caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/265612/070812_caparol-Interior-bag-web_LT.png

Caparol Interior

Smulkiagrūdis mineralinis cementinis-kalkinis tinkas vidaus darbams

Paskirtis

Naudojamas kaip II ir III kategorijos vidaus tinkas, dengiamas mechaniniu arba rankiniu būdu,
bei kaip pagrindo tinkas įvairių patalpų dekoratyviniam tinkavimui.

Savybės

  • Smulkiagrūdė faktūra 
  • Vidaus darbams
  • Tinka įvairiems pagrindams
  • Labai geras vandens garų pralaidumas

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišas

Spalvos

Šviesiai pilka

Laikymas

Laikyti vėsioje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje kaip produktus, kurių sudėtyje yra cemento ir kalkių. Nepraimtoje pakuotėje produktas galioja apie 12 mėn.

Techniniai duomenys

  • Piltinis tankis - apie 1,26 kg/dm3
  • Sukibimas su pagrindu, kai tinko sluoksnio storis - 12 mm:
su betonu: maždaug. 0,5 N/mm2 - FP: B
su akytuoju betonu: maždaug. 0,49 N/mm2 - FP: B
su plytomis: maždaug. 0,6 N/mm2- FP: B
  • Stipris gniuždant: apie 2,1 MPa
  • Konsistencija: sausas mišinys

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, švarus, sausas, be sukibtį mažinančių dalelių ir išlaikantis apkrovas.
Rekomenduojama dengti keraminius, silikatinius, betoninius, keramzitbetonio paviršius, akytojo betono blokelių sienas. Taip pat naudojamas kaip laikantysis pagrindas seno kalkinio ar cementinio-kalkinio tinko paviršiams, kurių reakcijos į ugnį klasė ne mažesnė kaip A1.

Pagrindo paruošimas

Normaliai įgeriančius paviršius sudrėkinti ir, kad geriau kibtų kiti sluoksniai, tolygiai plonu tinko sluoksniu  padengti maždaug 50 proc. paviršiaus. Stipriai įgeriančius paviršius nugruntuoti Caparol OptiGrund E.L.F ir ir taip pat padengti plonu tinko sluoksniu. Gera sukibtimi pasižymintys pagrindai  (pvz., nauji keraminiai paviršiai) tinkuojami be pirminio padengimo plonu tinko sluoksniu.

Medžiagos paruošimas

Efektyviausiai tinkavimo darbai atliekami naudojant tinkavimui skirtus aparatus. Galima naudoti skiedinio maišyklę ir sraigtinį arba stūmoklinį siurblį. Jei tinkas dengiamas rankiniu būdu, jį galima maišyti betono maišykle arba maišytuvu. 25 kg maišui reikia maždaug 6 l vandens (priklausomai nuo reikalingos konsistencijos). Jei tinkas dengiamas mechaniniu būdu, vandens kiekį reikia nustatyti bandymais. Maišymo laikas naudojant maišytuvą yra maždaug 5 min.

Dengimo būdas

Dengiant vienalytį pagrindą, tinkuoti vienu sluoksniu. Dengiant mišrius, nevienalyčius pagrindus, dengti dviem tinko sluoksniais "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Padengus tinką, paviršių išlyginti plačiąja glaistykle. Ties skirtingų statybinių medžiagų sandūromis, pvz., kai naudojamos lengvosios medinės plokštės, žaliuzių dėžės ir perdangų juostos, rekomenduojama skiedinį padengti maždaug 5 mm storio sluoksniu, į jį įterpti stiklo pluošto audinio tinkellį („Capatect Gewebe 650") paliekant atitinkamą užlaidą. Išdžiūvusį paviršių tolygiai užtrinti šiurkščia kempine.
Mažiausias sluoksnio storis - 12 mm; storesnius nei 20 mm sluoksnius dengti po sluoksnį, vis pašiurkštinant, kad geriau sukibtų su vėlesniu sluoksniu. Kiekvieną vėlesnį sluoksnį dengti visiškai išdžiūvus pirmesniam.
Džiūstant paviršiui vengti skersvėjų, bet būtina pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.

Viršutinis sluoksnis:
Padengus viršutinį sluoksnį, paviršius išlyginamas plačiąja glaistykle (tinkavimo metodu). Tinkui išdžiūvus (4 – 16 val. priklausomai nuo džiūvimo sąlygų), paviršių apipurkšti vandeniu ir lygiai užtrinti putplasčio arba veltinio trintuve arba šiurkščia kempine. 

Sluoksnių sandara

Ploniausias sluoksnio storis - 12 mm; storesnius kaip 20 mm sluoksnius dengti palaipsniui po sluoksnį.
Kai paviršius visiškai išdžiūsta, jį galima dengti „Caparol” dažais ir kitomis dekoratyvinėmis dangomis.

Sąnaudos

1,3 kg/m2/mm

Šie duomenys pateikti be nubyrėjimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant sąnaudas reikia atsižvelgti į galimus  nuokrypius, susijusius su objekto specifika ir dengimo sąlygomis.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Jei darbai atliekami žiemos metu, patalpa turi būti šildoma ir prieš darbus, ir po jų, kad būtų palaikoma tinkama temperatūra. Darbai atliekami esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai. Šviežiai nutinkuotas paviršius turi išlikti drėgnas pirmąsias 2-3 dienas, esant aukštai temperatūrai drėgmės lygį reikia stebėti. Paviršius turi būti apsaugotas nuo per greito išdžiūvimo, ryškios saulės, aukštos temperatūros ir vėjo. Džiūstantį paviršių prireikus periodiškai sudrėkinti vandeniu. 

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%,  1 mm storio tinko sluoksnis išdžiūsta per 1 dieną.  

Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos  ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant vandeniui. Todėl, ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Produkto sudėtyje yra cemento, todėl jo reakcija yra šarminė. Dirgina akis ir odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Jei reikia, dėvėti asmenines apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes švelniai plauti vandeniu. Jei yra ir jei įmanoma tai padaryti išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Nepraeinant simptomams: kreiptis į gydytoją. Gamintojas neatsako už patirtą žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar neteisingo gaminio naudojimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Medžiagos likučius šalinti kaip mišrias statybines atliekas.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojingo krovinio žymuo: Xi „dirgiklis”.
Sudėtyje yra cemento.

CE ženklinimas

EN 998-1
Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Vidaus tinko skiedinys.

Kitos pastabos

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie suteiks profesionalią konsultaciją, atsižvelgdami į konkretų objektą. 

Klientų aptarnavimo skyrius:
UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Rygos turizmo ir kūrybinių industrijų…

Prokuratūros pastatas, Ryga, Latvija

Stalgenės dvaras

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija

Latvijos nacionalinis dailės muziejus