caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187821/056507_ZaunLasur_2_5L.png

Capadur Zaunlasur

Atviraporė, nelašanti, plonasluoksnė medienos dažyvė, skirta nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms išorėje

Paskirtis

Nepastovių matmenų medinių sodo konstrukcijų apdailai ir apsaugai nuo atmosferos veiksnių  (tvoroms, pergolėms, malksnoms,  augalų laikikliams).

Prieš dengiant plokščias medienos konstrukcijas, pvz. medžio masyvo plokštes, fanerą, medžio drožlių plokštes ir medienos plaušo plokštes, atsižvelgti į BFS atmenos Nr.18 sk. 2.2.3 ff nuorodas. Netinka vidaus darbams.

Netinka mediniams paviršiams, esantiems vandenyje, taip pat besiliečiantiems su žeme ar veikiamiems statinės apkrovos.

Savybės

 • nesudaro plėvelės
 • besireguliojanti drėgmė
 • atviraporė 
 • nelašanti
 • lengvai dengiama
 • apsaugo nuo UV spindulių
 • paprasta atnaujinti
 • sudėtyje yra natūralių aliejų ir vaško

Pagrindinė medžiaga

Akrilato dispersija

Pakuotė/indų talpa

2,5 l, 5 l

Spalvos

 • Kiefer hell/ šviesi pušies
 • Eiche hell/ šviesi ąžuolo
 • Palisander/ palisandro
 • Wenge/ kaštono
 • Nussbaum/ riešutmedžio

Blizgesio laipsnis

Šilko matinė

Laikymas

Vėsiai, bet ne žemesnėje nei +8°C temperarūroje.
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Įgeriančios, nepastovių matmenų medinės konstrukcijos.

Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi neviršyti 15%.  Norint užtikrinti ilgalaikę medienos apsaugą, naudojant dengiamąsias medžiagas, būtina laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų.

Pagrindo paruošimas

Naujos medinės konstrukcijos
Lygius medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus, dervas ir pan. 
Sena, neapdorota mediena
Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenktos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalyti. 
Padengta mediena
Senus lako, storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio pagrindo. Tvirtus plonasluoksnių dažyvių sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti jų suderinamumą su „Capadur Zaunlasur”.Dengimo būdas

„Capadur Zaunlasur” dengti teptuku, neskiesti.
 
Dengimas
Prieš dengiant , dažyvę „Capadur Zaunlasur” gerai išmaišyti.
PagrindasImpregnavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Nepastovių matmenų medinės konstrukcijos„Capacryl Holzschutzgrund”1-2 „Capadur Zaunlasur” sluoksniai„Capadur Zaunlasur”

Sąnaudos

Lygių medinių paviršių dengimas
apie 50 – 80 ml/m2 / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.
Šiurkščių medinių pagrindų dengimas
apie 100 – 200 ml/m2 / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.
Pateikti duomenys yra orientaciniai, jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65% paviršius išdžiūsta ir galima dengti kitą sluoksnį po 1-3 val. Džiūvimas ir blizgesio lapsnis taip pat priklauso nuo medinio pagrindo įgerties.  
Mediena, kurioje yra sudedamųjų dalių, ypač ąžuolo, tropinė mediena, gali džiūti ilgiau.

Įrankių plovimas

Pabaigus darbus ar darant pertrauką, panaudotus įrankius iš karto išplauti vandeniu ir muilu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, tuoj pat kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Išsamesni duomenys: Saugos duomenų lape.
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti produkto likučiai atiduodami į senų dažų, lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/f kategorijos produktui:  130 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservantai (metil-/benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija