caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/286299/075172_Histolith_Feinputz_LT.png

Histolith Feinputz

Smulkusis kalkinis tinkas, skirtas išorės ir vidaus darbams

Paskirtis

„Histolith® Feinputz” naudojamas kaip viršutinis tinkas ant „Histolith® Trass-Sanierputz” ir „Histolith® Trass-Kalkputz” sanuojančiais tinkais padengto paviršiaus.
Smulkusis kalkinis tinkas tinkamas dengti ir mineralinio tinko paviršius. Naudojamas išorės ir vidaus darbams. Negali būti naudojamas kaip cokolio tinkas.

Savybės

  • Dengiamas rankiniu būdu arba mašinomis
  • Užtrinamas veltine trintuve
  • Smulkiagrūdis paviršius
  • Didžiausias grūdelių dydis 0,4 mm
  • Labai pralaidus vandens garams apie µ 8
  • Gniuždymo stipris < 2,5 N/mm2
  • Skiedinio grupė: PIc

Pagrindinė medžiaga

Mineralinis rišiklis pagal DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 ir mineraliniai užpildai pagal DIN EN 13139

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Natūrali balta

Laikymas

Sausai laikomas galioja mažiausiai 9 mėn. nuo pagaminimo datos. 9 mėn. chromatų kiekis būna mažas.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus3 vidus1 išorė 2 išorė
+++++
(–)netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Tinkamas naudoti kaip viršutinis tinkas ant „Histolith® Trass-Sanierputz" sanuojančiu tinku padengtų paviršių, taip pat išorės ir vidaus paviršių, padengtų PI, PII, PIII skiedinio grupių pagal DIN 18 550 mineraliniu tinku.
Vidaus patalpose gali būti dengiamas ir ant gipsinio tinko, gipsinių plokščių bei apkrovą išlaikančių senų dažų bei sintetinės dervos tinko sluoksnių, kurie prieš tai nugruntuojami „Histolith Strukturgrund".

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, neužšalę, be sukibtį mažinančių dalelių. Apatinio tinko pagrindai turi būti gerai sukibę ir pašiurkštinti. Pagrindus reikia kruopščiai nuvalyti.

Medžiagos paruošimas

„Histolith® Feinputz" tinkas maišomas maišykle, kol nelieka gumulų, o konsistencija tampa vientisa, tinkama dengimui.
Vandens kiekis: apie 6,5 l/maišui.
Paruošto produkto tinkamumo dengti trukmė: apie 120 min.

Dengimo būdas

Maišoma rankiniu būdu arba maišykle. Maišymui pritaikytos  tinkavimo mašinos  (pvz. Inotec, PFT). Maksimalus žarnos ilgis 25 m. Žarnos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 25 mm.
Padengus, suteikti paviršiui faktūrą arba užtrinti veltine trintuve. 

Sluoksnių sandara

Išorės paviršiai dengiami vienu sluoksniu. Nutinkuotą paviršių galima dažyti tik labai gerai vandens garams pralaidžiais dažais. Rekomenduojama naudoti „Histolith" fasadinius dažus arba „AmphiSilan"/ „ThermoSan"  silikoninės dervos dažus.

Sąnaudos

Apie 1,5 kg/m2 1 mm storio sluoksniui.
Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti objekte padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ≥ + 5°C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, taip pat lyjant, pučiant stipriam vėjui. Galima naudoti pastolinį tinklelį, kuris apsaugo nuo šių atmosferos veiksnių.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Prieš dengiant kitą sluoksnį, paviršius turi džiūti mažiausiai 7 dienas. Džiūvimo metu paviršių reikia apsaugoti nuo per greito išdžiūvimo.

Įrankių plovimas

Baigus darbą, iš karto nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Aplink esančius paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.
DIN 18 550, VOB dalis C DIN 18 350 ir  WTA-atmena nr. 2-9-04/D.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Stipriai pažeidžia akis. Dirgina odą. Prireikus kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Šlifavimo metu naudoti P2 dulkių filtrus. Po darbo kruopščiai nusiplauti rankas. Naudoti rekomanduojamas individualias apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius (jei įmanoma tai padaryti). Toliau plauti akis. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui arba sunaikinimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.
Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi laikantis šalyje galiojančių teisės normų. 

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus…

Vilniaus šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Šv. Teresės bažnyčia, Vilnius

Senatorių pasažas

Jonavos bažnyčios restauracija

Šiaulių Katedra

Pastatas Brīvības prospektas 32, Ryga,…

Daugpilio tvirtovės 7-ojo bastiono…

Daugpilio tvirtovės arsenalas

Senasis muitinės pastatas, Ryga, Latvija

Kemerių vandens bokštas, Jūrmala,…

Liepojos Švč. Trejybės katedra, Latvija

Pastatas Rygoje, Alberto g. 7, Latvija

Gyvenamasis pastatas Rygoje, Kuģu g. 15,…

Bažnyčios g. 18, Ryga, Latvija

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija

Jelgavos rūmai

Katlakalno bažnyčia

Latvijos nacionalinis dailės muziejus