ant stipriai įkaitusių paviršių. Santykinis oro drėgnumas turi būti nuo 30 % iki 80%. Pagrindo temperatūra visada turėtų būti 3°C aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Prastovos tarp darbo ciklų, kai temperatūra 20°C, turi būti ne trumpesnės kaip 12 val. Kai temperatūra aukštesnė, prastovų trukmė trumpesnė, o kai žemesnė - ilgesnė.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių mindyti, dengti galima po maždaug 12 valandų, po 3 dienų jis išlaiko mechaninę apkrovą, o po 7 dienų būna visiškai sukietėjęs. Kai temperatūra žemesnė, paviršius džiūsta atitinkamai ilgiau. Kol medžiaga kietėja (esant 20°C, apie 12 val.), padengtą paviršių reikia saugoti nuo drėgmės, antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sukibtis.

Įrankių plovimas

Pabaigus dirbti arba prieš ilgesnę pertrauką, panaudoti įrankiai iškart plaunami „Disbocolor 499 Verdünner” skiedikliu.

Nuoroda: jei medžiaga liečiasi su variu arba varingu vandeniu, skaidrusis sluoksnis gali pakeisti spalvą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Medžiaga skirta tik profesionaliam naudojimui.
Degi.
Gali sukelti alergiją, susilietus su oda. Kenksminga įkvėpus.
Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nesukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę.
Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojų nuorodų (žr. saugos duomenis). Skysta medžiaga gali dirginti odą ir kvėpavimo organus, įjautrinti ir sukelti alergines reakcijas. Dirbant ir baigus darbą, pasirūpinti gera ventiliacija, neįkvėpti garų. Negalima purkšti. Alergiški ir linkę sirgti kvėpavimo takų ligomis asmenys dengti šia medžiaga negali.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami sutvarkyti į senų emalių surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam gaminiui (A/i kateg.): 500 g/l (2010).
Šiame gaminyje yra iki 500 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

PU 20

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Naudojant medžiagą, reikia laikytis „Bautenschutz" dengimo taip pat „Caparol" valymo ir priežiūros nuorodų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva"
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt, www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas