caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/241234/065725_Capasilan_LT.png

CapaSilan

Vidaus apdailos dažai silikoninės dervos pagrindu. 
Optimalus sprendimas, kai reikia padengti sienų ir lubų paviršius, kuriuos apšviečia nepalanki šoninė šviesa.
 • Paskirtis

  Mineralo matiškumo „CapaSilan" dažai pasižymi puikiomis savybėmis, yra atsparūs dilimui, juose minimizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis, nėra tirpiklių. 

  „CapaSilan" – tai naujos kartos vidaus dažai, kurie dėl savo dengimo savybių ir ilgo atvirojo periodo iki rišimosi pradžios leidžia gerai nudažyti paviršius, kuriuos veikia nepalankios šviesos kritimo sąlygos (šoninė šviesa), t.y. be matomų sandūrų. Taip pat gali būti naudojami kaip renovavimo dažai akustiniu tinku padengtoms luboms, akustinėms plokštėms. 

  Savybės

  • Minimizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių
  • Be minkštiklių, sukeliančių paviršiaus teplumą nuo dulkių
  • Ilgas atvirasis periodas, tinka dideliems, greta esantiems paviršiams
  • Geras vandens garų pralaidumas
  • sd reikšmė < 0,1 m
  • Optimaliai pataisomi
  • Lengvai dengiami
  • Vandens pagrindo

  Pagrindinė medžiaga

  Silikoninės dervos emulsijos ir specialios sintetinės medžiagos dispersijos derinys

  Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė prekė:  5 l, 12,5 l. CapaSilan Airfix: 25 l statinaitė
  • Pakuotė, skirta tonavimui „ColorExpress”: 7,5 l, 12,5 l

  Spalvos

  Balti 
  Tonuojami „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben" arba „CaparolColor
  Vollton - und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Tonuojant savarankiškai, visą reikiamą tonuotų dažų kiekį reikia sumaišyti tarpusavyje, kad nesiskirtų atspalvis. Vieno atspalvio dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti gamyklinį tonavimą.
  „CapaSilan" dažai tonuojami automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress" pagal Caparol spalvynus atspalviais maždaug iki 70 šviesio dydžio. Prieš dažant, patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios serijos dažus.

  Blizgesio laipsnis

  Visiškai matiniai (pagal DIN EN 13 300)

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje

  Techniniai duomenys

  Parametrai pagal DIN EN 13 300:
  Tonavus gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

  Šlapias trynimas

  1 klasė pagal DIN 53778

  Dengiamumas

  1 klasė, kai išeiga 7 m2/l arba sąnaudos 140 ml/m2

  Didžiausias grūdelių dydis

  smulkūs (< 100 µm)

  Tankis

  apie 1,45 g/cm3

  Nuorodos

  Medžiagos paskirtis pagal techninę informaciją Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis”
  1 vidus2  vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk., nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  PII ir PIII skiedinių grupės tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1,5 N/mm2: tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „CapaSol RapidGrund" arba „CapaSol Konzentrat".


  PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 2N/mm2: gruntuoti „Haftgrund EG". Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Dupa-Putzfestiger".

  Gipsinės sieninės plokštės: įgeriančias plokštes gruntuoti „CapaSol RapidGrund" arba „CapaSol Konzentrat". Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiais gruntiniais dažais „Haftgrund EG".


  Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės): šiurkštus nušlifuoti. Minkštas glaisto vietas sutvirtinti „Dupa-Putzfestiger". Gruntuoti „HaftGrund EG", „CapaSol RapidGrund" arba „CapaSol Konzentrat". Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund". Laikytis techninės atmenos Nr. 12. nuorodų.

  Betonas: pašalinti tepančias, birias daleles.

  Akytasis betonas: gruntuoti „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

  Silikatinių plytų ir apdailos plytų mūras: dengti be išankstinio paruošimo.

  Apkrovą išlaikantys sluoksniai: matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir lakuoti paviršiai pašiurkštinami. Gruntuoti „HaftGrund EG".

  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai: apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Haftgrund EG". Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „CapaSol RapidGrund". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Dupa-Putzfestiger".

  Klijinių dažų sluoksniai: nuplauti iki tvirto pagrindo ir gruntuoti „Dupa-Putzfestiger".

  Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai: dengti be išankstinio paruošimo.

  Atšokę tapetai: visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Dupa-Putzfestiger".

  Pelėsinių grybų apnikti paviršiai: pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund" ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų nuostatų (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymas).

  Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis: nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Aqua-Sperrgrund". Labai nešvarius paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Aqua-inn Nr. 1".

  Mediena ir mediniai gaminiai: dengti aplinką tausojančiais dažais vandens pagrindu: „Capacryl Acryl-Lacken" arba „Capacryl PU-Lacken".

  Mažos išdaužos: nuglaisčius „Caparol-Akkordspachtel", užtaisyti pagal instrukciją ir, jei reikia,  nugruntuoti.

  Dengimo būdas

  Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais.

  Beoris purkštuvas: purškimo kampas 50°, purkštukas 0,021–0,026″, purškimo slėgis 150–180 bar.
  Panaudotus įrankius iškart po darbo ar prieš didesnę prastovą išplauti vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Gruntinis ir tarpinis sluoksnis: „CapaSilan" atskiedus iki 10% vandens.
  Baigiamasis sluoksnis: „CapaSilan", atskiedus iki 5% vandens.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius pagrindus, apie 140 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Temperatūra dengiant ir džiūstant:

  aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., tuomet galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

  Nuorodos

  Prieš purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Kad būtų kuo mažiau matomų volelio dryžių ir faktūros, rekomenduojame padengtus dažus nedelsiant išlyginti vidutinio ilgio plaukelių voleliu, kuriame ties kraštais nesikaupia dažai (pvz., „Rotanyl 18" iš „Rotaplast "). Pataisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

  Ekspertizė

  Garso sugerties matavimas pagal DIN EN 20354, bandymo protokolas Nr. 48690, garso technikos konsultacinis biuras „Müller BBM", Planegas. Medžiagos nekenksmingumas ir tinkamumas naudoti patalpose buvo įvertinti Frauenhoferio Wilhelmo Klaudico institute (WKI), produktui suteiktas TÜV ženklas „Patikrinta dėl kenksmingųjų medžiagų". Ekspertizė pateikiama pareikalavus.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kreipiantis į gydytoją turėti produkto etiketę ar talpyklą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Dėvėti pirštines, akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Sudėtyje yra: 1,2-Benzizotiazol-3 (2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip dispersinių dažų atliekos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Tokiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 1 g/l.

  Giscode

  BSW20

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-SF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polivinilacetato dervos dispersija/polisiloksanas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios priemonės (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB DAW Lietuva
  8 5 260 2015
  info@daw.lt

  Skrundos dvaras, Latvija

  Koncertų salė „Lielais dzintars&quot;,…

  Pirmos klasės viešbutis Vokietijoje