caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/283109/074562_Histolith_Trass-Sanierputz.png

Histolith Trass-Sanierputz

Restauravimo tinko sistema drėgmės ir druskų paveiktam mūrui pagal WTA

Paskirtis

Histolith® Trass-Sanierputzsystem sistema skirta drėgno ir išsikristalizavusių druskų pažeisto mūro remontui, išorės bei vidaus darbams. Statiniui kenksmingos druskos kaupsis didelio tūrio porose. Tokiu būdu, drėgno mūro paviršius gaunamas be išsikristalizavusių druskų ir sausas, jei aplinkos klimatas leidžia mūrui išdžiūti.
 
Sudėtinės sistemos dalys:

  • Histolith®Trass–Vorspritzputz: purškiamas tinkas pagrindo paruošimui, gerina sukibtį.
  • Histolith® Trass-Porengrundputz: išlyginamasis tinkas, kai pagrindas labai nelygus, kartu ir gruntinis mišinys, kurio porose kaupiasi druskos.
  • Histolith® Trass-Sanierputz: remonto tinkas sausiems paviršiams gauti.

Sistemos sandara:

Histolith®Trass-Sanierputzsystem sistemos sandara ir sluoksnio storis priklauso nuo to, kiek mūras yra pažeistas išsikristalizavusių druskų pagal atmeną WTA-Merkblatt 2-9-20/D.
PažeidimasSistemos sandaraSluoksnio storis, mm
Mažai, vidutiniškai1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
≤5
≥10
≥10
Stipriai1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
≤5
≥10
≥14

Kai bendrasis tinko sluoksnio storis yra didesnis nei 30 mm, kaip gruntavimo tinkas mūrui išlyginti turi būti naudojamas Histolith®Trass-Porengrundputz.

Savybės

Histolith®Trass-Sanierputzsystem sudėtyje pagal DIN EN 197-1 yra mineralinių rišiklių: cemento, suevitinio traso ir pagal DIN EN 459-1 – kalkių, taip pat mineralinių priedų pagal DIN EN 13139. Laikytis WTA atmenos 2-9-20/D reikalavimų.

Pakuotė/indų talpa

30 kg maišai

Laikymas

Sandėliuojant originaliai uždarytose pakuotėse
Histolith Trass-Sanierputz galioja maždaug 6 mėn. nuo pagaminimo datos.
Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz - maždaug 9 mėn. nuo pagaminimo datos.

Techniniai duomenys

Histolith® Trass-Vorspritz­putzHistolith® Trass-Poren­grund­putzHistolith® Trass-Sanier­putz
Gniuždomasis stiprumas/ N/mm2apie 10,0apie 3,5apie 2,5
Vandens garų difuzijos pasipriešinimo koeficientas/ µ7,88,9
Vandens įsiskverbimas/ mm> 5> 5< 5
Didž. grūdelių dydis/ mm2,01,31,3
Spalvapilkapilkapilka

Duomenys nepateikiami dėl dalinio dengiamumo.

Papildomi produktai

Histolith®Feinputz: viršutinis tinkas su užtrinama tinko struktūra.
Histolith®Renovierspachtel: viršutinis tinko sluoksnis su užtrinama tinko struktūra cokolinei sričiai.
Histolith®Kalkspachtel Natur: išlyginamasis glaistas vidaus paviršiams.

Nuorodos

Paskirtis remiantis technine informacija Nr. 606

 1 vidus 2 vidus3 vidus1 išorė 2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Histolith®Trass-Sanierputzsystem tinka mūrui pagal DIN 1053.

Pagrindo paruošimas

Pažeistą tinką reikia pašalinti ne mažiau kaip per 80 cm nuo pažeisto krašto. Pažeistas mūro siūles reikia pagilinti mažiausiai 20 mm. Mūrą kruopščiai nuvalyti. Stipriai įgeriantį mūrą sudrėkinti (kad būtų matiškai drėgnas).

Medžiagos paruošimas

Histolith®
Trass-Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Vandens sąnaudos maišui7,06,56,5
Tinkamumo dengti trukmė minutėmis, kai aplinkos temp. +20ºC, santyk. drėgnumas 65% 120


120


120


Histolith®Trass-Vorspritzputz

maišomas rankiniu būdu.

Histolith®Trass-Porengrundputz ir Histolith®Trass-Sanierputz

dengti rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Dengiant rankiniu būdu, medžiaga maišytuvu (16) maišoma tol, kol neliks gumulų. Išmaišyta medžiaga paliekama 5 min. brinkti, po to dar kartą trumpai permaišoma. Konsistenciją galima pakoreguoti, įpilant šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

Histolith®Trass-Vorspritzputz

tinką užkrėsti tinkavimo mente maždaug 1-2 grūdelių storiu padengiant tik apie 50%. Šiuo tinku negalima pildyti siūlių. 
Histolith®Trass-Porengrundputz
tinką dengti rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Visos mūro siūlės turi būti užtaisytos. Galiausiai tinko sluoksnį išlyginti lyginamąja liniuote. Ką tik padengtą paviršių apdoroti dantytąja mente arba tinkavimo šukomis, sukietėjusį paviršių galima pašiaušti tinkuotojo grotelėmis, netankinti ir nešlifuoti.
Histolith®Trass-Sanierputz
dengti rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Paviršių išlyginti  lyginamąja tinkavimo liniuote. Sukietėjusį paviršių galima  pašiaušti tinkuotojo grotelėmis, netankinti ir nešlifuoti.
Nuorodos, kai dengiama tinkavimo mašinomis (pavyzdžiui COMB Maxi Power, PFT G4):
Kad tinkas pasidarytų porėtas, reikia prijungti  maišytuvą.
Žarnos ilgis: iki 25 m.
Žarnos skersmuo: ne mažesnis kaip 25 mm.
Prie siurblio prijungiama skiedinio žarna NW 35.

Sluoksnių sandara

Padengtus pavrišius dažyti galima tik vandens garams pralaidžiais dažais. Fasadams rekomenduojama Histolith®, Sylitol dispersiniai silikatiniai dažai, AmphiSilan, ThermoSan silikoninės dervos dažai, vidaus patalpoms – Histolith® Kalkfarbe kalkiniai dažai.
Jei dažai yra tonuoti, prieš dažant, paviršių reikia padengti Histolith®Fluat.

Sąnaudos

Histolith®
Trass-
Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Sanaudos kg/m25,0
Sąnaudos sluoksnio storiui kg m2/mm1,11,1
Dengiant tinkliškuoju būdu 50% pagrindo. Sąnaudos nurodytos apytikrės. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengimo metu:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra > +5 °C.
Netinkuoti, jei temperatūra siekia > +30°C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant ar pučiant stipriam vėjui, arba paviršių atitinkamai apsaugoti.
Kai temperatūra būna aukšta ar stipriai pučia vėjas, padengtus paviršius reikia apsaugoti nuo per greito džiūvimo.
Jei uždarose patalpose labai drėgna, patalpas reikia vėdinti arba sausinti orą jose.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Džiūvimo trukmė, prieš dengiant kitą tinko sluoksnį:

Histolith®Trass-Vorspritzputz: ne trumpiau kaip 1 diena, paviršius turi būti šviesus.
Histolith®Trass-Porengrundputz: 1 diena 1 mm sluoksnio storiui.
Histolith®Trass-Sanierputz: trumpiausiai - 3 dienos, ilgiausiai - 7 dienos.

Įrankių plovimas

Baigus darbus, iškart nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Laikytis DIN 18 550, VOB C dalies DIN 18 350 ir WTA 2-9-20/D atmenos nuorodų.
Histolith® Trass-Sanierputzsystem netinka su žeme besiliečiančio mūro sandarinimui nuo grunto drėgmės, neslėginio ir slėginio vandens. Prieš tinkuojant labai stipriai įmirkusį mūrą (prisotintos poros), pirmiausia reikia imtis tinkamų džiovinimo priemonių. Tai taikoma ir tuo atveju, kai dėl kylančios drėgmės į mūrą prasiskverbia didelė drėgmė. Cokolio zonoje neturi būti tiesioginio sąlyčio su dirvožemiu ar perdangomis. Histolith® Trass-Sanierputzsystem neapsaugo nuo kondensato sukeltos žalos.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kreipiantis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Saugoti neprieinamoje vaikams vietoje. Neįkvėpti dulkių ar dulksnos. Naudoti tik išorėje arba gerai vėdinamose patalpose. Mūvėti pirštines/ dėvėti akių apsaugą. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei įmanomai tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų centrą ir (arba) gydytoją. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Sudėtyje yra: cemento, Portlando cemento, chemikalų, kalcio dihidroksido. Vandeninės cemento suspensijos turi šarminį poveikį.

Atliekų tvarkymas

Sukietėjusio produkto likučius sutvarkyti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus…

Senatorių pasažas

Jonavos bažnyčios restauracija

Fredos dvaras, Kaunas

Daugpilio tvirtovės arsenalas

Latvijos nacionalinis dailės muziejus

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos…

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo…

Biržų pilis

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų…

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv.…