caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/253080/067713_PS-Caparol-Universal_PL.png

Caparol Universal

Lengvas, baltas, cementinis-kalkinis mišinys išorės ir vidaus darbams. Mineralinis mašininis tinkas.
Atitinka EN 998-1 standarto reikalavimus.

Paskirtis

Naudojamas tinkuojant mašinomis arba rankiniu būdu atliekant II ir III kategorijos tinkavimo darbus, naudojamas kaip pagrindo tinkas po dekoratyviniu tinku vidinėse patalpose, taip pat ir pastatų fasadams. Reko­menduojamas ant keraminių, silikatinių, betoninių, keramzitinių apkrovą išlai­kančių pagrindų, sienoms iš akytojo betono arba ant apkrovą išlaikančių seno kalkinio tinko pagrindų. Reakcija į ugnį – A1 klasė.

Savybės

 • Universalus tinkas - išorės ir vidaus darbams
 • Su perlito priedais
 • Hidrofobiškas
 • Kalkinis cementinis baltos spalvos tinkas
 • Labai gerai praleidžia vandens garus

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai, 48 maišai padėkle = 1200 kg

Spalvos

Balta

Laikymas

Sausose patalpose ant medinių padėklų. Saugoti nuo drė­gmės. Originaliose nepraimtose pakuotėse laikomo produkto galiojimo lai­kas – mažiausiai 12 mėnesių. Produktas turi chromo Cr VI reduktorių mažesnio lygio negu 2 ppm (aktyvų min 12 mėn).

Techniniai duomenys

 • Tūrinis tankis: apie 1,28 kg/dm3
 • Sukibimas su pagrindu, kai sluoksnio storis 12 mm:

  betonas: apie 0,71 N/mm2 - FP:B
  akytasis betonas: apie 0,66 N/mm2 - FP:B
  plytos: 0,83 N/mm2- FP:B

 • Gniuždomasis stipris: maždaug 3,0 MPa
 • Vandens absorbcijos koeficientas: < 0,4 kg/(m2 h0,5)
 • Konsistencija: sausasis mišinys

Tinkami pagrindai

Keraminiai, silikatiniai, betoniniai, keramzito, akytojo betono pagrindai, sienos arba seni, tvirti kalkių ar cemento ir kalkių tinko pagrindai, kuriems būdinga ne žemesnė kaip A 1 reakcijos į ugnį klasė.


Pagrindai turi būti lygūs, švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą.

Pagrindo paruošimas

Normaliai įgeriančius paviršius sudrėkinti ir tolygiai padengti plonu Caparol Universal tinko sluoksniu maždaug 50 proc. paviršiaus, neišlyginti. Smarkiai įgeriančius paviršius pirmiausia nugruntuoti Caparol OptiSilan TiefGrund  ir taip pat padengti plonu Caparol Universal tinko sluoksniu. Labai lipnius pagrindus (pvz. naujus keraminius pagrindus) galima tinkuoti nedengiant pirminio plono tinko sluoksnio. 
Tinkuojant pastatų fasadus, pirmiausia reikia atlikti rekomenduojamus paruošiamuosius darbus.
Tinkuojant kampus, kraštus ir  plyšius, naudoti atitinkamus tinkavimo profilius.

Medžiagos paruošimas

Tinkuoti galima mašinomis arba rankiniu būdu. Taip pat galima naudoti skiedinio maišykles arba sliekinį ar stūmoklinį siurblius. Jeigu skiedinys dengiamas rankiniu būdu, jį galima išmaišyti betono maišykle arba elektriniu maišytuvu. Vienam maišui (30 kg) mišinio reikia apie 6 litrų vandens (priklausomai nuo reikiamos konsistencijos); dengiant skiedinį mašininiu būdu, reikiamas vandens kiekis nustatomas bandymų būdu. Rankiniais maišytuvais skiedinį maišyti apie 5 minutes.

Dengimo būdas

Įrankiai:
Tinkavimo agregatas arba elektrinis maišytuvas, tinkavimo mentės, trikampės mentės, slankmatis, plieninės ir stiropininės mentės, mentės su veltiniu arba kempine, talpa skiediniui.
Tinkavimas
Vientisą paviršių tinkuoti vieną kartą. Jeigu pagrindo paviršius yra mišrus, nevienalytis, reikia tinkuoti dviem sluoksniais „šlapiu ant šlapio” metodu.  pirmiausia reikia užtepti apie 5 mm storio skiedinio sluoksnį ir jį sustiprinti „Capatect 650” stiklo pluošto audinio tinkleliu. Stingstantį paviršių švelniai palyginti šiurkščia šluotele. Minimalus sluoksnio storis – 12 mm, kai sluoksnis storesnis nei 20 mm, kitą sluoksnį galima dengti tik tuomet, kai pirmasis sluoksnis pakankamai gerai išdžiūva, sukibites pagerinimui reiktų jį  pašiurkštinti.
Tinkuojant išorėje, vengti tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo, rūko ar labai drėgno oro. Siekiant apsaugoti nuo žalin­go atmosferos veiksnių poveikio, naudoti pastolinį tinklelį.

Užbaigimas
Nutinkuotą paviršių išlyginti H tipo mente ir palikti džiūti, kol tinkas sukietės, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, nuo 4 iki 16 valandų. Tin­ką išlyginti naudojant trapecinę mentę arba gremžtuką (tinkas turi būti tiek pradžiūvęs, kad byrėtų, o ne kristų gabalais). Paviršių pašlakstyti vandeniu ir trinti polistiroline mente arba mente su kieta kempine tol, kol jis taps lygus ir švelnus.

Norint išgauti smulkią, vientisą faktūrą, po "sauso" pirminio nutrynimo paviršių reikia apdoroti smulkia, minkšta kempine arba veltiniu.

Sąnaudos

apie 1,1 kg/m2/mm. Tikslias sąnaudas galima nustatyti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant medžiagos, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Žiemą reikia užtikrinti tokias darbo sąlygas, kad atitiktų reikalavimams tiek tinkuojant paviršių, tiek baigus darbus. Dengti esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. Ką tik nutinkuotą paviršių reikia išlaikyti drėgną 2 – 3 dienas, o esant aukštoms temperatūroms – dažniau kontroliuoti paviršiaus drėgnumą (drėkinti).

Instaliacinius plyšius ir gilias rieves pripildyti ta pačia medžiaga bent prieš dvi dienas.
Paviršių, ant kurio bus klijuojamos keraminės plytelės arba daromi fasado dekoravimo elementai, reikia išlyginti ir pašiurkštinti, kad plytelės gerai liptų.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, 1 mm storio sluoksnis džiūsta 1 dieną. Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėgmei. Todėl, kai didelis oro drėgnumas, ypač šaltuoju metų laiku, jis džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iš karto po darbo nuplauti vandeniu. Neleisti skiediniui nudžiūti ant įrankių. Naudojant tinkavimo agregatą, baigus tinkuoti, iš karto jį išplauti, laikantis gamintojo instrukcijų.

Dengimas

Produktai galutiniam sluoksniui

Išdžiūvusį Caparol Universal nutinkuotą paviršių galima dažyti Caparol dažais arba nutinkuoti dekoratyviniu tinku. Produktų pasirinkimas priklauso nuo individualaus noro ir laukiamo efekto. Viršutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti  Caparol produktus: dažus, dekoratyvinį tinką, įvairias dekoratyvines technikas, mozaikinį tinką ar lengvąsias apdailos plyteles Meldorfer. Prieš pradedant apdailos darbus, būtina susipažinti su produktų gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

Įvadas

Šviežiai tinkuotą paviršių pirmas 2-3 dienas nuolat drėkinti. Esant aukštai temperatūrai drėkinti dažniau. Paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio. Jei reikia, džiūvimo metu, naudoti apsauginius tentus.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių, išpurškiamų dalelių. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Naudoti asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu tai lengva padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis medicininės pagalbos. PRARIJUS: skalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias pakuotes. Medžaigos likučius sutvarkyti kaip statybos, griovimo atliekas.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojinga prekė, ženklinama:
Xi „dirginanti"
Sudėtyje yra cemento.

CE ženklinimas

EN 998-1

Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys.

Lengvas tinko skiedinys (LW) vidaus ir išorės darbams.

Kitos pastabos

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Logotipas: Ü ženklas

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Jūrmalos valstybinė gimnazija, Latvija

Kemerių vandens bokštas, Jūrmala,…

Prokuratūros pastatas, Ryga, Latvija

Gyvenamasis namas Rygoje, Alberto g.,…

Art Nouveau pastatas Rygoje, Lāčplēša g.…

Administracinis pastatas, Alberto g. 13,…

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija