caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/210386/061103_Caparol_Samtex_10_LV.png

CAPAROL Samtex 10

Šilko matiniai lateksiniai dažai, plonasluoksniai, nedidelės sąnaudos 
1 atsparumo šlapiam trynimui klasė.

Paskirtis

Didelių apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams, pavyzdžiui viešbučiuose, ligoninėse, kituose visuomeniniuose pastatuose, gyvenamosiose patalpose. Puikiai tinka didelių plotų dažymui, greitam remontui, neišsikraustant iš patalpų. Tinka dažyti ypač lygias sienas (glaistymo kokybės lygis Q4) ir plonasluoksnius, faktūrinius pagrindus, pvz., reljefinius ir spaustus tapetus, taip pat „Capaver Glasgewebe-Wandbeläge" stiklo pluošto apmušalus.

Savybės

  • vandens pagrindu
  • nekenkia aplinkai ir žmogaus sveikatai, silpno kvapo
  • atitinka E.L.F. standartą, minimizuotas išskiriamų LOJ kiekis, be plastifikatorių
  • labai geros dengiamosios gebos
  • sukuria vandens garams laidžius paviršius
  • sd reikšmė < 0,2 m.
  • atsparumo šlapiam trynimui klasė 1 pagal DIN EN 13 300
  • paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekcinėms priemonėms vandens pagrindu
  • neuždengia faktūros
  • lengvai dengiami

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė medžiaga lateksas pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

1 Bazė : 10 l; 2,5 l
3 Bazė: 9,4 l; 2,35 l

Spalvos

1 bazė: balti
3 bazė: skaidrūs (būtina tonuoti)

Dažai  tonuojami automatinėmis spalvinimo mašinomis ColorExpress sistema pagal Caparol spalvynus arba rankiniu būdu „CaparolColor-" arba „AVA- AmphiColor Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais.  Tonuojant savarankiškai, kad neatsirastų atspalvio skirtumų, visą tonuotų dažų kiekį  sumaišyti tarpusavyje. 

Prieš dažant patikrinti, ar dažai tonuoti norima spalva. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.
Dažant ryškiomis spalvomis dengiamumas susilpnėja, todėl, pasirinkus ryškius atspalvius, iš pradžių rekomenduojama paviršių padengti derančios pastelinės spalvos atspalviu. Dengti dviem sluoksniais.

Blizgesio laipsnis

Šilko matiniai (matiniai pagal DIN EN 13 300)

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Techniniai duomenys

Parametrai pagal  EN 13 300:
nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Šlapias trynimas

1 klasė

Dengiamumas

dengiamoji geba 2 klasė, kai išeiga 7 m2/l

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,4 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė 2 išorė
+++--
(-) netinka/  (0) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas (mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, veikiant 2N/mm2)
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „Caparol Samtgrund" arba „CapaSol RapidGrund".


PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas (mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, veikiant 2N/mm2)
Gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".


Gipsinės sienos plokštės
Įgeriančias plokštes gruntuoti „CapaSol RapidGrund." arba „Caparol-Tiefgrund TB". Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiais gruntiniais dažais „Caparol-Haftgrund".


Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės)
Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-Tiefgrund TB". Gruntuoti „Caparol-Haftgrund" arba „CapaSol RapidGrund". Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund". Laikytis techninės atmenos Nr. 12 nuorodų.


Betonas
Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.


Silikatinių plytų ir apdailos plytų mūras
Dengti be išankstinio paruošimo.


Apkrovą išlaikantys sluoksniai
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiurkštinti, gruntuoti „Caparol-Haftgrund".


Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „Caparol Samtgrund" arba „CapaSol RapidGrund". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".


Klijinių dažų sluoksniai
Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".


Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai
Dengti be išankstinio paruošimo.


Atšokę tapetai
Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund" ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).


Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis
Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Caparol Aqua-Sperrgrund".


Mediena ir mediniai gaminiai
Dengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl" emaliniais dažais.


Mažos išdaužos
Nuglaisčius „Caparol-Akkordspachtel", užtaisyti pagal instrukciją ir, jei reikia, nugruntuoti.

Dengimo būdas

Voleliu, teptuku ir beoriais purkštuvais.
Beoris purkštuvas
Purškimo kampas 50°
Purkštukas 0,021–0,025″
Purškimo slėgis 150–180 bar.

Sluoksnių sandara

Dengti tolygiai įsotinant. Jei reikia, dažant pirmą sluoksnį, dažus skiesti iki  5 %  vandeniu, dažant galutinį sluoksnį, galima skiesti iki 2 % vandens. Dengiant labai kontrastingus arba skirtingo įgeriamumo paviršius, prieš dažant gruntuoti „Caparol Samtgrund".

Sąnaudos

Dengiant lygius pagrindus, apie 100 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4-6 val., kitą sluoksnį galima dengti po  18 val., apkrovą išlaiko maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kad neatsirastų sandūrų žymių, dengti nepertraukiamai "šlapias į šlapią" metodu,  užgriebiant už dar drėgno ploto. Purškiant beoriu purkštuvu, dažus prieš darbą gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB" gruntą, patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina užtikrinti gerą patalpų vėdinimą. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių.
Pataisytų vietų paviršiaus žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Ekspertizė

Bandymo liudijimas dėl atsparumo buitinėms valymo, vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles.
Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų surinkimo vietas, sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip statybinį laužą ir griovimo  atliekas arba kaip buitines šiukšles.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010).
Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantai.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Senoji Rygos birža

Viešbutis L’Embitu, Talinas, Estija

Grobinos pradinė mokykla, Latvija

Pastatas Rygoje, Klusā g. 11, Latvija

Metropol Spa Hotel, Talinas, Estija

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija