caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/227015/063480_CaparolSamtgrund_PL.png

Caparol SamtGrund

Ekologiški, sukibtį gerinantys gruntiniai dažai vidaus paviršiams

 • Paskirtis

  Lygiems ir silpnai sugeriantiems pagrindams padengti lygiu, sukibtį gerinančiu sluoksniu.

  Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be organinių tirpiklių
  • Gera sukibtis
  • Difuziški
  • Gera dengiamoji geba
  • Lengvai dengiami

  Pakuotė/indų talpa

  1 bazė: 2,5 l; 10 l
  2 bazė: 10 l nuspalvinus

  Spalvos

  1 bazė - balta
  2 bazė - skaidri (naudoti tik nuspalvintą!)

  Samtgrund E.L.F. 1 bazinius dažus galima spalvinti patiems „CaparolColor" arba „AVA" spalvinamaisiais dažais. Kad nesiskirtų spalva, pačių nuspalvintas pakuotes sumaišyti vienas su kitomis. Vienos spalvos dažų užsakant 100 l ir daugiau, galima užsakyti nuspalvinti gamykloje.

  Samtgrund E.L.F. spalvinami „ColorExpress-System" automatinėmis mašinomis visomis paklausiomis spalvomis.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,3 g/cm3

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, tvirti ir sausi.

  Pagrindo paruošimas

  PII ir PIII skiedinių grupių tinkai
  Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF".

  PIV ir PV skiedinių grupių gipsinis ir gatavas tinkas
  Gruntuojama „Caparol-Haftgrund" arba „SamtGrund E.L.F.". Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes, nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Gipsinės plokštės
  Sugeriančias plokštes gruntuoti „Caparol OptiGrund E.L.F." arba „Caparol-Tiefgrund TB". Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund" arba „CapaSol LF".

  Gipskartonio plokštės
  Glaisto šiurkštai nušlifuojami. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol Tiefgrund TB". Gruntuoti „Caparol-Haftgrund", „CapaSol LF" arba „SamtGrund E.L.F." Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „CaparolAquaSperrgrund".

  Betonas
  Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius ir tepančias, birias daleles.

  Akytasis betonas
  Gruntuoti „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

  Silikatinių ir apdailos plytų mūras
  Dengti be išankstinio apdorojimo.

  Apkrovą išlaikantys sluoksniai
  Matinius, silpnai sugeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund" arba „SamtGrund E.L.F."

  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
  Pašalinti apkrovos neišlaikančius, emaliniais ir dispersiniais dažais padengtus sluoksnius arba sintetinės dervos tinką. Silpnai sugeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund" arba „SamtGrund E.L.F." Stambiai akytus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol OptiGrund E.L.F." arba „Capasol LF". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Klijinių dažų sluoksnis
  Nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai
  Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

  Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
  Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuvalyti mechaniškai drėgnu šepečiu, nugramdyti arba nuskusti. Paviršius nuplauti „Capatox" ir palikti gerai išdžiūti.Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W" arba „Malerit-W".

  Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
  Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund" gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol IsoDeck".

  Mediena ir medienos dirbiniai
  Padengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl Acryl-Lacken" arba „Capadu Color".

  Trūkumai
  Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" arba „Glättspachtel" ir esant reikalui nugruntuoti.

  Grunto ir tarpinis sluoksnis
  „SamtGrund E.L.F." skiesti iki 5% vandens. Baigiamasis sluoksnis„Samtex 3 E.L.F.", „Samtex 7 E.L.F.", „Samtex 20 E.L.F."

  Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
  Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuvalyti mechaniškai drėgnu šepečiu, nugramdyti arba nuskusti. Paviršius nuplauti „Capatox" ir palikti gerai išdžiūti.Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W" arba „Malerit-W".

  Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
  Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund" gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol IsoDeck".

  Mediena ir medienos dirbiniai
  Padengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl Acryl-Lacken" arba „Capadu Color".

  Trūkumai
  Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" arba „Glättspachtel" ir esant reikalui nugruntuoti.

  Sluoksnių sandara

  Grunto ir tarpinis sluoksnis
  „SamtGrund E.L.F." skiesti iki 5% vandens.
   
  Baigiamasis sluoksnis
  „Samtex 3 E.L.F.", „Samtex 7 E.L.F.", „Samtex 20 E.L.F."

  Sąnaudos

  Dengiant lygius paviršius, apie 135 ml/m2.
  Dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.
  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant: pagrindo ir aplinkos +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4 – 6 val. ir vėl galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankiai

  Dengiama teptuku, voleliu arba beoriais purkštuvais.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.

  Dengimas beoriu purkštuvu

  Purškimo kampas: 50°
  Purkštukas: 0,021 – 0,026″
  Purškimo slėgis: 150-180 bar
  Prieš purškiant, gerai išmaišyti ir perkošti.

  Nuorodos

  Kad nebūtų sandūrų, dengiant užgriebti už dar drėgno ploto.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą.
  Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniniai dažai, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Grupė (A/a): iki 30 g/l (2010)
  Šiame produkte yra iki 1 g/l

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Sineteinės dervos dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai, konservavimo priemonės.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB DAW Lietuva
  8 5 260 2015
  info@daw.lt

  Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

  Rietumkrasta namas, Latvija

  Kuržemės apygardos teismas

  Liepojos valstybinė technikos mokykla

  Skrundos dvaras, Latvija

  Latvijos universiteto biblioteka

  Koncertų salė „Lielais dzintars",…