caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151478/049184_Disbon_EP-Uniprimer_481_1kg.png

Disbon 481 EP-Uniprimer

Vandeniu skiedžiamas dviejų komponentų epoksidinės dervos gruntas drėgmės neįgeriantiems, standiems pagrindams. Vidaus ir išorės paviršiams.

Paskirtis

Sukibimą gerinanti medžiaga dengiant neįgeriančius, standžius pagrindus.
Geležies, plieno ir cinkuotų paviršių apsauga nuo korozijos.
Ant jo galima dengti beveik visas vienkomponentes ar dvikomponentes dangas (jei iškiltų abejonės – rekomenduojamas bandomasis dažymas). Nenaudojamos nuo korozijos ant armatūrinio plieno remontuojant betoną.

Savybės

  • Medžiaga puikiai sukimba su beveik kiekvienu drėgmės neįgeriančiu pagrindu.
  • Ant surūdijusių geležies, plieno ir cinko paviršių gali būti naudojamos kaip aktyvi apsauga nuo korozijos.

Pagrindinė medžiaga

Vandeninė dviejų komponentų epoksidinė derva.

Pakuotė/indų talpa

1 kg, 5 kg, 10 kg metaliniai kombi indai.

Spalvos

Balta, šviesiai pilka, tamsiai ruda.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai.
Nepraimti indai gali būti laikomi 1 metus. Kai temperatūra žemesnė, gaminys prieš dengimą palaikomas 20°C temperatūroje.

Tankis

1,5 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

~ 35 µm/100 g/m2

Tinkami pagrindai

Drėgmės neįgeriantiems, standiems pagrindams: glazaliui, rezopaliui, vercalitui, kolorpanui, keraminėms plytelėms, angobuotoms nedegtoms  plytoms ir poliuretano, epoksidinės dervos bei poliesterio seniems sluoksniams, aliumininiams ( netinka „Eloxal") ir cinkuotiems paviršiams, neapdorotam vakuuminiam betonui ir nepadengtoms eterplano plokštėms.
Prieš dengdami  ant PVC ir „Coil-Coating" dangų, padenkite bandomąjį plotą ir patikrinkite, ar gerai sukimba. Netinka dengti polietilenui, polipropilenui ir aliuminiui.
Pagrindas turi būti sausas,išlaikantis apkrovą, stabilus, tvirtas, ant jo neturėtų būti išlikusių sukibtį mažinančių dalelių, dulkių, alyvos, riebalų, valymo priemonių, gumos liekanų ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

Pagrindo paruošimas

Nešvarumai (dulkės, purvas ir t.t.) nuo apkrovą išlaikančių paviršių nuvalomi vandens srove su slėgiu. Ant paviršių turi nelikti silikoninių, sukibtį mažinančių medžiagų.
Keraminias dangas po plovimo reikia nušlifuoti iki matiškumo švitriniu popieriumi arba šlifavimo padu.

Cinkas, cinkuotos dalys  valomi vandeniu arba vandens srove laikantis BFS Nr.5 matmenos nuorodų. Nucinkuotiems paviršiams valyti naudojama šlifavimo kempinė.

Korozijos pažeistus geležinius, plieninius ir cinkuotus paviršius nuvalyti, kad neliktų rūdžių (paviršiaus paruošimo laipsnis SA 21/2 pagal DIN EN ISO 12944, 4 dalis).

Asbesto turintys pagrindai ( pvz. glazalis) turi būti valomi pagal TRGS 519.

Kietasis PVC valomas  ėsdinančiu amoniakiniu vandeniu pagal BFS nuorodą Nr.22.

Aliuminio pagrindai nušlifuojami šlifavimo kempine ir nuplaunami fosforo rūgšties tirpalu pagal BFS nuorodą Nr.6.

Medžiagos paruošimas

Supilkite kietiklį į masę. Intensyviai maišykite lėtaeigiu maišytuvu (maks. 400 aps./min.) kol gausite tolygią spalvą. Po to perpilkite į kitą indą ir dar kartą gerai sumaišykite.

Maišymo santykis

Grunto masė: kietiklis = 3 : 2 dalys

Dengimo būdas

Gali būti tepamas plačiu teptuku, trumpaplaukiu voleliu arba purškiamas beoriu purkštuvu (purkštukas 0,016 - 0,018 colių, iki 50 bar).

Sluoksnių sandara

Medžiaga dengiama plonai ir tolygiai. Dedant po plonasluoksniais lakais, medžiaga dengiama purškiant. Eterplanines plokštes gruntuokite ir denkite pagal  gamintojo nuorodas (Eternit).

Sąnaudos

Drėgmės neįgeriantiems pagrindams dengti ~ 120 - 170 g/ m2. Purškiant, sąnaudos gali būti didesnės.Tikslios sąnaudos gaunamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo trukmė

Esant 20°C temperatūrai ir  60 % realetyviam oro drėgnumui apie 90 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė pailgina dengimo laiką.
Nuoroda: Optiškai dengimo laiko pabaigos nesimato. Dengiant atsiranda blizgesys, spalvos pakitimai, tai pat silpnesnis sukibimas su pagrindu. Vengti per storų sluoksnių. Džiūstant ir kietėjant pagrindui pasirūpinti geru vėdinimu. Nedengti storasluoksnių, vandeningų dangų.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, pagrindų ir oro temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip +10° C ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80 %. Pagrindo temperatūra turėtų mažiausiai 3°C būti aukščiau rasos taško temperatūros.

Prastova tarp darbo ciklų

Esant 20°C  sekantis sluoksnis dengiamas po 3 val., kai medžiaga skiedžiama vandeniu ir po 16 val. kai sekantis sluoksnis su tirpikliais. Kitą sluoksnį reikia uždėti  3 dienų bėgyje. Duotas laikas ilgėja ar trumpėja, priklausomai nuo temperatūros.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60 %, vandeniniais sluoksniais  paviršių galima dengti po 3 val., o turinčiais tirpiklio -  po 16 valandų.
Kai oro temperatūra žemesnė, vandeniniais sluoksniais galima dengti po 12 val., o turinčiais tirpiklio - po 48 val. Rišimosi proceso metu (apie 8 val. kai temperatūra 20°C) paviršių saugoti nuo drėgmės, nes gali sumažėti sukibimas ir būti sugadintas paviršius.

Įrankių plovimas

Baigus darbą arba prieš ilgesnę pertrauką, panaudoti įrankiai iškart  plaunami vandeniu arba šiltu muiluotu vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Pagrindinė masė: Produktas skirtas tik pramoniniam naudojimui. Nuodingas vandens organizmams. Vandens telkiniuose gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį. Stipriai dirgina akis. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti akis vandeniu. Jei yra ir jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.

Kietiklis: Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti akis vandeniu. Jei yra ir jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodami tik visiškai tušti indai. Likusias medžiagas palikti sukietėti, tuomet sutvarkyti kaip dažų atliekas. Nesukietėję medžiagos likučiai priskiriami pavojingoms atliekoms.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šio produkto (Kat. A/j): 140 g/l (2007/2010). Produkte yra iki 90 g/l LOJ (VOC).

Giscode

RE 0

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.
Dirbant su medžiaga laikytis „Disbon" statybos darbo instrukcijų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, 
Tel. 8 5 2602015,
Fax. 8 5 2639283, 
El.paštas: info@caparol.lt 
www.caparol.lt