caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/218694/062018_PremiumColor.png

PremiumColor

„Premium" kokybė: ypatingas spalvos spindėjimas ir didelis patvarumas.
 • Paskirtis

  Sodria spalva dažyti vidaus sienas ir lubas, veikiamas didelių mechaninių apkrovų. Tinka kaip galutinis spalvą išlyginantis sluoksnis matiniams, „Caparol” vidaus dažais, intesyviomis spalvomis padengtiems paviršiams. Padengus „PremiumColor", gaunamas  gražiai matinis, itin skaisčios spalvos paviršius, kuriam, kai spalvos sodrios, būdingas mažesnis rašymo efektas.

  Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, nekenkiantys aplinkai, silpno kvapo.
  • Labai lengvai pataisomi.
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.
  • Mažesnis rašymo efektas.
  • Labai patvarūs paviršiai.
  • Sodrios skaisčios spalvos.
  • Lengvai dengiami.
  • Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  • ColorExpress 1,175 l, 2,35 l, 4,7 l, 7,05 l, 11,75 l

  Spalvos

  „PremiumColor" dažai tiekiami kaip bazinė medžiaga ir prieš dažant nuspalvinami automatine „Color Express" spalvinimo sistema.Vieno atspalvio dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje. Norint išvengti spalvinimo klaidų, prieš dažymą reikia patikrinti spalvos tikslumą.
  Greta esančius paviršius dažyti tik tos pačios partijos dažais.
  Dažant silpniau dengiančiomis spalvomis: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojama nugruntuoti atitinkamos spalvos gruntu „Caparol Haftgrund". Reikiamas grunto atspalvis nuspalvinamas „Color Express" spalvinimo sistema.

  Blizgesio laipsnis

  Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300)

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Techniniai duomenys

  Parametrai pagal DIN EN 13 300:
  Nelygu spalva, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

  Šlapias trynimas

  1 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778.

  Didžiausias grūdelių dydis

  smulkūs (<100 µm)

  Tankis

  apie 1,1 g/cm3  Nuorodos

  Pakirtis remianatis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis”
  1 vidus2 vidus 3 vidus1 išorė 2 išorė
  +++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 2N/ mm2:
  Tvirtas, normaliai sugeriantis tinkas dengiamas be paruošimo. Stambiai akytas, byrantis, sugeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund” arba „CapaSol”.
  PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 2N/ mm2:
  Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”. Sukepęs gipsinio tinko paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.
  Gipso plokštės:
  Sugeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund” arba „Caparol-Tiefgrund TB”. Stipriai sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sankibą gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund”.
  Gipso kartoninės plokštės:
  Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Nepakankamai tvirtos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”, „OptiGrund” arba „CapaSol”. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, dažančios sudėtinės medžiagos, gruntuojamos „Caparol-AquaSperrgrund”. Laikykitės atmenos Nr. 12 nuorodų.
  Betonas:
  Pašalinamos rišiklio liekanos, taip pat tepančios, byrančios dalelės.
  Akytasis betonas:
  Gruntuojama „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.
  Silikatinių plytų ir plytų mūras:
  Dengiamas be pirminio apdorojimo.
  Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
  Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Stipriai sugeriantys seni sluoksniai, gruntuojami „OptiGrund” arba „CapaSol”. Blizgūs paviršiai ir emalėmis padengti paviršiai pašiurkštinami ir nugruntuojami „Caparol-Haftgrund”.
  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
  Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliniais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund”. Stambiai akyti, byrantys arba sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund” arba „CapaSol”. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB”.
  Klijinių dažų sluoksniai:
  Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.
  Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:
  Dengiami be pirminio apdorojimo.
  Atšokę tapetai:
  Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.
  Pelėsių pakenkti paviršiai:
  Pašalinti pelėsių atsiradimo priežastį – drėgmę. Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos šlapiuoju valymo būdu. Paviršiai nuplaunami „Capatox” arba „FungiGrund" ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W”, „Malerit-W” arba „Fungitex-W”. Laikytis įstatyminių ir žinybinių potvarkių (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).
  Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
  Nikotino nešvarumai, rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų valymo priemonėmis ir paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”. Stipriai suteptų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Aqua-inn Nº1”.
  Mediena ir medžio dirbiniai:
  Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacken” arba „Capacryl PU - Lacken”.
  Maži trūkumai: Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel” pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

  Dengimo būdas

  Teptuku ir voleliu.
  Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Baigiamąjį sluoksnį dengti du kartus „PremiumColor" dažais. Dengiant didelius paviršius, „PremiumColor" galima skiesti iki 3% vandens. Naudojant silpnai dengiančius atspalvius, paviršių rekomenduojama nugruntuoti tokios pat spalvos „Caparol-Haftgrund”.

  Dengimas

  Medžiagą prieš dažant gerai išmaišyti. Dengiant voleliu, naudoti vidutinio plauko volelį (plaukelių ilgis 14-18 mm), kuriais dažant prie kraštų nelieka dažų sankaupų, pvz. „Rotanyl", 18mm. Dažus padengti tolygiai ir voleliu išlyginti viena kryptimi.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius pagrindus, apie 125 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.
  Tikslios dažų sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant
  +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4 – 6 val. ir vėl jį galima dengti. Paviršius visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Visiškas dažų atsparumas pasiekiamas po 14 dienų.
  Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Nuorodos

  Kad nebūtų sandūrų, dengiama nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto. Kad išliktų šio produkto specifinės savybės, nemaišoma jo su kitomis medžiagomis. Pataisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS Nr. 25). Prie „PremiumColor" nudažytų paviršių klijuojant lipnius šablonus, sienų lipdukus ar lipnias juostas, jie gali nelipti. Prireikus, pirmiausia pabandyti, kaip limpa.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Dažant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
  Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.
  Sudėtyje yra1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo vietas, sudžiūvusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip statybos ir griovimo arba kaip buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/a): 30 g/l (2010)
  Šiame produkte LOJ yra < 1 g/l

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polivinilacetato derva, titano dioksidas, silikatai, celiuliozė, parafinas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB DAW Lietuva
  8 5 260 2015
  info@daw.lt

  Daugpilio tvirtovės arsenalas