caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/252611/067630_CoolProtect_12_5L.png

CoolProtect

Fasadiniai dažai, skirti tamsiai galutinei sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų dangai, optimaliai atspindintys saulės spindulius.

Paskirtis

Speciali danga, mažinanti šiltintų pagrindų paviršiaus įkaitimą (pavyzdžiui, ETICS su EPS / mineralinės vatos termoizoliacinėmis plokštėmis, akytojo betono, termoizoliuojančio tinko ir t. t.).

Dėl ypatingos pigmentų sudėties pagrindai mažiau įkaista veikiant saulės spinduliams, taip pat atspindima ir didelė dalis trumpojo dažnio infraraudonųjų spindulių (NIR).

Savybės

  • Veikiamas saulės spindulių nudažytas paviršius įkaista nedaug
  • Universalaus panaudojimo
  • Apsaugo nuo dumbliagrybių ir pelėsio apnikimo
  • Labai gerai praleidžia vandens garus
  • Atsparūs šarmams, todėl nesimuiluoja
  • Labai geros sukibties su dažniausiai naudojamais fasadų paviršiais

Pagrindinė medžiaga

Silanizuotas grynasis akrilatas, SilaCryl rišiklio pagrindas, pagerintas silikonu

Pakuotė/indų talpa

  • Tonojami dažai: 12,5 l

Spalvos

CoolProtect dažai tonuojami tamsiais atspalviais gamykloje. Gamyklinį tonavimą galima užsisakyti vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau. Prieš pradedant darbus būtina įsitikinti, ar atspalvis yra teisingas.
Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos produktus. Sodrios ir intensyvios spalvos pasižymi blogesne dengiamąja geba, todėl tarpinį sluoksnį rekomenduojama dengti giminingu  pasteliniu atspalviu tonuotais baltos bazės dažais. Gali prireikti dengti ir du sluoksnius.

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
Klasė: A
Grupė: 1–3, priklausomai nuo atspalvio

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, sandariai uždarytose talpose.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

(w-dydis): ≤ apie 0,05[kg/(m2· h0,5)] (žema) W3

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

sd-vertė: < apie 0,5 m,
klasė: V2 (vidutinė).
Tonavus produktą, galimi nedideli techninių parametrų nuokrypiai.

Papildomi produktai

OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund, CapaSol Konzentrat arba FungiGrund Caparol

Caparol Trocknungsbeschleuniger: Žiemos metu, kad dažus būtų galima lengviau padengti ir jie greičiau įgautų atsparumą lietui (nuo +1 °C iki maždaug +10 °C), naudojamas žiemos priedas. Informacija, kaip naudoti Caparol Trocknungsbeschleuniger pateikta ant produkto pakuotės.


Nuorodos

Tamsūs atspalviai ant nepažeistos sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos:
atspalviai, kurių šviesio indeksas (HBW) < 20, turi atitikti TSR vertę ne mažiau nei 25 % (tai CoolProtect atspalviai, kurių šviesio indeksas ≥ 10), pagal Šiltinimo sistemų, tinko ir skiedinio asociacijos (Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.) atmeną Visiškas saulės spindulių atspindys (Total Solar Reflectance). Norimo atspalvio TSR vertę galima pasitikslinti pagal užklausą. Kai norimo dangos atspalvio HBW < 10 arba TSR vertė < 25 %, būtina Caparol techninės priežiūros skyriaus konsultacija.
Dengiant akytojo betono sienų elementus (sienų plokštes) su nepažeista akytojo betono danga: turi būti laikomasi šių ribų: šviesio indeksas ≥ 20 %, TSR vertė≥ 30 %

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų. Pirmąjį sluoksnį dengti remiantis technine informacija Nr. 650 „Pagrindų paruošimas”.

Pagrindo paruošimas

Naujų ir anksčiau sumontuotų sandarių sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų paviršiai, nutinkuoti sintetinės dervos, silikoninės dervos ar kalkiniu cementiniu tinku )/kietojo skiedinio klasė CS II 1,5 - 5,0 N/mm2 pagal DIN EN 998-1:
seną tinką nuvalyti drėgnuoju būdu. Valant slėgine vandens srove, vandens temperatūra turi būti ne didesnė nei +60ºC, o slėgis ne daugiau nei 60 bar. Nuvalius paviršių, palikti gerai išdžiūti. Dengti Muresko, atsižvelgus į pagrindo savybes bei viršutinio tinko rūšį.

Dekoratyvinis tinkas, klasė CS II 1,5 - 5,0 N/mm2 pagal DIN EN 998-1:
naujai padengtą tinką dengti galima tik po pakankamos prastovos, paprastai po 2 savaičių, kai temperatūra apie +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, prastova turi būti žymiai ilgesnė. Papildomai pagrindą nugruntavus CapaGrund Universal, sumažėja šarminio viršutinio tinko kalkių prasimušimo rizika, todėl sekantį sluoksnį galima dengti jau po 7 d. prastovos.

Senas tinkas:
pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akytą, įgeriantį, silpnai byrantį tinką gruntuoti OptiSilan TiefGrund. Atšokusius, atsisluoksniavusius sluoksnius nugramdyti, nušlifuoti ir gruntuoti Dupa-Putzfestiger.

Naujai padengtas silikatinis viršutinis tinkas:
dengti Caparol produktais iš silikatinių produktų Sylitol programos.

Seni silikatinių dažų bei tinko sluoksniai:
neatšokusius sluoksnius nuvalyti mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Atšokusius, atmosferos veiksnių pažeistus sluoksnius nugramdyti, nušlifuoti, gruntuoti Dupa-Putzfestiger.

Akytasis betonas su apkrovą išlaikančiu senų dažų sluoksniu:
nuvalyti nepažeistus paviršius. Gruntuoti CapaGrund Universal. Jei akytojo betono sluoksniai pažeisti, žr. Caparol-Bautenschutz programą.

Betonas:
nešvarius arba grūdėtus betono paviršius nuvalyti mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius nugruntuoti CapaGrund Universal. Stambiai akytus, lengvai byrančius paviršius, taip pat įgeriančius pagrindus nugruntuoti su OptiSilan TiefGrund. Stipriai byrantį, tepantį pagrindą gruntuoti Dupa-Putzfestiger.

Cementu surištos medžio drožlių plokštės:
dėl didelio cementu surištų medžio drožlių plokščių šarmingumo, norint išvengti kalkių išsimušimo, pagrindą reikia nugruntuoti Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mūras:
dažymui tinka tik šalčiui atsparios apdailos plytos arba klinkeris be pašalinių intarpų. Mūras turi būti sujungtas be įtrūkimų, sausas ir be išsikristalizavusių druskų.
Pagrindą nugruntuoti Dupa-Putzfestiger. Jei tarpiniame sluoksnyje atsiranda rudos spalvos pakitimų, tęsti darbą su bevandeniais fasado dažais Duparol.

Apkrovą išlaikantys dispersinių, dispersinių-silikatinių arba silikoninės dervos dažų sluoksniai: seni dažų sluoksniai nuvalomi slėginėmis vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų.

Senos dangos:
- silpnai įgeriančios, tvirtos, sausos, išlaikančios apkrovas: žiūrėti į sluoksnių sandarą.
- vidutiniškai įgeriančios:CapaGrund Universal, skiestas iki 3% vandeniu.
- stipriai įgeriančios:OptiSilan TiefGrund arba Dupa-Putzfestiger.

Senas viršutinis fasadų šiltinimo sistemos sluoksnis:
stipriai įgeriantis, tvirtai sukibęs, su smulkiais įtrūkiais - Dupa-Putzfestiger.

Kreidinantys, tepantys paviršiai: (taip pat esant vandens apkrovai pagal BFS atmeną Nr. 20, B. 13 „Paviršiaus stiprumas, kreidėjimas”):
gruntuoti Dupa-Putzfestiger.

Blizgūs ir vandenį atstumiantys paviršiai:
mechaniškai pašiaušti. Gruntuoti su Capagrund Universal. Jei ir po to vandens lašeliai laikosi ant paviršiaus, gruntuoti Dupa-Haftgrund.

Apkrovą išlaikantys sintetinės ar silikoninės dervos tinko sluoksniai:
senas tinkas nuvalomas tinkamais metodais. Jeigu valoma šlapiuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai:
visiškai pašalinami juos nušlifuojant, nuvalant šepečiu, slėgine vandens sorve, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Jeigu valoma šlapiuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti Dupa-Putzfestiger.

Apkrovos neišlaikantys dispersinių dažų ar sintetinės dervos tinko sluoksniai:
visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nuplaunant slėgine vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami CapaGrund Universal. Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami Dupa-Putzfestiger.

Pramoninių teršalų arba suodžių užteršti paviršiai:
dengti bevandeniais fasadiniais dažais Duparol.

Įtrūkę tinko ir betono paviršiai:
dengti Cap-elast-System, Fibrosil arba PermaSilan atsižvelgiant į įtrūkių dydį.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis:
išsikristalizavusias druskas nutrinti sausu šepečiu. gruntuoti Dupa-Putzfestiger. Dengiant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sukibtis arba kad paviršius daugiau nesikristalizuos.

Išdaužos:
nedidelius defektus (išdaužas, įtrūkius) užtaisyti Caparol Fassaden-Feinspachtel. Didesnius (iki 20 mm) užtaisyti Histolith-Renovierspachtel. Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu arba beorio purškimo būdu.

Sluoksnių sandara

Pelėsinius grybus ir dumbliagrybius pašalinti drėgno smėlio srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Paviršius nuplauti Capatox arba FungiGrund ir palikti gerai išdžiūti.

Gruntinis ir tarpinis sluoksniai:
CoolProtect, atskiedus iki 10 % vandens.

Baigiamasis sluoksnis: 
CoolProtect, atskiedus iki 5 % vandens.

Norint, kad grublėtas tinko paviršius išlaikytų faktūrą, pirmajam sluoksniui medžiagą skiesti vandeniu iki 15-20 %, baigiamajam sluoksniui - iki 10 %.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius sunaudojama 200 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant grublėtus –  sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Siekiant geriausios apsaugos nuo dumblių ir pelėsinių grybų, paviršių reikia padengti dviem sluoksniais, kad bendros sąnaudos mažiausiai siektų 400 ml/m2, o sluoksnio storis būtų ne plonesnis nei 200 µm. Kiekvienas sekantis sluoksnis (kai sąnaudos min 200 ml/m2) padidina sluoksnio storį 100 µm.

Dengiant šiurkščius paviršius, sąnaudos atitinkamai didesnės.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengimo ir džiūvimo metu
dengiant ir džiūstant medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° C ir ne aukštesnė kaip +30° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4 – 6 val., tuomet galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos

Siekiant, kad nesimatytų sandūrų, dažyti „šlapias į šlapią” metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto ir tolygiai dengti viena kryptimi. Netinka vandens apkrovos veikiamiems horizontaliems paviršiams.

Dengiant fasadus, kurie dėl ypatingų objekto sąlygotų priežasčių arba natūralių atmosferos veiksnių poveikio yra veikiami didesnės drėgmės apkrovos, padidėja pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų rizika.

CoolProtect sudaro apsauginę plėvelę, kuri fasadą ilgesnį laiką saugo nuo apnašų. Apsaugos efektyvumas ir ilgalaikiškumas priklauso nuo objekto sąlygų, pvz., apnašų intensyvumo ir drėgmės poveikio. Nėra priemonės, kuri visam laikui apsaugotų nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apniktas pagrindas turi būti tinkamai paruoštas - nuvalytas, nugruntuotas FungiGrund.

Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai – visų matinių fasadinių dažų savybė.

Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patakų pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Jei sekantį sluoksnį reikia dengti nedelsiant, pataką reikia sudrėkinti ir po kurio laiko visiškai nuplauti. Papildomai nugruntuoti CapaGrund Universal. Dažant tinkamomis oro sąlygomis, tokių patakų neatsiranda.

Pataisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikes pasekmes. Jei reikalinga gydytojo pagalbą, su savimi turėkite produkto pakuotę ar etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Saugotis, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir vandeniu. Sudėtyje yra: oktilinono (ISO), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono, 5-chlor-2- metil-2H-izotiazol-3- ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinio (3:1). Dėmesio! Purškiant gali susidaryti pavojingų į plaučius patenkančių lašelių. Neįkvėpti rūko ar dulksnos. Šis produktas yra apdorotas gaminys pagal ES reglamentą Nr 528/2012 (ne biocidinis produktas); jame yra tokių biocidinių veikliųjų medžiagų: oktilinono (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1), terbutrino (CASNr. 886-50-0).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokio tipo produktui (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 40 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW50

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanai, silikatai, kalcio karbonatas, titano dioksidas, mineraliniai pigmentai/ užpildai, vanduo, glikolio eteris, priedai, konservantai, apsauginė plėvelė.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo negalima aprašyti. Jei pagrindas yra nepaminėtas šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Techninė informacija

Gyvenamasis kvartalas Marupėje, Latvija

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija