caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243692/066017_Caparol-Akkordspachtel_fein_LT.png

Caparol-Akkordspachtel fein

Paruoštas dengti pastos konsistencijos dispersinis glaistas vidui

Paskirtis

Caparol-Akkordspachtel fein

Universalusis remonto glaistas nedidelėms sandūroms ir trūkumams, tuštumėlėms arba plyšiams užtaisyti, tinkuotiems ir betono paviršiams užtrinti, taip pat užtrintiems sienų ir lubų paviršiams aptaškyti smulkia faktūra.

Dengiant gipsines (gipskartonio) plokštes, gaunama Q3 arba Q4  paviršių kokybė pagal BVG techninės informacijos Nr. 2 ir BFS techninės informacijos Nr. 12 nuorodas.

Caparol-Akkordspachtel mittel

Universalusis dažytojų glaistas dideliems nelygumams, tuštumėlėms arba plyšiams užglaistyti, betoniniams, šiurkštiems arba pažeistiems tinkuotiems paviršiams lygiai nuglaistyti ir aptaškyti faktūra.

Dengiant gipsines (gipskartonio) plokštes, gaunama Q3 arba Q4  paviršių kokybė pagal BVG techninės informacijos Nr. 2 ir BFS techninės informacijos Nr. 12 nurodymus. 

 

 

Savybės

 • Mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių
 • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai ir silpno kvapo
 • Geras sukibimas
 • Išdžiūvęs būna kietas kaip ragas, nesusmenga
 • Sausas šlifuojamas, drėgnas trinamas veltiniu
 • Difuziškas
 • Plastiškas dengiant ir užtrinant
 • Degumo klasė A2- s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

Akkordspachtel fein:

25 kg kibirai, 8 kg kibirai

Akkordspachtel mittel:

25 kg kibirai

Spalvos

Natūraliai balta.
Spalvinama iki 5% „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" arba „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais.

Blizgesio laipsnis

Matiniai.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Papildomi produktai

Caparol-Füllspachtel P

Drėgnoms patalpoms:

Histolith Renovierspachtel

Histolith Feinputz

Capatect-Feinspachtel 195

Capatect ArmaReno 700

Nuorodos

Naudojimo sritys pagal techninę informaciją Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių prieš glaistant  atitinkamai nugruntuojama. Laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas" nuorodų. Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius prieš tai pašiurkštinti.

Dengimo būdas

Lygus glaistymas rankiniu būdu:

„Caparol-Akkordspachtel" prieš dengiant gerai išmaišyti ir padengti plienine glaistykle. Išdžiūvusį nuglaistytą paviršių sudrėkinti ir trinti veltiniu arba sausą šlifuoti.

Nustačius atitinkamą konsistenciją, „Caparol-Akkordspachtel fein und mittel" (įpylus iki 5 % vandens) galima dengti purškimo būdu.

Gerai išdžiūvusius, lygiai nuglaistytus paviršius galima aptaškyti smulkia faktūra, kuri kinta priklausomai nuo skiedimo laipsnio ir naudojamo purkštuko pločio. Taškymo būdu ypač tinka dengti lubas, kurios turi likti neapdorotos.

Tinkami purkštuvai:

Dengiama tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais.

Iš beorių purkštuvų išimami visi filtrai.

Purkštuko dydis 0,035–0,043''

Slėgis apie 150–180 bar

Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo purškimo pistoletus.

Kad dengimas beoriais prietaisais būtų optimalus, medžiagos temperatūra dengiant turi būti ne mažesnė kaip +10°C.

Sluoksnių sandara

Dažymas

Prieš dažant „Sylitol Bio-Innenfarbe" vidaus dažais, būtina nugruntuoti „Caparol-Haftgrund". Gerai išdžiūvę „Caparol-Akkordspachtel" glaistu užtrinti paviršiai gali būti dažomi „Caparol" dispersiniais ir lateksiniais dažais arba „Capacryl-Acryllacken" be gruntavimo.
Prieš dengiant plastiškomis masėmis, stiklo pluošto sienų dangomis ar tekstiliniais tapetais, gruntuojama „Caparol-Haftgrund" gruntu, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinkais – „Putzgrund 610".

Sąnaudos

 • smulkus glaistas: apie 1800 g/m2/mm
 • vidutinio stambumo: apie 1800 g/m2/mm

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio apie 12–48 val.

Įrankių plovimas

Plaunami vandeniu.

Nuorodos

„Caparol Akkordspachtel fein und mittel" glaistas netinka drėgnoms patalpoms.
Norint gauti itin lygius paviršius, naudoti „Caparol Akkordspachtel fein".

Dėl natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva. Jei dengiama taškymo būdu ir paviršius paliekamas nedažytas, glaistyti ir aptaškyti rekomenduojame tos pačios gamybos serijos produktais.

Taškymo būdu padengtas sienas dažyti „Caparol" dispersiniais dažais. Tokiu būdu gaunamas daug didesnis, dažnai labai reikalingas, sienų atsparumas.

Dengiant gipsiniais glaistais nuglaistytus paviršius, kurie ilgą laiką yra  veikiami drėgmės, jie gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų. Tam reikalingas pakankamas vėdinimas ir tinkama temperatūra. Laikytis techninės informacijos Nr. 2 „Gipso plokščių glaistymas" nuorodų.

Ant tankių, blogai sugeriančių pagrindų gali atsirasti oro pūslelių, kurios pašalinamos po kažkiek laiko dar kartą užtrinant. Laikas, kada užtrinti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei užtrynus vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo užtrinta per anksti. Tada reikia dar kartą užtrinti.

Kai iš šiurkščių, faktūrinių pagrindų norima gauti lygius paviršius, būtina dar kartą nuglaistyti.

Ekspertizė

 • Degumo bandymo protokolas
 • Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo nustatymas. Išsiskyrimo tyrimo kameros metodas pagal DIN ISO 16000-9.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Įrankius po darbo tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu.
Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesnė informacija- saugos duomenų lapuose.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažų ar emalės likučiai, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės šiukšlės.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai,  vanduo, priedai, konservantai
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt, www.caparol.lt

Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

Stalgenės vidurinė mokykla

Latvijos universiteto biblioteka