Dupa-inn

Vienasluoksniai izoliuojantys vidaus dažai su tirpikliais. Atsparūs dilimui, gerai dengiantys.

Paskirtis

Su tirpikliais ir be aromatinių junginių vidaus dažai, kuriems būdinga gera dengiamoji geba. Ypač tinka naudoti kaip vienasluoksnius izoliuojančius dažus paviršiams su nikotino ir išdžiūvusiomis vandens dėmėmis. Jau po pirmo padengimo pukiai pasireiškia izoliacinės savybės. „Dupa-inn” gali būti dengiami ant polistireno. Jie optimaliai izoliuoja prasimušančias medžiagas, bet netirpdo polistireno.

Savybės

  • Gerai izoliuoja.
  • Gera dengiamoji geba, todėl dažnai pakanka vieno sluoksnio.
  • Mažos įtampos.
  • Atsparūs dilimui.
  • Atsparūs šalčiui.
  • Lengvai dengiami.

Pagrindinė medžiaga

Polimerizuotoji derva.

Pakuotė/indų talpa

5 l, 12,5 l

Spalvos

Balta.
Spalvinama aliejiniais dažais iš tūbelių iki 2%.
Kad nesiskirtų atspalviai, maišant patiems reikia sumaišyti visą reikiamą kiekį.
Vienos spalvos užsakant 100 l ir daugiau, pagal užsakymą pasteliniai atspalviai gali būti sumaišomi gamykloje.

Blizgesio laipsnis

Matiniai.

Laikymas

Žiūrėti saugos duomenis.

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis TI Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis":
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Tvirti, silpnai sugeriantys mineraliniai pagrindai, taip pat apkrovą išlaikantys, matiniai seni dažų sluoksniai dengiami iškart. Birūs, stipriai sugeriantys pagrindai, taip pat minkšti, nušlifuoti gipsiniai tinkai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger". Nikotino, kaip ir suodžių bei riebalų dėmes nuvalyti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio indų ploviklio, ir leisti išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes sausai nuvalyti šepečiu.
Maži trūkumai:
Atitinkamai paruošus pagal instrukcijas kaip dengti, ištaisyti „Caparol - Akkordspachtel” ir nugruntuoti.

Dengimo būdas

Tirpikliams atspariais teptukais ir voleliais, taip pat beoriais purkštuvais.
Dengimas beoriu purkštuvu:
Purškimo kampas: 50°
Purkštukas: 0,021"
Purškimo slėgis: 150-180 bar, medžiaga neskiedžiama, iškošiama.
Panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu arba teptukų valikliu.

Sluoksnių sandara

Įsotintas, tolygus dažymas neskiestais „Dupa-inn”.
Kontrastingi arba stipriai sugeriantys paviršiai gruntuojami arba dengiamas tarpinis sluoksnis „Dupa-inn”, o nevienodai sugeriantys paviršiai dengiami „CapaGrund Universal”.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius sunaudojama 180 ml/mvienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia dengimo temperatūra:
Galima dengti ir per šalčius, jei pagrindas yra sausas ir neapledėjęs. Svarbu, kad medžiagos temperatūra būtų ne žemesnė kaip + 10°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta po 4 - 6 val., galima dažyti po 12 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po maždaug 2 savaičių. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas aukštesnis, džiūvimo laikas ilgesnis.

Nuorodos

Patalpoms, kuriose laikomi maisto produktai, negalima dažyti dažais, į kurių sudėtį įeina tirpiklių. Tuo atveju rekomenduojame naudoti „Caparol AquaSperrgrund" ir betirpiklę viršutinę dangą, pvz. „Indeko-plus". Padengus „Dupa-inn" pradžioje garuoja tirpikliai, dėl to patalpose pirmomis dienomis gali būti jaučiamas kvapas. Gerai vėdinant kvapas išnyks greičiau. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudokite „Caparol AquaSperrgrund" arba „Aqua-inn". „Dupa-inn" netinka dengti vandens garų veikiamus paviršius. Kad nebūtų sandūrų, dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto. Dengiant užterštus paviršius dėl galimos pagrinde ištirpusių nešvarumų įvairovės, rekomenduojame prieš tai padengti bandomąjį plotą. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” ir „AmphiSilan-Putzfestiger" patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklių kvapas. Todėl pasirūpinkite gera ventiliacija.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degus. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Pakuotę naudoti gerai vėdinamoje vietoje. Purškiant neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.
Tikslesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su gaminio likučiais atiduodami į senų lakų surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų kategorijai: 350 g/l (2010). Šaime produkte yra 350 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-PL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, alifatai, priedai.

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015; faks: 8 5 2639283; info@caparol.lt