caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Skaidri, vandeninė, dviejų komponentų  poliuretaninė derva kietoms ir tąsiai kietoms PUR ir EP dangoms patalpose padengti matiniu galutiniu sluoksniu. Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių; TÜV bandymas ir kontrolė dėl kenksmingųjų medžiagų
 • Paskirtis

  Ši danga mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, yra išbandyta ir kontroliuojama dėl kenksmingųjų medžiagų, todėl  itin tinka naudoti didelius higienos reikalavimus keliamose srityse, pvz., gyvenamosiose patalpose, ligoninėse, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.
  Kietoms ir tąsiai kietoms PUR ir EP dangoms, veikiamoms nedidelių apkrovų, padengti matiniu galutiniu sluoksniu.
  Sudėtinė „Disboxid StoneColor" sistemų, naudojamų viduje ir išorėje, dalis.
  Papildoma dengiamoji galutinė danga, naudojant „Disboxid MultiColor" sistemą viduje, taip pat matiniam paviršiui gauti naudojant „Disboxid ArteFloor" sistemą.
  Naudojant kartu su „Disbon 947 SlideStop Fine" padidina neslidumą.
  Apsauginė galutinė danga „Caparol-SeidenLatex ELF" ir „Caparol LatexSatin 20" dažais padengtiems sienų paviršiams.

  Savybės

  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.
  • Bandymas ir kontrolė  dėl kenksmingųjų medžiagų.
  • Vokietijos statybos technikos instituto leidimas.
  • Padidina kietų ir tąsiai kietų PUR ir EP dangų atsparumą įbrėžimams.
  • Atspari UV ir chemikalams.
  • Sumažina blizgių dangų šviesos atspindį.
  • Apsauginė galutinė danga naudojant dangas su dribsniais.

  Bandymas ir leidimas pagal AgBB vertinimo kriterijus dėl LOJ išskyrimo iš patalpose naudojamų statybos produktų. AgBB (Statybos produktų  vertinimo visuomenės sveikatos saugos požiūriu komisijos) vertinimo schema remiasi aplinkos ir sveikatos apsaugos įstaigų schema dėl statybos medžiagų naudojimo didelius higienos reikalavimus keliamose vietose, pvz., gyvenamose patalpose.

  Pagrindinė medžiaga

  Vandeninė dviejų komponentų poliuretaninė dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  4 kg plastikinių indų rinkinys.

  Spalvos

  Skaidri.
  Organinės dažomosios medžiagos, esančios kavoje, raudonajame vyne, lapuose, o taip pat įvairūs chemikalai (dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti spalvą. Dėl šlifavimo apkrovos gali susibraižyti paviršius. Funkcinės savybės dėl to nenukenčia.

  Blizgesio laipsnis

  Matinė.

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 9 mėnesiai. Kai temperatūra žema, produktą prieš dengiant reikia palaikyti 20°C temperatūroje.

  Tankis

  apie 1,05 g/cm3

  Sausojo sluoksnio storis

  apie 44 µm/100 g/m2

  Nusidėvėjimas pagal Taberį (CS 10/1000 U/1000 g)

  17 mg/30 cm2

  Atsparumas chemikalams

  Atsparumas chemikalams remiantis DIN EN ISO 2812-3:2007, esant 20°C
  7 dienos
  Bandymo grupės pagal DIBt (Berlynas) statybos ir bandymo principus
  1 grupė: variklių degalai+
  3 grupė: krosninis kuras EL (pagal DIN 51603-1)+
  4 grupė: visi angliavandeniliai+
  7 b grupė: biodyzelinas (pagal DIN EN 14214)+
  8 grupė: alifatinių aldehidų vandeniniai tirpalai iki 40%+
  9 grupė: neorganinių rūgščių (karbono rūgščių) vandeniniai tirpalai iki 10%+ (B)
  10 grupė: mineralinės rūgštys iki 20%+
  11 grupė: neorganiniai šarmai+
  14 grupė: organinių tenzidų vandeniniai tirpalai+
  Hidraulinis skystis+
  Citrinų rūgštis 10%+
  Geležies III chlorido tirpalas (sotusis)+
  Fosforo rūgštis 85%+
  Ksilenas+
  Amoniakas 25%+
  Cola+
  Kava+ (B)
  Raudonasis vynas+ (B)
  Etanolis 40%+
  Etanolis 96%+
  Distiliuotas vanduo+
  Vaitspiritas (terpentino pakaitalas)+
  Druskos rūgštis 10%+
  Druskos rūgštis 30%+ (B)
  Ženklų paaiškinimas: += atspari, B = blunka

  Tinkami pagrindai

  Neatšokę, kieti ir tąsiai kieti PUR ir EP sluoksniai ir dangos su įbarstytais dribsniais, taip pat „Disboxid MultiColor", „StoneColor" ir „ArteFloor" sistemos.
  Pagrindai turi būti sausi, išlaikantys apkrovą, stabilios formos, tvirti, be birių dalelių, nedulkėti, neriebaluoti, nealyvuoti, be gumos nuotrynų ir kitų sukibtį mažinančių dalelių.
  Sienų paviršiai ir „Caparol-SeidenLatex ELF" ir „Caparol Latex Satin 20" dažais, kurių šviesumo dydis apie 100-60, nudažytos sienos. Dengiant  „Capaver® Glasgewebe" stiklo audinius, gaunami itin tvirti paviršiai. Dengiant kitų gamintojų stiklo audinius, jie gali šiek tiek pagelsvėti.
  Nedengti paviršių, kurie gerai įgeria, pvz. betoninių paviršių, išlyginamųjų sluoksnių ir medinių pagrindų.

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindą atitinkamomis priemonėmis, pvz., gerai nušluojant ir nusiurbiant dulkes (ypač nubarstytus paviršius), paruošti taip, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Galima paviršių nuvalyti mikropluošto ar dulkes surenkančia šluoste.

  Reakcine derva naujai padengtus  sluoksnius galutine danga padengti kitą dieną. Esant ilgesnėms prastovoms, paviršių prieš dengiant nušlifuoti.

  Senus sluoksnius nušlifuoti taip, kad paviršius būtų matinis. Nenaudoti šiurkščių šlifavimo priemonių, kad nesusibraižytų, nes pagrindo įbrėžimų ir nelygumų danga neišlygins.

  Medžiagos paruošimas

  Kietiklį supilti į pagrindinę masę ir intensyviai maišyti lėtaeige maišykle ( maks. 400 aps./min), kol spalva pasidarys vientisa, tolygi. Perpilti į kitą indą ir dar kartą gerai išmaišyti.

  Maišymo santykis

  Pagrindinė masė: kietiklis =  5:1 masės dalys

  Dengimo būdas

  Dengiama teptuku arba voleliu (tekstūruotu poliamidiniu voleliu, pvz., Rotanyl volelis, Walze 8 mm, plaukelių ilgis 11 mm, Fa. Rotaplast).
  Kad vaizdas būtų tolygus, dengiant reikia užgriebti už dar drėgno ploto. Kad nebūtų volelio žymių, būtina dengti vienodomis juostomis.

  Sluoksnių sandara

  Lygūs paviršiai:
  Dengti tolygiai kryžmai plonu sluoksniu. Greta esančius paviršius dengti nepertraukiamai, kad neliktų matomų sandūrų.

  Slidumą mažinantys paviršiai:
  Į medžiagą įmaišyti 2-3 masės % „Disbon 947 SlideStop Fine", gerai sumaišyti ir padengti kaip aprašyta aukščiau, žr. „Lygūs paviršiai". Dengimo metu medžiagą vis pamaišyti.

  Sąnaudos

  Lygūs paviršiai
  Disbopur 458 PU-AquaSiegel80–120 g/m2
  vienam sluoksniui
  Slidumą mažinantis paviršius
  Disbopur 458 U-AquaSiegel 
  Disbon 947 SlideStop Fine
  apie 130 g/m2
  apie 4 g/m2

  kad galutinėje dangoje neliktų porų, rekomenduojama paviršių dengti dviem sluoksniais. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo trukmė

  Esant 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 60%, dengiama apie 90 min. Kai temperatūra aukštesnė, tinkamumo naudoti trukmė sutrumpėja, kai žemesnė - pailgėja.
  Nuoroda: kada baigiasi tinkamumo dengti laikas, vizualiai nematyti. Viršijus šį laiką, pakinta blizgesio laipsnis, sumažėja tvirtumas ir sukibtis su pagrindu. Netolygiai padengus medžiagą, blizgesio laipsnio skirtumai ir žymės krentant šoninei šviesai, neišvengiami, ypač kai spalva labai tamsi. Nedengti per daug storų sluoksnių (didžiausios sąnaudos >200 g/m2), antraip atsiras pūslelių dangos plėvelėje. Kol danga džiūsta ir kietėja, pasirūpinti gera bendrąja ir ištraukiamąja ventiliacija.

  Dengimo sąlygos

  Produkto nenaudoti, kai temperatūra žemesnė kaip 10°C arba žemesnė už rasos taško temperatūrą, antraip atsiras baltų blukčių.
  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
  Ne žemesnė kaip 10°C, ne aukštesnė kaip 25°C.
  Santykinis oro drėgnumas turi būti ne aukštesnis kaip 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti bent 3°C žemesnė už rasos taško temperatūrą.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%, paviršių galima mindyti ir dengti maždaug po 1 d., mechaninę ir cheminę apkrovas išlaiko maždaug po 7 d.
  Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai (ir prieš ilgesnę pertrauką) iškart plaunami vandeniu arba šiltu muiluotu vandeniu.

  Ekspertizė

  Aktuali dokumentacija suteikiama paprašius.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Tik profesionaliam naudojimui!
  Kietiklis: gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga sveikatai įkvėpus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. Dirbti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PATEKUS ANT ODOS nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ( jei yra)  ir toliau plauti akis. PRARIJUS nedelsiant kreiptis į gydytoją.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Masė: darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. PATEKUS ANT ODOS nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučiai (pagrindinė masė su kietikliu) paliekami sukietėti ir sutvarkomi kaip dažų atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/j) 140 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 20 g/l.

  Giscode

  PU 10

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.
  Dengiant, būtina laikytis statinių dengimo bei grindų valymo ir priežiūros instrukcijų.

  CE ženklinimas


  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer g. 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08
  DIS-458-005657 EN 13813:2002

  Sintetinės dervos sluoksnis/ sintetinės dervos danga naudojimui patalpose
  EN 13813:SR-Efl

  Reakcija į gaisrąEfl
  Koroziją sukeliančių
  medžiagų išskyrimas
  SR
  Vandens pralaidumasNPD
  Atsparumas nusidėvėjimui≤ AR 1
  Sukibimas≥ B 1,5
  Atsparumas smūgiams≥ IR 4

  EN 13813

  DIN EN 13813 „Išlyginamosios dangos skiedinys, išlyginamosios dangos masė; savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, kuris naudojamas grindų konstrukcijoms patalpose. Sintetinės dervos dangoms ir galutinėms dangoms taikomas toks pat standartas.
  Produktai, kurie atitinka aukščiau minėtą standartą, yra paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės, taip pat jį galima rasti atitinkamoje CE ženklinimo atmenoje, žr. internete www.caparol.de

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva”
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas: info@caparol.lt