caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243693/066018_Caparol-Akkordspachtel_SXL_LT.png

Caparol-Akkordspachtel SXL

Gerai užpildantis, dispersinis, pastos pavidalo glaistas vidui

Paskirtis

Paruoštas purkšti, gerai užpildantis glaistas profesionalams, ypač dengiant ant monolitinio betono, silikatinių plytų, blokelių ir akytojo betono elementų, gipsinių (gipskartonio) plokščių.
Gaunama Q3 arba Q4  paviršių kokybė pagal BVG atmenos Nr. 2 ir BFS atmenos Nr. 12 nurodymus.

Savybės

  • Išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių
  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai ir silpno kvapo
  • Gera sukibtis
  • Išdžiūvęs būna kietas kaip ragas, nesusmenga
  • Sausas šlifuojamas, drėgnas trinamas veltiniu
  • Difuziškas
  • Elastingas dengiant ir užtrinant
  • Degumo klasė: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai, 40 kg kibirai, 25 kg kibirai.

Spalvos

Natūraliai balta.

Spalvinama iki 5% „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" arba „AmphiColor Vollton-und Abtönfarben" spalvinamais dažais.

Blizgesio laipsnis

Matinis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Papildomi produktai

Caparol-Füllspachtel P

Drėgnoms patalpoms:

Histolith Renovierspachtel

Histolith Feinputz

Capatect-Feinspachtel 195

Capatect ArmaReno 700

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"

1 vidus

2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk, nuorodų.

Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių prieš glaistant reikia nugruntuoti. Laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas". Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius pašiurkštinti.

Dengimo būdas

Lygus glaistymas rankiniu būdu:
prieš glaistant gerai išmaišyti ir dengti plienine glaistykle.

Purškimas aptaškant:

Racionaliai ir ekonomiškai galingais purškimo agregatais plonasluoksniu tinkavimo metodu dengiamos ir aptaškomos betoninių konstrukcijų, lygaus monolitinio betono ir akytojo betono, taip pat gipskartonio bei gipso plaušų plokščių ir gipsinių plokščių sienos bei lubos.

Darbo eiga:

Purškiama per visą paviršių gerai įsotinant „Caparol-Akkordspachtel SXL", neatskiedus, ir nedelsiant užtrinama plienine glaistykle. Išdžiūvęs „Caparol-Akkordspachtel SXL" glaistas sudrėkinamas ir trinamas veltiniu arba sausas šlifuojamas.

Gerai išdžiūvusius, lygiai nuglaistytus paviršius galima aptaškyti smulkios arba stambios faktūros „Caparol-Akkordspachtel SXL" glaistu. Faktūra kinta priklausomai nuo skiedimo laipsnio ir naudojamo purkštuko pločio. Taškymo metodu ypač tinka dengti lubas, kurios turi likti neapdorotos.

Ypatingi dengimo nurodymai, kaip lygiai užtrinti ir aptaškyti:

Kai patalpos didelės, pirmiausia, prieš purškiant sienas, užtrinamos lubos. Tuo atveju nupurškiama ir užtrinama viršutinė sienų dalis iki grindų per pasiekiamą aukštį.

Galiausiai purškiama ir užtrinama apatinė sienos dalis. Visi užtrinti ir apdžiūvę kampai išlyginami drėgnu radiatorių teptuku. Išdžiūvus likusius įtarpius ir pūsles vėl nuglaistyti. Prasimušusias rūdis, gerai išdžiūvus glaistui, izoliuoti antikoroziniu gruntu, pvz.: „Capalac AllGrund", pabaksnojant.

Labai lygius betoninių lubų paviršius be šiurkštų ir tuštumėlių galima dengti tiesiai taškymo būdu prieš tai neužtrynus.

Meistrai ir našumas:

Purškimo komandą sudaro 2-3 žmonės. 1 žmogus purkštuvu užpurškia medžiagą vienodo storio sluoksniu, 1 žmogus tolygiai išlygina padengtą medžiagą ir galiausiai užtrina paviršių. 1 žmogus atsakingas už medžiagos tiekimą į purkštuvą.

Apdengimo priemonės:

Langų ir durų angoms apdengti pasiteisino tiksliai pagal jų matmenis pagaminti mediniai rėmai, aptraukti plėvele. Grindys apdengiamos sunkiomis medžiagomis.

Tinkami purkštuvai:

„Caparol-Akkordspachtel SXL" glaistas dengiamas tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais.

Iš beorių purkštuvų išimami visi filtrai.

Purkštuko dydis 0,039-0,052"

Slėgis apie 150-180 bar

Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio p.ratakumo purškimo pistoletus.

Kad dengimas beoriais prietaisais būtų optimalus, medžiagos temperatūra dengiant turi būti ne mažesnė kaip +10°C.

Sluoksnių sandara

Dažymas

Prieš dažant „Sylitol Bio-Innenfarbe" vidaus dažais, būtina nugruntuoti „Caparol-Haftgrund". Gerai išdžiūvę „Caparol-Akkordspachtel" glaistu užtrinti paviršiai gali būti dažomi „Caparol" dispersiniais ir lateksiniais dažais arba „Capacryl-Acryllacken" be gruntavimo.

Prieš dengiant elastingomis masėmis arba stiklo pluošto sienų dangomis ar tekstiliniais tapetais, gruntuojama „Caparol-Haftgrund" gruntu, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinkais–„Putzgrund 610".

Sąnaudos

Purškimas:
apie 1600 g/m2/mm.
Faktūrinis aptaškymas:
500-800 g/m2, priklausomai nuo norimos faktūros.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Dengiamos medžiagos temperatūra turi būti aukštesnė kaip +10°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, išdžiūsta maždaug per 12-48 val.

Įrankių plovimas

Plaunami vandeniu.

Nuorodos

„Caparol-Akkordspachtel SXL" glaistas netinka drėgnoms patalpoms. Dėl natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva. Jei dengiama aptaškymo metodu ir paviršius paliekamas nedažytas, glaistyti ir aptaškyti rekomenduojame tos pačios gamybos serijos produktais.

Naudojant tinkavimo mašinas, ypač naujus sraigtinius konvejerius ir žarnas, atsiranda išdila. Laikytis tinkavimo mašinų gamintojų nurodymų.
Aptaškymo būdu padengtas sienas nudažius „Caparol” dispersiniais dažais, gaunamas daug didesnis, dažnai labai reikalingas, sienų atsparumas.

Ant tankių, blogai sugeriančių pagrindų gali atsirasti oro pūslelių, kurios pašalinamos po kažkiek laiko dar kartą užtrinant. Laikas, kada užtrinti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei užtrynus vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo užtrinta per anksti. Tada reikia dar kartą užtrinti.
Kai iš šiurkščių, faktūrinių pagrindų norima gauti lygius paviršius, būtina dar kartą nuglaistyti.
Dengiant gipsiniais glaistais nuglaistytus paviršius, kurie ilgą laiką yra veikiami drėgmės, jie gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų. Tam reikalingas pakankamas vėdinimas ir temperatūra. Laikytis techninės informacijos Nr. 2 „Gipso plokščių glaistymas" nuorodų.

Ekspertizė

  • „Caparol-Akkordspachtel SXL" glaisto degumo bandymo ataskaita.
  • Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas pagal DIN ISO 16000-9.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti gera ventiliacija. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į gruntą. Neįkvėpti išpurkštų aerozolių.
Daugiau informacijos ieškoti saugos duomenyse.
Sudėtyje yra 1, 2- benzizotiazol-3 (2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni emalės ir  dažų likučiai, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

Giscode

M-DF01
Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l lakiųjų organinių junginių.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Rygos turizmo ir kūrybinių industrijų…

Prokuratūros pastatas, Ryga, Latvija

Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

Latvijos universiteto biblioteka, Ryga

Metropol Spa Hotel, Talinas, Estija

Stalgenės vidurinė mokykla

Latvijos universiteto biblioteka

Biuras Miunchene