caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/244108/066165_caparol-186m-new_LV.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M

Mineralinis sausasis skiedinys izoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuoti.  Puikiai tinka tinkavimo mašinoms.

Paskirtis

Specialus klijavimo ir armavimo skiedinys dengiamas tinkavimo mašinomis, rengiant „Capatect" fasadų termoizoliacines sistemas polistireno ir mineralinės vatos pagrindu. Naudojamas ant mineralinių, apkrovą išlaikančių pagrindų.

Savybės

 • A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1.
 • Hidrofobiškas.
 • Gerai pralaidus vandens garams.
 • Ilga dengimo trukmė.
 • Labai didelis atsparumas valkšnumui.
 • Nekenkia aplinkai.
 • Optimali grūdelių sudėtis.
 • Mineralinis rišiklis cemento pagrindu su sukibtį gerinančiais priedais.
 • Darnus kvarco ir kalcito užpildų derinys.
 • Hidrofobines savybes, elastingą dengimą ir sukibtį gerinantys priedai.
 • Tinko skiedinys pagal DIN EN 998-1

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai, 800 kg vienkartiniai konteineriai, 1,3 t dideli maišai, 1,3 t konteineriai, 4,0 t arba 7,0 t silosai.
Prie vienkartinių konteinerių kaip papildoma apsauga nuo atmosferos veiksnių tiekiamas apsauginis gaubtas. (Mat. Nr. 807534).

Spalvos

Šviesiai pilka.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 12 mėn. nedidelis chromatų kiekis.
Prieš ilgesnes prastovas (žiemą) silosinius konteinerius ir silosus visiškai ištuštinti. Nepraimtos pakuotės tinkamumo naudoti trukmė apie 12 mėn.

Šilumos laidumas

0,7 W/(m · K)

Piltinis tankis

apie 1,5 kg/dm3

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ < 25

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

sd < 0,1 m ( kai 3mm) pagal DIN EN ISO 7783

Gniuždomasis stiprumas

CS IV klasė pagal DIN EN 998-1

Sukimbamasis stiprumas

≥ 0,08 N/mm2 pagal DIN 998-1

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Kapiliarinė vandens sugertis

W2 klasė pagal DIN EN 998-1

Produkto numeris

186M

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas ir neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Nešvarumus ir sukibtį mažinančias daleles (pvz., alyvą) ir atsikišusius skiedinio šiurkštus pašalinti.
Pažeistus, atsisluoksniavusius senus dažų sluoksnius ir faktūrinius tinkus pašalinti kiek įmanoma. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi.
Stipriai įgeriančius, byrančius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".

Sąnaudos

Izoliacinių plokščių klijavimas: (nelygu pagrindas)
Rumbų ir taškų metodu: apie 4,0-4,5 kg/m2
Klijavimas per visą paviršių: apie 5,0-7,0 kg/m2
Dalinis paviršiaus klijavimas (tik LS-Fassadendämmplatte VB 101): apie 5,0-5,5 kg/m2.
Armavimo sluoksnis:
1,5 kg/mvieno mm storio sluoksniui
Polistireno putplasčio plokštės: apie 4,5 kg/m2
Mineralinės vatos plokštės: apie 5,0 kg/m2.
Pateiktos sąnaudos yra apytikrės. Būtina atsižvelgti į objektą arba dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų pagrindų, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Smeigėmis tvirtinama, prireikus, kai gerai sutvirtėja klijų sluoksnis, t.y. maždaug po 1 d. Klijai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 2-3 d. Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val.
„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M" džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M” maišoma visomis įprastomis betono maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavi­mo mašinomis, taip pat rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišytuvu įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro vienalytė.
Apie 5 min. paliekama bręsti ir dar kartą trumpai pamai­šoma. Esant reikalui, konsistencija po brandinimo nustatoma įpilant atitinkamai vandens.
Dengiant rankiniu būdu užmaišytos medžiagos dengimo trukmė, nelygu oro sąlygos,  apie 2 -2,5 val. (mišinio tvermės trukmė), dengiant  mašinomis – iki 60 min.
Sukietėjusios medžiagos jo­kiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Betono maišyklė „Berö Calypso 15” su standartiniu dozavimo arba mai­šymo velenu ir tiekiamasis siurblys „Berö Speedy 15” su sraigtine dalimi, našumas 1/1.
Svarbūs duomenys
Tiekiamąsias žarnas, prieš pradedant reguliariai naudoti, išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu. Būtina laikytis mašinos gamintojų direktyvų!
Srovės jungimas
400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirs­tytuvas su FI apsauginiu jungikliu).
Vandens prijungimas
Žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai ma­šinai reikalingas ne mažesnis kaip 2,5 bar vandens slėgis.
Norima konsistencija nustatoma vandens armatūros ventiliu.
Tiekimo žarnos
Įvadinė žarna, vidaus skersmuo 35 mm, po 13,3 m.
Tiekimo nuotolis
Apie 50 m (galima padaryti optimalų, priklau­somai nuo objekto ir temperatūros).
Purkštuvas
purkštuko skersmuo: 10 arba 12 mm, galinė žarna, vidaus skersmuo 25 mm, 10,0 m.

Armavimo sluoksnis

(Dengiant rankiniu būdu ir mašinomis)
Nušlifuoti polistireno plokščių sandūrų pralankas, jei tokių yra, ir pašalinti prilipusias šlifavimo dulkes. Prie langų angokraščių ir briaunų įtvirtinus kampinius profilius, taip pat ties fasado išėmų kampais armavus įstrižai,  armavimo masė dengiama tinklelio pločio juostomis ant izoliacinių plokščių ir su maždaug 10 cm užlaida įspaudžiamas „Capatect-Gewebe 650" tinkelis. Galiausiai nuglaistoma, užgriebiant už dar drėgno ploto, kol bus padengtas visas tinklelis. Bendras sluoksnio storis turi būti apie 3-4 mm.

Pastato briaunos
Naudojant „Capatect-Eckschutzschienen" tinklelį prie briaunų kloti taip pat su 10 cm užlaida. Naudojant „Capatect-Gewebe-Eckschutz" tinklelio juostas kloti iki briaunos.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Rumbų ir taškų metodas:
Klijavimo masė dengiama palei kraštą apie 5 cm pločio juosta, plokštės viduryje 3-6 delno dydžio gumulai ant apatinės plokštės pusės (klijavimo paviršius turi būti ≥40%).
Klijavimo per visą paviršių technika (prieš tai padengtos mineralinės vatos lamelių izoliacinės plokštės):
Klijavimo masė mašina užpurškiama iki 10 mm storio sluoksniu ant pagrindo. Prieš pat klojant izoliacines plokštes, klijavimo skiedinys pabraukomas dantytąja trintuve (dantų plotis ir aukštis parenkamas atsižvelgiant į pagrindo savybes). Izoliacines plokštes įspausti į šviežią klijavimo skiedinio sluoksnį, pajudinti į šonus ir prispausti.
Kad nesusidarytų plėvelė, padengti tik tokį klijavimo paviršių, kiek galima pakloti plokščių.
Dalinis klijavimas (prieš tai padengtos mineralinės vatos lamelių izoliacinės plokštės):
Klijavimo masę užpurkšti ant pagrindo statmenais rumbais (klijuojamasis paviršius turi sudaryti ≥50%). Klijų rumbai turi būti apie 5 cm pločio ir rumbo viduryje ne mažiau kaip 10 mm storio. Atstumas tarp ašių turi būti ne didesnis kaip 10 cm. Izoliacines plokštes įspausti į šviežią klijuojamojo skiedinio sluoksnį, pajudinti į šonus ir prispausti. Kad nesusidarytų plėvelė, klijų visada padengti tik tiek, kiek iškart bus paklota izoliuojamųjų plokščių.
Klijuojant izoliacines plokštes, nelygumai iki ± 1 cm gali būti išlyginti klijų sluoksnyje. Izoliacinės plokštės perrišos būdu klijuojamos iš apačios į viršų,  įspaudžiant ir gerai paspaudžiant. Klijų į plokščių sandūras turi nepatekti. Kloti pagal vertikalią liniją.

Įvadas

Džiūstant pastolius nuo lietaus apdengti statybine plėvele.
Naudojant ir dengiant, laikytis DIN V 18550, taip pat DIN 18350, C dalies nuorodų.
Laikytis konteinerių ir silosų naudojimo instrukcijų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui. Šio mineralinio miltelinio produkto sudėtyje yra cemento ir jo reakcija šarminė. 
Sukelia sunkius akių pažeidimus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Dirgina odą. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių, garų. Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines aspaugos priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius lęšius (jei jie yra). Toliau skalauti akis. Kreiptis į gydytoją
PRARIJUS, išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Tuščias pakuotes perdirbimui ar sunaikinimui atiduoti į pripažintus atliekų tvarkymo punktus. Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti pagal vietinius galiojančius įstatymus. EAK 170904.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Leidimas

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Gyvenamasis kvartalas Marupėje, Latvija

Gyvenamasis kvartalas Lindeholma,…

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Baltas lapas 2, naujas kvartalas…

Fizikų namai, Vilnius

Live Square kvartalas Vilniuje

Paukščių takas, gyvenamųjų namų…

Gyvenamasis namas Panevėžyje

Tonkūno namai, Kaunas

Daugiabučio renovacija, Klaipėda

Pašilių gyvenvietė, netoli Vilniaus

Grigalaukio dominija, Vilnius

Vilniaus licėjus, Vilnius

Gyvenamųjų namų kompleksas Pikaliiva,…

Lucky Homes, Vilnius

Liepyno verslo namai

Parko namai, gyvenamasis kvartalas

Daugpilio universitetas, Latvija

Āgenskalna g. 24, Ryga, Latvija

Vila Linėja, Ryga, Latvija

Daugiabutis namas, Ryga, Latvija

Vila Magnolia, Ryga, Latvija

Gyvenamasis namas Taline, R.Tobiase g. 9…

Gyvenamasis daugiabutis, Tartu, Estija

Gyvenamasis namas Tartu, Sõbra g. 48,…

Gyvenamasis namas, Talinas, Kopli g. 76,…

Kalamaja rezidencija, Estija, Talinas

Gyvenamasis pastatas, Talinas, Endla g.…

Biurų pastatas, Talinas, Estija

Biurų ir gyvenamasis pastatas, Talinas,…

Špogų muzikos ir meno mokykla, Latvija

Stalgenės vidurinė mokykla