caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243686/066015_CapaDIN_LT.png

CapaDIN

Pripažinta kokybė – matiniai vidaus dažai

 • Paskirtis

  Universalūs sienų ir lubų vidaus dažai. Kadangi jie lengvai dengiami, ypač tinka objektuose dideliems plotams dengti.

  Savybės

  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių, silpno kvapo
  • Be medžiagų, pritraukiančių nešvarumus
  • Skiedžiami vandeniu ir nekenkia aplinkai
  • Difuziški
  • sd dydis <0,1 m
  • Lengvai dengiami

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  • Standartiniai dažai: 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l. Airfix:15 l plastikiniai kibirai, 25 l statinaitės, 120 l dažytojų statinės, 480 l plieniniai konteineriai, 750 l perdirbimui tinkami konteineriai;
  • Antikweiß: 12,5 l, 15 l. Airfix: 25 l statinaitės.

  Spalvos

  Balti, antikos baltumo (apie RAL 9010).
  Spalvinama „AmphiColor® Vollton – und Abtönfarben" arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" spalvinamais dažais. Spalvinant patiems, kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis.
  Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje. Spalvinimo klaidą greičiau atpažinsite, jei prieš dažydami padengsite bandomąjį plotą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.

  Blizgesio laipsnis

  Blausiai matiniai pagal DIN EN 13 300.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Techniniai duomenys

  Parametrai pagal DIN EN 13 300:
  Nuspalvintų dažų techniniai parametrai gali skirtis.

  Šlapias trynimas

  3 klasė pagal DIN 53778.

  Dengiamumas

  2 dengiamumo klasė, kai išeiga 6m2/l arba sąnaudos160 ml/m2

  Didžiausias grūdelių dydis

  smulkūs (<100 mm)

  Tankis

  apie 1,6 g/cm3

  Nuorodos

  Paskirtis, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis”

   1 vidus 2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  PII ir PIII skiedinių grupės tinkai, mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1,5 N/mm2:
  Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dažomi be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys, sugeriantys tinkai dengiami „OptiGrund" arba „CapaSol" gruntu.
  PIV skiedinio grupės gipsiniai tinkai, mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 2N/mm2:
  Gruntuojama „Haftgrund". Sukepęs gipsinio tinko paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir nugruntuojama „Tiefgrund TB".
  Konstrukcinės gipso plokštės:
  Sugeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund" arba „Tiefgrund TB". Stipriai sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu gruntu „Haftgrund".
  Gipskartonio plokštės:
  Šiurkštai nušlifuojami. Minkštos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Tiefgrund TB". Gruntuojama „Haftgrund", „OptiGrund" arba  „CapaSol". Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, blunkančios sudėtinės medžiagos, gruntuojamos „AquaSperrgrund". Laikytis atmenos Nr. 12 nuorodų.
  Betonas: 
  Pašalinamos tepančios, byrančios dalelės.
  Akytasis betonas:
  Gruntuojama „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1:3.
  Silikatinių plytų ir plytų apdailos mūras:
  Dengiamas be pirminio apdorojimo.
  Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
  Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs paviršiai ir emalėmis padengti sluoksniai pašiurkštinami ir nugruntuojami „Haftgrund".
  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
  Pašalinami apkrovos neišlaikantys emalėmis ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai.
  Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Haftgrund".
  Stambiai akyti, byrantys arba sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund" arba „CapaSol".
  Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Tiefgrund TB".
  Klijinių dažų sluoksniai:
  Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Tiefgrund TB".
  Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti tapetai:
  Dengiami be pirminio apdorojimo.
  Atšokę tapetai:
  Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Tiefgrund TB".
  Pelėsinių grybų pažeisti paviršiai:
  Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašos pašalinamos drėgnu būdu. Paviršiai nuplaunami „Capatox" arba „FungiGrund" ir paliekami gerai išdžiūti. Pirmas sluoksnis pasirenkamas atsižvelgiant į pagrindo tipą, apnikimo lygį. Stipriai pažeistų paviršių baigiamasis sluoksnis  dengiamas „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Laikytis įstatymų ir įstatyminių potvarkių (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).
  Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:
  Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus buitinių riebalų valymo priemonių, ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojamuoju gruntu „AquaSperrgrund". Stipriai sutepti paviršiai dengiami baigiamuoju sluoksniu „Aqua-inn Nr.1".
  Mediena ir medienos gaminiai:
  Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacke" arba „Capacryl PU-Lacke".
  Maži trūkumai:
  Po atitinkamo pirminio apdorojimo nuglaistoma „Caparol-Akkordspachtel" ir esant reikalui nugruntuojama.

  Dengimo būdas

  Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais.

  Dengimas beoriu purkštuvu:
  Purškimo kampas 50°
  Purkštukas 0,023-0,026 "
  Purškimo slėgis 150-180 bar
  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Dengiama įsotinant tolygiai „CapaDIN", atskiedus iki 5% vandens. Kontrastingus paviršius būtina nugruntuoti, atskiedus iki 10% vandens.
  Skirtingai sugeriantys pagrindai gruntuojami „Haftgrund".

  Sąnaudos

  Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 150-160 ml/m2 , dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra:
  dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Nuorodos

  Kad nebūtų sandūrų, dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto, dar drėgno sluoksnio. Dengiant beoriu purkštuvu, dažai gerai išmaišomi ir perkošiami. Dažant paviršius veikiamus nepalankių šviesos sąlygų (šoninės šviesos), rekomenduojame naudoti vidaus dažus „CapaSilan". Naudojant „Tiefgrund TB" patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklių kvapas, todėl patalpas reikia gerai vėdinti. Srityse, kurioms keliami itin dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger". Pataisytos vietos išryškėja ir tampa matomos dėl daugelio priežasčių, todėl jos neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama negerti, nevalgyti, nerūkyti.  Patekus į akis, ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Baigus darbus, įrankius iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerozolių.
  Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesnė informacija žr. saugos duomenų lapuose.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame gaminyje (A/a kateg.): 30 g/l (2010). Šiame gaminyje yra <1 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva"
  Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
  tel. nr. 8 5 2602015,
  el.p.info@caparol.lt  
  www.caparol.lt

  Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

  Stalgenės vidurinė mokykla

  Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija

  Latvijos universiteto biblioteka

  Biuras Miunchene