caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243698/066023_Capatect_Fassadenputz_Extra_Fein_LT.png

Capatect Fassadenputz Fein

Paruoštas dengti, organine medžiaga surištas smulkusis tinkas lygiems, veltiniu užtrintiems paviršiams, naudojant „Capatect” fasadų sistemas.

Paskirtis

Specialiai apvadams ir nedideliems besiribojantiems paviršiams išorėje, kaip dengiamojo sluoksnio tinkas užbaigiant „Capatect WDV" sistemą, betonui, mineraliniams seniems tinkams (prieš tai nuglaisčius), apatiniams tinkams PII + PIII skiedinių grupės pagal DIN 18550-1, matinėms apkrovą išlaikančioms dispersinių dažų dangoms, apkrovą išlaikantiems silikatinių dažų sluoksniams.  
Netinka pagrindams su išsikristalizavusiomis druskomis, plastikiniams arba mediniams pagrindams, taip pat mechaninės apkrovos ir drėgmės veikiamiems paviršiams (žr. TI 195 „Capatect-Feinspachtel").

Savybės

  • A2-s1, d0 pagal pagal DIN EN 13501-1
  • Labai elastingas
  • Be cemento
  • Nekenkia aplinkai
  • Dengiant plastiškas

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibirai

Spalvos

Natūrali balta

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, sandėliavimo trukmė apie 12 mėn.

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Vandens sugerties koeficientas

w ≤ 0,10 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062-3

Konsistencija

pasta

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

difuziškas, atitinka 2 klasę
„Vidutinė vandens garų difuzija" pagal DIN EN 1062

Produkto numeris

687

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindas būtinai turi būti lygus (tai svarbiausia sąlyga), nes smulkiagrūdis tinkas negali išlyginti jokių pagrindo nuokrypių. Prireikus, būtina atitinkamai išlyginti (1 sluoksnis). Vengti glaisto sandūrų.

Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apniktus paviršius nuvalyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Po to paviršius nuplauti „Capatox" ir palikti gerai išdžiūti.

Pramonės teršalais arba suodžiais užterštus paviršius valyti slėginio vandens srovėmis ir tinkamomis valymo priemonėmis, laikantis įstatyminių potvarkių.

Dengimo būdas

Drėgną tinką dengti nerūdijančio plieno mente arba smulkaus tinko tinkavimo mašina per visą paviršių ir paviršiui kietėjant apdoroti: šlifuoti arba užtrinti trintuve su veltiniu arba kempinine trintuve.

Dengiant vieną sluoksnį, sluoksnio storis 2-3 mm, dengiant du - bendras sluoksnių storis turi būti 5 mm.

Įrankis parenkamas atsižvelgiant į paviršiaus šiurkštumą, todėl visada naudoti tokius pat įrankius. Siekiant gauti tolygų paviršių, kad būtų išvengta skirtingo braižo, greta esančius paviršius visada turėtų dengti tas pats meistras. Siekiant išvengti sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakankamas skaičius meistrų. Dengti užgriebiant už dar drėgno ploto.

Reikia atkreipti dėmesį, kad išlygintose ir užtrintose faktūrose gali atsirasti suslūgimo plyšių, tai nėra pagrindas pareikšti reklamaciją.

Dėl naudojamų natūralių užpildų ir granulių gali šiek tiek skirtis spalva. Todėl greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos medžiagą arba medžiagą su skirtingais partijos numeriais prieš dengiant sumaišyti vienas su kitomis.

Sluoksnių sandara

Grunto arba tarpinis sluoksnis, prieš apdorojant toliau, turi būti sausas.
Capatect-WDV sistema 
Naujas mineralinis apatinis tinkas (armavimo masė)
Gruntuoti „Putzgrund 610".
Nauja armavimo masė be cemento:
Nereikia gruntuoti. Esant ilgesnėm prastovom (pvz. žiemos laikotarpiui) atmosferos veiksnių paveiktą apatinį tinką nugruntuoti „Putzgrund 610″.

Sąnaudos

Apie 1,5 kg/m2 sluoksniui (priklauso nuo sąlygų).

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir gali būti dažomas po 2-3 d. Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

Gerai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Konsistencija nustatoma atskiedžiant iki 1% vandens.

Nuorodos

„Capatect Fassadenputz Fein" padengti dviem „ThermoSan" sluoksniais. Džiūstantį paviršių apsaugoti nuo lietaus apdengiant pastolius tinkleliu. „Capatect Fassadenputz Fein" netinkamas horizontalių vandens apkrovos veikiamų paviršių dengimui.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. 
Sudėtyje yra 1,2- benzizotiazol-3-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono  ir 2-metil-2H-izotiazol-
3-ono (3:1) mišinio, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: cinko piritiono ( CAS Nr. 13463-41-7), terbutrino ( CAS Nr. 886-50-0),  2- oktil-2H-izotiazol-3-ono ( CAS Nr. 26530-20-1).

LOJ pagal direktyvą 2004/42/EU:  < 1 %, < 20 g/l.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius -  kaip sukietėjusius dažus arba kaip buitines atliekas. EAK 080112.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žiūrėti saugos duomenų lapuose.

Giscode

BSW50

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija